SVIBOR - Projekt broj: 5-06-281

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-06-281


ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNIJENJA O DRUŠTVENIM I POLITIČKIM PROCESIMA U HRVATSKOJ


Glavni istraživač: KOVAČEVIĆ-LAMZA, VESNA (188433)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.92. do 01.01.97.

Ukupno radova na projektu: 37
Naziv ustanove: Institut za primijenjena društvena istraživanja, Zagreb (194)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 44-49-34
teleFaks: 385 (0)41 44-85-66

Sažetak: U okviru projekta provodi se longitudinalno istraživanje kojim se sustavno ispituju stavovi građana o različitim drušvenim, političkim i gospodarstvenim pitanjima i procesima. Ujedno se provjeravaju već postojeći istraživački postupci i radi njihovog optimalnog prilagođavanja našim specifičnim društvenim okonostima. Očekujemo da bi istraživanje, ako se njegovi rezultati uvaže i na odgovarajući način primijene, mogli pridonijeti kvaliteti komuniciranja i odlučivanja na različitim društvenim razinama te ujedno unaprijediti metodologiju tog iznimno osjetljivog područja društvenih istraživanja.

Ključne riječi: javno mnijenje,stavovi,anketa,društveni proces,politički proces,aktualna zbivanja,

Ciljevi istraživanja: Razvoj demokratskih procesa nameće sve veću potrebu za znanstveno utemeljenim istraživanjima društvenih, političkih i gospodarstvenih stavova građana kojima bi se osigurali objektivni i valjani pokazatelji javnog mnijenja, a time i temelj za kvalificirano odlučivanje na različitim društvenim i političkim razinama. Naime, bez valjane informacije o javnom mnijenju (npr. reakcije javnosti na pojedine poteze i odluke vlasti, stavovi o određenim političkim opcijama, ličnostima i mnogim drugim društveno relevantnim pitanjima) nema ni valjane komunikacije s javnošću, a time ni doista demokratske politike koja bi to mnijenje dovoljno uvažavala. Zbog potencijalno vrlo značajne društvene uloge, istraživanja javnog mnijenja imaju i veliku društvenu odgovornost, pa stoga moraju udovoljiti strogim stručnim i etičkim kriterijima. Rezultati istraživanja obično su prezentirani mnogo širem krugu primalaca i mogu imati većeg utjecaja na bitna društvena zbivanja nego druga društvena istraživanja. Osobito velika odgovornost proizlazi iz mogućeg, iako još nedovoljno dokazanog, učinka javnog objavljivanja rezultata na formiranje stavova, donošenje političkih odluka (npr. glasanje) i druge oblike javnog ponašanja ljudi. U skladu s iznesenim postavkama ciljevi projekta su slijedeći: 1. Osigurati valjane pokazatelje javnog mnijenja o bitnim društvenim pitanjima i procesima te omogućiti praćenje trendova razvoja javnog mnijenja 2. Provjeravati i usavršavati bitne metodološke elemente istraživanja javnog mnijenja u našim društvenim i političkim okolnostima. Rezultati tako planiranog istraživanja, ako se na odgovarajući način interpretiraju i primijene, mogli bi pridonijeti kvaliteti komuniciranja i odlučivanja na različitim društvenim i političkim razinama. Istraživanje bi ujedno pridonijelo razvoju metodologije empirijskih društvenih istraživanja, kao i uspostavi visokih profesionalnih standarda u tom području istraživanja kod nas te omogućilo optimalno prilagođavaje svjetski prihvaćenih metoda i tehnika našim specifičnim društvenim i političkim okolnostima.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr