SVIBOR - Projekt broj: 5-07-056

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-07-056


EVALUACIJA MODELA TRETMANA MLADIH S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU


Glavni istraživač: MEJOVŠEK, MILKO (30343)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 51
Naziv ustanove: Fakultet za defektologiju, Zagreb (13)
Odjel/Zavod: ODSJEK ZA SOCIJALNU PEDAGOGIJU
Adresa: KUŠLANOVA 59A
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)2338022
teleFaks: 385 (0)229950

Sažetak: Projekt se sastoji od 4 potprojekta. Oni se odnose na evaluaciju Integralne metode za prevenciju poremećaja u ponašanju djece predškolskog uzrasta, evaluaciju modela prevencije poremećaja u ponašanju djece osnovnoškolskog uzrasta, evaluaciju jednog modela pojačane brige i nadzora (probacije) prema maloljetnim delinkventima i evaluaciju efikasnosti zavodskog tretmana (dom za preodgoj) za maloljetne delinkvente i mlađe punoljetne osobe. Osnovu Integralne metode koju se želi evaluirati prvim potprojektom (Evaluacija Integralne metode u radu s predškolskom djecom i njihovim roditeljima) čine orijentacija ka teorijama učenja, teorijama psiholoških potreba i komunikacijskim procesima (C. Rogers, A. Maslow, W. Glasser, T. Gordon). U drugom su potprojektu (Modeli tretmana osnovnoškolske djece s poremećajima u ponašanju) svojevremeno među učenicima četvrtih razreda osnovne škole prepoznati tzv. rizični učenici prema kojima su konstruirana 3 modela rada na prevenciji njihova poremećaja u ponašanju: individualni socijalnopedagoški rad izvan obitelji i izvan škole, grupni rad s učenicima i rad s njihovim roditeljima. U okviru trećeg potprojekta (Maloljetni delinkventi u probaciji) istražuju se zakonitosti koje vladaju u domeni efikasnosti odgojne mjere pojačana briga i nadzor u urbanim uvjetima. Istraživanje je katamnestičkog karaktera, a odnosi se na osobe prema kojima je pred više od 4 godine istekla odgojna mjera pojačana briga i nadzor (probacija). Četvrti potprojekt (Evaluacija institucionalnog tretmana malodobnika i mlađih punoljetnih osoba) sastoji se od 2 dijela. U realizaciji prvoga dijela prikupljeni su podaci iz dokumentacije Okružnog suda u Zagrebu sociološko-kriminološkim upitnikom i upitnikom o tretmanu. U drugom bi se dijelu istraživanja (katamnestičkom) prikupili podaci o percepciji tretmana od strane ispitanika i podaci o uspješnosti njihove socijalne reintegracije. Svi su podprojekti longitudinalnog karaktera.

Ključne riječi: poremećaji u ponašanju, modeli tretmana

Ciljevi istraživanja: Glavni cilj istraživanja prvog potprojekta je evaluacija efekata Integralne metode kroz rad na osoblju i kontekstu dječjeg vrtića, a djelujući na djecu i roditelje u redovnom predšolskom programu na prevenciji problema u ponašanju u kasnijem djetinjstvu i mladenaštvu. Opći cilj istraživanja drugog potprojekta je iznalaženje što učinkovitijih modela preventivnog rada sučenicima osnovnih škola. Ciljevi istraživanja trećeg potprojekta ograničeni su na što neposredniju primjenu u praksi izvršenja odgojne mjere pojačana briga i nadzor. Iznalaženje efikasnije organizacije rada na izvršenju mjere i iznalaženje sadržaja na kojima sami probandi osjećaju i procjenjuju uspjeh mjere, a u odnosu na sadržaje koje koristi služba socijalne zaštite, posebnisu ciljevi ovoga rada. Cilj istraživanja četvrtog potprojekta je evaluacija učinkovitosti postojećeg modela institucionalnogtretmana malodobnika i mlađih punoljetnih osoba. U skladu sdobivenim rezultatima predložit će se optimalni modelinstitucionalnog tretmana ove populacije i općenito organiziranedruštvene reakcije prema počiniteljima kaznenih djela za koje jenedvojbeno da trebaju biti uključeni u neki od modelainstitucionalnog tretmana. Očekivani rezultati u ovimistraživanjima zamišljeni su kao podloga za izradu novih modelarada na prevenciji poremećaja u ponašanju djece predškolskog iosnovnoškolskog uzrasta, kao i modela tretmana maloljetnih imlađih punoljetnih delinkvenata. Do sada je završena eksperimentalna faza rada. Preostaje obrada još nekih podataka kao i izrada novih modela na sve četiri analiziranerazine.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: PEDAGOŠKA FAKULTETA
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 61000 - Ljubljana, SLOVENIJA

 5. Naziv ustanove: PEDAGOGIJCKA FAKULTETA
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Bratislava, SLOVAKIA

 6. Naziv ustanove: FICE - MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA ZA IZVANOBITELJSKI ODGOJ DJECE
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: Zurich, ŠVICARSKA

 7. Naziv ustanove: UNIVERSITY OF WISCONSIN
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: Michigan, USA, MILWAUKEE

 8. Naziv ustanove: ZAVOD ZA ŠKOLSTVO MINISTARSTVA PROSVJETE I ŠPORTA
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 9. Naziv ustanove: GRADSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ZNANOST
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 19.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr