SVIBOR - Projekt broj: 5-04-032

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-04-032


EUROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR I POLOŽAJ HRVATSKE


Glavni istraživač: MILETA, VLATKO (31401)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.94.

Ukupno radova na projektu: 59
Naziv ustanove: Fakultet političkih znanosti, Zagreb (15)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 458-022
teleFaks: 385 (0)41 412-283

Sažetak: Tijekom istraživačkog razdoblja u Evropi zbile su se dramatične političke i gospodarske promjene. Između ostalog raspao se totalitarni svijet komunističkog gospodarsko-političkog ustroja i Hrvatska je vlastitim naporima i međunarodnim priznanjem postala suveren čimbenik međunarodnih odnosa. Tako se Hrvatska našla u situaciji da slobodno komunicira sa svijetom i sukladno vlastitim interesima uspostavlja gospodarske odnose s drugim državama. Gospodarska suradnja s europskim državama, napose članicama Europske unije, za Hrvatsku je od dominantnog značenja. Tu je najveća koncentracija robne razmjene i drugih gospodarskih odnosa. Istraživanje je usmjereno na analizu integracijskih procesa u prostoru Europe i njihovu refleksiju na hrvatsko gospodarstvo. Napose su istraženi procesi prestrukturacije Europske zajednice u Europsku uniju, te formiranje Europskog gospodarskog prostora. Istraživanje je pokazalo da je hrvatsko gospodarstvo pred ozbiljnim izazovima unutrašnje prestrukturacije, kako u pogledu organizacije gospodarstva sukladno zahtjevima suvremenog tržišta, tako i u pogledu zadovoljavanja brojnih zahtjeva što ih zapadnoeuropsko tržište nameće svojim vanjskim partnerima.

Ključne riječi: Europska zajednica (unija), Europsko udruženje za slobodnu trgovinu, Europski gospodarski prostor, Agrarna politika zajednice, AKP zemlje, Bijela knjiga, Europska investicijska banka, Europska novčana jedinica, Europski monetarni sustav, Europsko vijeće, GATT, Jedinstveni eurospki akt, Mediteranska politika zajednice, organi europske zajednice, OECD, Pariška povelja za Novu Europu, svjetsko tržište, teorije integracije, VAT porezi.

Ciljevi istraživanja: Postavljeni su slijedeći istraživački ciljevi: (1) provesti sustavnu analizu gospodarsko'integracijskih promjena u prostoru Zapadne Europe; (2) utvrditi moguće promjene do kraja stoljeća, sukladno prihvaćenim programskim zadaćama pojedinih grupacija; (3) konstatirati činjenice od značenja za gospodarsku suradnju Hrvatske s pojedinim zapadnoeuropskim integracijama i unutrašnju organizaciju hrvatskog gospodarstva. Sukladno postavljenom u cijelosti je zadovoljen prvi cilj, drugi i treći je u procesu daljnjeg istrtaživanja za naredno istraživačko razdoblje.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 24.05.94
Informacije: svibor@znanost.hr