SVIBOR - Projekt broj: 5-05-213

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-05-213


DIZAJNIRANJE ORGANIZACIJE PODUZEĆA U TRŽIŠNIM UVJETIMA PRIVREĐIVANJA


Glavni istraživač: BUBLE, MARIN (95961)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 3
Naziv ustanove: Ekonomski fakultet, Split (55)
Komunikacija

Sažetak: Dizajniranje organizacije poduzeća u tržišnim uvjetima privređivanja bitan je činitelj ostvarenja strategije poduzeća. Stoga je iznalaženje zakonitosti tog dizajniranja krupan znanstveni problem od čijeg uspješnog rjješavanja ovisi efikasnost privređivanja poduzeća. Polazeći upravo od toga ovo istraživanje ima za cilj da provjeri postojeće paradigme dizajniranja organizacije u analizi aktualnih programa, te da prezentira nove paradigme i nove programe. U tom će se cilju provesti sveobuhvatno istraživanje kojim će biti obuhvaćena i naša poduzeća s obzirom da bi pragmatske koristi ovog istraživanja trebala imati upravo ona. U sadržajnom smislu istraživanjem bi se obuhvatilo: (1) poduzeće i njegove performance relevantne za dizajniranje organizacije, (2) kontingencijski faktori utjecaja na dizajniranje organizacije poduzeća, (3) temeljne varijable dizajniranja organizacije poduzeća i (4) modeli dizajniranja organizacije poduzeća. Rezultati istraživanja bi bili prezentirani putem uobičajenih oblika (članci, studije, monografije, udžbenici i sl.), tako i putem magistarskih radova i doktorskih disertacija.

Ključne riječi: Organizacija, Dizajniranje organizacije, Organizacija poduzeća, Tržišna ekonomija, Organizacijska efikasnost, Organizacijska efektivnost.

Ciljevi istraživanja: Ovo istraživanje ima više ciljeva koji se mogu svrstati u dvijetemeljne grupe. Prvu grupu čine znanstveni ili spoznajni ciljevi koji suusmjereni na: a) otkrivanje zakonitosti koje vladaju pojavama koje su predmetorganizacijskog dizajniranja, kao i zakonitosti koje vladajuprocesima u kojima se provodi ovo dizajniranje, b) postavljanje zakona po kojima se provodi dizajniranjeorganizacije poduzeća u konkretnim uvjetima i sa gledištakonkretnog cilja. Sve bi ovo trebalo rezultirati znanstvenim doprinosomkonstituiranju dizajniranja organizacije kao znanstvenediscipline. Drugu grupu ciljeva čine oni pragmatski koji su usmjereni u dvaosnovna pravca. Prvi je onaj pravac koji bi trebao osigurati adekvatnu metodičkuosnovicu za dizajniranje organizacije naših poduzeća od čega biona imala direktne koristi. Drugi je onaj pravac koji bi trebao osigurati jednom brojuistraživača sudionika ovog projekta izradu magistarskih radova(3) i doktorskih disertacija (7). Prema tome, doprinos predloženog istraživanja je višestruka, asastoji se kako u daljnjem razvoju teorije organizacije, posebnoprojektiranja organizacije, tako i u formiranju znanstvenogpomlatka koji će biti u stanju provoditi daljnju promociju organizacijske teorije. U periodu realizacije projekta objavljene su tri publikacije i to: Dizajniranje organizacije poduzeća u tržišnim uvjetima privređivanja I (1992) i II (1993), te rad Organometrijski pristup ocjenjivanju i mjerenju boniteta organizacije poduzeća (1994). Na taj način prezentirano je preko 30 članaka istraživača ovog projekta.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: 5-02-159 Mediteranski koncept nacionalnog gospodarstva
    Naziv ustanove: Ekonomski fakultet Split
    Grad: 21000 - Split, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 30.04.96
Informacije: svibor@znanost.hr