SVIBOR - Projekt broj: 5-07-059

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-07-059


POREMEĆAJI GOVORNE KOMUNIKACIJE U DJECE OSNOVNOŠKOLSKE DOBI


Glavni istraživač: LJUBEŠIĆ, MARTA (26146)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 112
Naziv ustanove: Fakultet za defektologiju, Zagreb (13)
Odjel/Zavod: Odsjek za logopediju
Adresa: Kušlanova 59a
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 233 80 22
teleFaks: 385 (0)1 22 99 50
E-mail: Marta.Ljubesic@public.srce.hr

Sažetak: Veliki broj mjerenja govora koja su poduzeta u okviru Projekta učinjena su s ciljem da se dođe do sveobuhvatnijih opisa strukture poremećaja u akutnoj fazi i uvida u dinamiku procesa koji leže u njegovoj osnovi. Istraživačkim nacrtom obuhvaćena su četiri uzorka učenika s govorno-jezičnim poremećajima (učenici s posebnim jezičnim teškoćama, učenici s teškoćama čitanja i pisanja, osobe s mucanjem i učenici oštećena sluha) te uzorak predškolske djece s poremećajem glasa i kontrolni uzorci ispitanika. Rezultati israživanja pokazuju da i u djece s posebnim jezičnim teškoćama i u djece s teškoćama čitanja i pisanja postoje deficiti u području jezično strukturalnog znanja, dok su u djece s ozbiljnim oštećenjima sluha te poteškoće izrazito naglašene. Nisu ustanovljeni posebni oblici jezičnih grešaka koji bi se javljali samo kod ispitanika s govorno-jezičnim poremećajima, te vrsta greške ne predstavlja valjan diferencijalno dijagnostički znak, već njihova raspodjela pri određenim jezičnim zahtjevima. U pogledu etiologije poremećaja dobiveni rezultati podržavaju pretpostavku da su poremećaji posljedica ograničenja radne memorije i perceptivne obrade govora. Za učenike s teškom nagluhosti i praktičnom gluhoćom razrađeni su i evaluirani defektološki programi za otklanjanje nepoželjnih ponašanja koja su ometala komunikaciju. Daljnji osnovni rezultat istraživanja je razrada ispitnog materijala za jezik slušno oštećene školske djece. Između 502 djece predškolske dobi slušnom procjenom kvalitete glasa izdvojeno je 36 djece s poremećajem glasa. Njihovi su glasovi zatim analizirani metodom akustičke analize i metodom subjektivne procjene. Kod učenika s mucanjem analizirana je primjena elektromiografske biološko povratne veze u terapiji i rezultati pokazuju značajne pomake u svim varijablama jakosti mucanja i verbalne fluentnosti, a osobito u smanjenju napetosti mišića larinksa te u brzini čitanja.

Ključne riječi: govorno-jezični poremećaji, disfonija, dislalija, posebne jezične teškoće, mucanje, govorni i jezični razvoj djece oštećena sluha, teškoće čitanja i pisanja, biološka povratna sprega, logopedska terapija

Ciljevi istraživanja: Cilj Projekta je metodološki koordinirano i cjelovito istraživanje različitih oblika govorno - jezičnih poremećaja u školskoj dobi, koje, iako su različiti, objedinjuje ista posljedica - poremećaj govorne komunikacije. Osnovni su ciljevi istraživanja: 1. ustvrditi strukturu poremećaja u odabranim oblicima govorno-jezične komunikacije: u laringealnom glasu, artikulaciji glasova, jezičnoj djelatnosti, tečnosti govorenja i u čitanju i pisanju; 2. određivanje kriterija za subklasifikaciju unutar pojedinih poremećaja: disfonija, dislalija, posebnih jezičnih teškoća, mucanja, poremećaja čitanja i pisanja i govora slušno oštećenih; 3. istražiti govorno-jezičnu komunikaciju kod različitih poremećaja; 4. izraditi posebne dijagnostičke i terapijske programe i evaluirati ih.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: DFG-Az.:SCHO 311 Dysgrammatismus - Projekt
  Naziv ustanove: Paedagogische Hochschule Heidleberg, Sonderpaedagogische Fakultaet
  Grad: 69120 - Heidelberg, S.R. Njemačka


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Kinderzentrum Muenchen
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 81377 - Muenchen, Njemačka

 2. Naziv ustanove: Djelatnost za rehabilitaciju govora i slušanja, Dom zdravlja Varaždin
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: 42000 - Varaždin, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Paedagogische Hochschule Heidelberg
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 69120 - Heidelberg, S.R. Njemačka

 4. Naziv ustanove: Opća bolnica Varaždin, Djelatnost za rehabilitaciju slušanja i govora
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 42000 - Varaždin, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr