SVIBOR - Projekt broj: 5-06-126

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-06-126


DJELOVANJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE NA PSIHO- SOCIJALNE PROCESE U RADNOJ ORGANIZACIJI


Glavni istraživač: OBRADOVIĆ, JOSIP (33912)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.07.92. do 30.06.94.

Ukupno radova na projektu: 4
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: FILOZOFSKI FAKULTET ZAGREB ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Adresa: Đ. Salaja 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 62-00-07

Sažetak: Uvođenje informatičke tehnologije opravdano se smatra jednim od Ť najvećih proboja u posljednjih 10 - 15 godina. Ne postoji gotovo Ť niti jedno područje ljudske aktivnosti u kojem informatička Ť tehnologija nema svoje mjesto. Pa usprkos toga, gotovo ne postoje Ť empirijska istraživanja, a još manje teoretski pokušaji Ť elaboriranja djelovanja informatičke tehnologije na pojedinca i Ť društvo. Nas u našem projektu interesira djelovanje informatičke Ť tehnologije na psiho-socijalne procese u radu. U projektu Ť predviđamo tri skupine varijabli: 1. nezavisna varijabla - Ť tehnologija (stara- nova, tj. informatička); 2. zavisne varijable Ť - različiti psihosocijalni procesi kao što su: motivacija u radu, Ť zadovoljstvo u radu, otuđenje u radu; intervenirajuće varijable Ť predstavljaju 1. kompleksnost radnih zadataka, 2. autoomiju u Ť radu, 3. zahtjeve radnih mjesta s obzirom na sposobnosti i Ť vještine, 4. mogućnost profesionalnog napredovanja, 5. fizikalni Ť uvjeti rada. Navedeni nacrt istraživanja omogućuje nam Ť provjeru djelovanja informatičke tehnologije na zavisne varijable Ť uz kontrolu intervenirajućih varijabli od kojih je prema Ť teoretskom očekivanju nnajvažnija varijabla "kompleksnost radnih Ť zadataka". U istraživanju će biti obuhvaćeno 400 ispitanika, tj. Ť 4 skupine po 100 ispitanika, od kojih će 200 raditi prema Ť principima stare, a 200 prema principima nove, tj. informatičke Ť tehnologije. Također, 200 će raditi na tzv. rutinskim radnim Ť mjestima, a 200 na fleksibilnim ili kreativnim radnim mjestima, Ť što znači da u našem istraživanju imamo tzv. faktorski nacrt 2x2.

Ključne riječi: informatička tehnologija, motivacija u radu, zadovoljstvo u radu, otudjenje u radu, kompleksnost radnog mjesta, faktorski nacrt

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj istraživanja je utvrđivanje djelovanja informatičketehnnologije na psihosocijalne procese u našem socio-kulturnomkontekstu. Čak i da postoji mnoštvo međunarodnih istraživanja odjelovanju informatičke tehnologije na navedene varijable, vrlobi teško bilo primijeniti tuđe iskustvo na naše uvjete iprilike.Vjerujemo da će rezultati istraživanja osim svojeteoretske relevantnosti korisno poslužiti svima onima kojiplaniraju primjenu informatičke tehnologije u različitim radnimorganizacijama.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 26.04.96
Informacije: svibor@znanost.hr