SVIBOR - Radovi - projekt broj: 5-07-059

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 5-07-059


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 112
Ukupno objavljenih radova: 112


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Istraživanje govora

  Autori:
  Vuletić, Dušanka (54013)
  Urednici
  Ljubešić, Marta (26146)
  Izdavač: Fakultet za defektologiju
  ISBN: 86-80251-08-9
  Godina: 1991
  Broj stranica: 176
  Broj referenci: 36
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživanje govora provedeno je na govornom korpusu koji jesadržavao 114.717 riječi, a prikupljen je snimanjem govora ljudirazličite dobi, spola i zanimanja u raznolikim svakodnevnimsituacijama. Nakon provedene analize svrstani su po učestalosti:glasovi, vrste riječi, oblici promjenjljivih vrsta riječi,rečenični oblici. Sastavljena je rang lista od 866 najčešćihriječi u hrvatskom govoru.
  Ključne riječi: hrvatski, statistika, glasovi, slogovi, riječi, rečenice, frekvencijska lista

 2. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Kognitivna znanost

  Urednici
  Šoljan, Nikša
  Kovačević, Melita (158340)
  Izdavač: Školske novine
  ISBN: 86-7457-037-2
  Godina: 1991
  Broj stranica: 372
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Knjiga sadrži skup radova o kognitivnoj znanosti, te jezamišljena kao zbirka priloga o novim razvojima u psihologiji iedukaciji. Radi se o prijevodnim najnovijim radovima europskih iameričkih znanstvenika koji su odabrani kao vrijedni predstavnicitoga znanstvenoga područja.
  Ključne riječi: kognitivna znanost, spoznaja, inteligencija, rješavanje problema, poučavanje, obrazovanje, učenje, umjetna inteligencija, psiholingvistika,
  Ostalo: Knjiga je izbor prijevodnih radova, a uredila ju je M.Kovačević.

 3. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Ispitivanje stavova i vrijednosti u djece niže osnovnoškolske dobi

  Autori:
  Stančić, Vladimir (44475)
  Urednici
  Ljubešić, Marta (26146)
  Izdavač: Fakultet za defektologiju
  ISBN: 86-80251-09-7
  Godina: 1991
  Broj stranica: 65
  Broj referenci: 65
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Knjiga ima osam poglavlja koja pokrivaju dvije tematske cjeline:u prvom dijelu opisan je proces socijalizacije i razvoj stavova ivrijednosti u djece. U drugom dijelu izložena su psihometrijskasvojstva i konstrukcijska načela mjernog instrumenta "Skala zaispitivanje stavova i vrijednosti".
  Ključne riječi: mjerni instrumenti, socijalizacija, stavovi, vrijednosti, Skala za ispitivanje stavova i vrijednosti,

 4. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Psihologija, edukacija i razvoj djeteta

  Urednici
  Kovačević, Melita (158340)
  Izdavač: Školske novine
  ISBN: 86-7457-038-0
  Godina: 1991
  Broj stranica: 251
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Radovi iz ove knjige kazuju o bitnim pitanjima razvoja iobrazovanja djece. Proizašli su velikim dijelom iz iskustva iznanstvenih istraživanja o društvenim promjenama u SAD-u, iobrađuju probleme koji to već jesu ili će uskoro postati i udrugim društvima.
  Ključne riječi: dječji razvoj, dojenčad, emocionalna komunikacija, usvajanje jezika, dvojezičnost, testiranje, mentalna retardacija, teškoće učenja,
  Ostalo: Knjiga je izbor prijevodnih radova i savki rad ima vlastiti popis literature.

 5. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Čuj, čuj !!!

  Autori:
  Pribanić, Ljubica (108136)
  Urednici
  Ljubešić, Marta (26146)
  Izdavač: Fakultet za defektologiju
  ISBN: 86-80251-13-5
  Godina: 1992
  Broj stranica: 32
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ova brošura na jednostavan i popularan način opisuje osnovniproblem oštećenja sluha. Knjižica je namijenjena roditeljima djece oštećena sluha, osobamakoje su sluh izgubile u zreloj životnoj dobi i onima koji žive i kontaktirajus osobama oštećena sluha.

 6. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Standardi za pedagoško i psihološko testiranje

  Urednici
  Kovačević, Melita (158340)
  Izdavač: EDUCA
  Godina: 1992
  Broj stranica: 158
  Broj referenci: 29
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Standardi za pedagoško i psihološko testiranje nastali suzajedničkim radom tri vodeća američka udruženja u područjupedagogije i psihologije i sadrže smjernice za izradu i primjenutestova i tumačenje testovinih rezultata.
  Ključne riječi: testiranje, standardi, vrednovanje testova, tehnički standardi, profesionalni standardi, standardi za postupke primjene,

 7. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Language and Language Communication Barriers

  Urednici
  Kovačević, Melita (158340)
  Izdavač: Hrvatska sveučilišna naklada
  ISBN: 953-169-067-7
  Godina: 1995
  Broj stranica: 214
  Jezik: engleski
  Ključne riječi: komunikacija, posebne jezične teškoće, leksik, morfologija, sintaksa, kognitivne sposobnosti, metajezične sposobnosti
  Ostalo: Knjiga je zbirka znanstvenih tekstova od kojih svaki ima svoju bibliografiju. Knjiga ima medjunarodnu recenziju.

 8. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Osnove rehabilitacije slušanja i govora

  Autori:
  Radovančić, Branko (39843)
  Izdavač: Fakultet za defektologiju
  ISBN: 953-6418-02-9
  Godina: 1995
  Broj stranica: 279
  Broj referenci: 160
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U knjizi se obrađuju temeljne značajke osoba s oštećenjima sluha, pitanja etiologije i vrsti oštećenja sluha te načini njihova dijagnosticiranja. Obrazlažu se temeljna načela rehabilitacije s osobitim naglaskom na auditivni trening. Na kraju knjige nalaze se objašnjenja važnijih termina iz ovog područja.
  Ključne riječi: etiologija oštećenja sluha, rehabilitacija slušanja i govora, dijagnostika oštećenja sluha, govor osoba s oštećenjima sluha, auditivni trening
  Ostalo: Knjiga je sveučilišni udžbenik.

 9. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Rani govorni razvoj

  Autori:
  Ljubešić, Marta (26146)
  Urednici
  Ibrahimpašić, Fuad
  Jelčić, Suzana
  Izdavač: Zavod za zaštitu zdravlja grada Zagreba
  Godina: 1992
  Stranice: od 93 do 98
  Broj referenci: 20
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se prikazuju različite hipoteze o razvoju govora djeteta(empiristička hipoteza, nativistička, kognitivna i hipoteza ospecifičnim kognitivnim sposobnostima za razvoj govora). Posebannaglasak je na ranoj emocionalnoj komunikaciji i njezinojvažnosti za govorni razvoj.
  Ključne riječi: usvajanje jezika, nativistička hipoteza, empiristička hipoteza, kognitivistička hipoteza, hipoteza o specifičnim kognitivnim sposobnostima, emocionalna komunikacija,

 10. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Kognitivna znanost: Novi razvoji u psihologiji i edukaciji

  Autori:
  Šoljan, Nikša
  Kovačević, Melita (158340)
  Urednici
  Šoljan, Nikša Nikola
  Kovačević, Melita (158340)
  Izdavač: Školske novine
  ISBN: 86-7457-037-2
  Godina: 1991
  Stranice: od 5 do 21
  Broj referenci: 34
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Utjecaj razvoja u kognitivnoj znanosti na psihologiju i edukacijuizrazito je velik. Iako se te obje znanosti već desetljećima bavepitanjima ljudskih sposobnosti i uspješne pedagoške izvedbe, kognitivna je znanost otkrila neslućene mogućnosti za nova istraživanja u tim područjima. 'Kognitivna revolucija' zasigurno će izvršiti bitan utjecaj na sadašnje razumijevanje naravi men talnih procesa i njihova razvoja u obrazovnoj sredini. 1
  Ključne riječi: kognitivna znanost, psihologija, obrazovanje, inteligencija, mišljenje, učenje, obrada obavijesti,

 11. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Dijete i njegov razvoj: Psihologijske i edukacijske perspektive

  Autori:
  Kovačević, Melita (158340)
  Urednici
  Kovačević, Melita (158340)
  Izdavač: Školske novine
  ISBN: 86-7451-010-0
  Godina: 1991
  Stranice: od 5 do 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U trenutku temeljnih promjena u našem društvu, kada se sve više raspravlja o nužnim promjenama u obrazovanju, jasna je potreba dase upoznaju suvremene spoznaje s područja psihologije i obrazovanja. Briga od djetetu, od osnovnih životnih potreba, uvjeta optimalnog razvoja, zaštite njegova tjelesnog i umnog zdravlja, te obrazovanja postaje sve češćim predmetom rasprava, teoretičara i onih uposlenih u praksi. Raznorodne temeo dječjem razvoju daju vrijedne obavijesti o prošlom, sadašnjem i budućem razvoju u pojedinim odsječcima znanosti psihologije i obrazovanja. 1
  Ključne riječi: dijete, dječji razvoj, obrazovanje, okolina, društvo,

 12. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Specific language impairement: A new fenomenon in Croatian

  Autori:
  Kovačević, Melita (158340)
  Urednici
  Beckmann, Susanne
  Friving, Sabine
  Konig, Peter-Paul
  Wiegers, Helmut
  Izdavač: Max Niemeyer Verlag
  ISBN: 3-484-30313-1
  Godina: 1993
  Stranice: od 283 do 287
  Broj referenci: 16
  Jezik: engleski

 13. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Prilog razmatranju etiologije mucanja

  Autori:
  Sardelić, Senka (38265)
  Urednici
  Ibrahimpašić, Fuad
  Jelčić, Suzana
  Izdavač: Zavod za zaštitu zdravlja grada Zagreba
  Godina: 1991
  Stranice: od 111 do 115
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dosadašnja istraživanja su pokazala da kad se radi o etiologijimožemo govoriti o barem dvije vrste mucanja: psihogenom i neurogenom. Kodpsihogenog mucanja osobe koje mucaju nemaju problema s kodiranjem misli u verbalnesimbole a poteškoće se javljaju u procesu prešifriranja psiholingvističkihsimbola. Problem je u enkodiranju. Kod neurogenog mucanja dolazi doiskrivljene ili blokirane percepcije. Problem dekodiranja rezultira problemomenkodiranja.
  Ključne riječi: mucanje, psihogeno mucanje, neurogeno mucanje, dekodiranje, enkodiranje,

 14. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Autizam i komunikacija

  Autori:
  Pašiček, Ljerka (35113)
  Urednici
  Ibrahimpašić, Fuad
  Jelčić, Suzana
  Izdavač: Zavod za zaštitu zdravlja grada Zagreba
  Godina: 1991
  Stranice: od 99 do 106
  Broj referenci: 19
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opisana je priroda autizma i promjene u razumijevanja autizma.Navedene su bitne karakteristike autističnog poremećaja s posebnim osvrtom naporemećaje komunikacije.
  Ključne riječi: autizam, diferencijalna dijagnoza, komunikacija,

 15. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Language and language communication barriers:preface

  Autori:
  Kovačević, Melita (158340)
  Urednici
  Kovačević, Melita (158340)
  Izdavač: Hrvatska sveučilišna naklada
  ISBN: 953-169-067-7
  Godina: 1995
  Stranice: od 1 do 6
  Jezik: engleski
  Ključne riječi: jezik, komunikacija, međujezična istrazivanja

 16. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Two different aspects of SLI children: short-term memory and metalinguistic knowledge

  Autori:
  Ljubešić, Marta (26146)
  Kovačević, Melita (158340)
  Urednici
  Kovačević, Melita (158340)
  Izdavač: Hrvatska sveučilišna naklada
  ISBN: 953-169-067-7
  Godina: 1995
  Stranice: od 45 do 69
  Broj referenci: 21
  Jezik: engleski
  Ključne riječi: kratkotrajno pamćenje, metajezične spsobnosti, posebne jezične teškoće, kognitivni razvoj

 17. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Preface to an ecology of linguistics pluralism

  Autori:
  Kovačević, Melita (158340)
  Urednici
  Halwachs, Dieter
  Stuetz, Irmgard
  Izdavač: Max Niemeyer Verlag
  ISBN: 3-484-30321-2
  Godina: 1994
  Stranice: od 283 do 286
  Broj referenci: 13
  Jezik: engleski
  Ključne riječi: jezična ekologija, sociolingvistika, jezično djelovanje, jezična okolina,

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kognitivna efikasnost i neka obilježja govorne produkcije u šestogodišnjaka

  Autori:
  Ljubešić, Marta (26146)
  Časopis: Govor
  Broj: 2
  ISSN: 0352-7565
  Volumen: 7
  Godina: 1990
  Stranice: od 139 do 156
  Broj referenci: 33
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se analizira odnos varijabli kognitivne efikasnosti igovora prvo teorijski, a zatim faktorsko analitički. Na 106ispitanika primijenjeno je 15 kognitivnih testova, a iz spontanoggovora analizirane su četiri varijable. Rezultati govore u prilogtezi da se susret jezika i mišljenja ostvaruje u značenju riječii fraza.
  Ključne riječi: kognitivni testovi, kognitivna efikasnost, govorna produkcija, značenje

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Otkrivanje i korekcija pogrešnih nastavaka u djece s teškoćama u jezičnom razvoju

  Autori:
  Ljubešić, Marta (26146)
  Vuletić, Dušanka (54013)
  Kovačević, Melita (158340)
  Arapović, Diana (92493)
  Časopis: Primijenjena psihologija
  Broj: 4
  ISSN: 0351-2649
  Volumen: 12
  Godina: 1991
  Stranice: od 79 do 85
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U okviru longitudinalnog istraživanja jezičnog razvoja u djece sposebnim jezičnim teškoćama primjenjeni su i zadaci za otkrivanjei ispravljanje pogrešnih gramatičkih nastavaka. Rezultati govoreo slabijoj uspješnosti djece s posebnim jezičnim teškoćama, očešćim previdima pogrešno flektiranih riječi, te o teškoćamaispravljanja.
  Ključne riječi: posebne jezične teškoće, jezični razvoj, metajezično znanje

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Nepoželjni oblici ponašanja kod djece s oštećenjima sluha

  Autori:
  Bradarić-Šlujo-Jončić, Sandra (161723)
  Časopis: Defektologija
  Broj: 2
  ISSN: 0361-1839
  Volumen: 27
  Godina: 1991
  Stranice: od 163 do 171
  Broj referenci: 16
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se razmatra problem pojave nepoželjnih oblika ponašanja udjece s oštećenjem sluha. Prikazani rezultati nekih, uglavnominozemnih istraživanja odnose se na učestalost, fenomenologiju,etiologiju i tretman nepoželjnih oblika ponašanja kod djece soštećenjem sluha.
  Ključne riječi: djeca s oštećenjem sluha, gluhi, nagluhi, poremećaji u ponašanju, nepoželjna ponašanja,

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Relacije poremećaja artikulacije glasova i nekih etioloških faktora kod djece

  Autori:
  Heđever, Mladen (1802)
  Časopis: Defektologija
  Broj: 1
  ISSN: 0311-1839
  Volumen: 27
  Godina: 1991
  Stranice: od 19 do 25
  Broj referenci: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ovim istraživanjem na uzorku od 731 djeteta ispitani suporemećaji artikulacije glasova koji tvore prvi skup od 14varijabli poremećenih glasova. Ispitani su i neki mogućietiološki faktori za koje se pretpostavlja da mogu biti uzrokporemećaja. Kanoničkom i kvazikanoničkom anlizom ispitane surelacije između spomenuta dva skupa varijabli. Ekstrahirana jesamo po jedna kanonička i kvazikanonička dimenzija. Istraživanjeje pokazalo da postoji povezanost poremećaja artikulacije sauditivnom memorijom i stanjem zubi. 1
  Ključne riječi: poremećaji artikulacije, anomalije artikulatora, auditivna memorija, kanonička i kvazikanonička analiza

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dvojezičnost i gramatičko označavanje

  Autori:
  Ljubešić, Marta (26146)
  Časopis: Primijenjena psihologija
  Broj: 1
  ISSN: 0351-2649
  Volumen: 12
  Godina: 1991
  Stranice: od 15 do 20
  Broj referenci: 19
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su analizirane distribucije gramatičkih nastavaka što suih dvojezični i jednojezični osmogodišnjaci primjenjivali prigramatičkom označavanju nominativa množine u pseudo riječima.Razlike u frekvencijama testirane su Hi-kvadrat testom i bile sustatistički značajne.
  Ključne riječi: dvojezičnost, psiholingvistika, dvojezični razvoj, padežna morfologija,

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Sposobnost vizualne retencije u djece s teškoćama čitanja i pisanja i u djece bez teškoća u govornoj komunikaciji

  Autori:
  Pašiček, Ljerka (35113)
  Časopis: Defektologija
  Broj: 2
  ISSN: 0311-1839
  Volumen: 27
  Godina: 1991
  Stranice: od 109 do 117
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ispitivanje je provedeno na uzorku učenika trećih razreda steškoćama čitanja i pisanja i kontrolnom uzorku bez teškoća,odabranog metodom ekvivalentnih parova. Sposobnost vizualnogpamćenja utvrđena je primjenom Benton testa vizualne retencije. Rezultati dobiveni analizom varijance pokazuju da djeca steškoćama čitanja i pisanja prave veći broj grešaka u neposrednomzapamćivanju i reproduciranju grafičkih modela, uz nešto manjeraspršenje rezultata od kontrolne skupine, i da su te razlikestatistički značajne.
  Ključne riječi: vizualno pamćenje, čitanje, pisanje, teškoće čitanja i pisanja, Benton test,

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Usvojenost padežnog sustava u djece s oštećenjem sluha

  Autori:
  Pribanić, Ljubica (108136)
  Časopis: Defektologija
  Broj: 1
  ISSN: 0311-1839
  Volumen: 27
  Godina: 1991
  Stranice: od 11 do 18
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Rezultati ovog ispitivanja ukazuju na to da stupanj oštećenjasluha utječe na razinu usvojenosti padežnog sustava. Nagluhi ispitanici suznačajno uspješniji i u rezultatima na pojedinom zadatku i na cjelokupnom testu.
  Ključne riječi: usvojenost padežnog sustava, oštećenje sluha, usvajanje jezika u slušno oštećenih,

 25. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Značaj rane dijagnostike za prognozu Landau/Kleffner sindroma

  Autori:
  Sardelić, Senka (38265)
  Šikić, Neven
  Časopis: Arhiv za zaštitu majke & djeteta
  ISSN: 1330-1403
  Volumen: 35
  Godina: 1991
  Stranice: od 213 do 222
  Broj referenci: 16
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se raspravlja o problemu epileptičke disfazije u djece.Polazeći od vlastitih rezultata, kliničkih iskustava kao i navoda izliterature, autori su zaključili da je epileptička disfazija u djece (Landau/Kleffnersindrom) heterogeni poremećaj koji se manifestira u nekoliko subtipova, aza kojeg se još ne zna sigurna etiopatogeneza. Autori, također, raspravljajuo mogućoj lokalizaciji cerebralnog oštećenja/disfunkcije uLandau/Kleffnerovom sindromu odnosno epileptičkoj disfaziji.
  Ključne riječi: Landau/Klefner sindrom, disfazija, epilepsija,

 26. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Poremećaji govora i ponašanja

  Autori:
  Ljubešić, Marta (26146)
  Časopis: Defektologija
  Broj: 2
  ISSN: 0311-1839
  Volumen: 29
  Godina: 1993
  Stranice: od 1 do 10
  Broj referenci: 32
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se analizira međuovisnost poremećaja govora i ponašanja.Ovaj je odnos rijeđe nego što se uobičajeno smatra kauzalneprirode, a izuzetno ga je važno poznavati zbog potrebaterapijskog i odgojno obrazovnog rada s tom djecom.
  Ključne riječi: poremećaji govora, komunikacija, poremećaji ponašanja, djetinjstvo,

 27. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Evaluacija efikasnosti defektološkog programa za otklanjanje agresivnog ponašanja kod nagluhe djece

  Autori:
  Bradarić-Šlujo-Jončić, Sandra (161723)
  Časopis: Defektologija
  Broj: 1
  ISSN: 0311-1839
  Volumen: 28
  Godina: 1992
  Stranice: od 1 do 13
  Broj referenci: 19
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na temelju pretpostavljenih uzroka agresivnog ponašanja u nagluhog dječaka izrađen je, primijenjen i evaluiran je program za otklanjanje tog oblika ponašanja. Program je sadržavao strategije potkrepljivanja ponašanja, sadržaje za stimulaciju socijalne interakcije i izgradnje pojma o sebi te program podučavanja iz matematike. Primjenom ovog programa došlo je do značajnog smanjenja učestalosti agresivnosti.
  Ključne riječi: oštećenje sluha, gluhi, nagluhi, agresivnost, tretman ponašanja, evaluacija tretmana,

 28. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prevencija nepoželjnih oblika ponašanja kod djece s oštećenjima sluha

  Autori:
  Bradarić-Šlujo-Jončić, Sandra (161723)
  Časopis: Defektologija
  Broj: 2
  ISSN: 0311-1839
  Volumen: 28
  Godina: 1992
  Stranice: od 169 do 181
  Broj referenci: 30
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se razmatraju sljedeći čimbenici prevencije poremećaja uponašanju kod djece s oštećenjem sluha: rana komunikacija djeteta s okolinom iodgojni stavovi roditelja prema djetetu i njegovom oštećenju:individualizirani pristup defektologa svakom djetetu u procesu rehabilitacije; stimulacijasocijalne interakcije i osmišljavanje slobodnog vremena; stimulacijaizgradnje svijesti o sebi te humaniziranost životnog prostora u zavodskim uvjetimaodgoja, obrazovanja i rehabilitacije.
  Ključne riječi: djeca oštećena sluha, gluhi, nagluhi, prevencija, ponašanje, nepoželjno ponašanje,

 29. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Education of hearing impaired children and adolescents in the Republic of Croatia

  Autori:
  Bradarić-Šlujo-Jončić, Sandra (161723)
  Pribanić, Ljubica (108136)
  Radovančić, Branko (39843)
  Časopis: Defness and Development
  Broj: 1
  ISSN: 0960-1562
  Volumen: 3
  Godina: 1992
  Stranice: od 8 do 9
  Jezik: engleski
  Sažetak: Daje se kratak prikaz odgoja, obrazovanja i rehabilitacije djecei omladine oštećena sluha u Hrvatskoj od prvih pokušaja do danas;obrazovanja učitelja za rad s djecom oštećena sluha i prikaz znanstveno-istraživačkedjelatnosti na području oštećenja sluha od 1973. do danas.
  Ključne riječi: program za sveučilišno obrazovanje, obrazovanje djece s oštećenjima sluha, Odsjek za oštećenja sluha,

 30. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Akustičko artikulacijski aspekt poremećaja artikulacije glasova

  Autori:
  Heđever, Mladen (1802)
  Časopis: Defektologija
  Broj: 1
  ISSN: 0311-1839
  Volumen: 28
  Godina: 1992
  Stranice: od 51 do 57
  Broj referenci: 18
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Testom artikulacije ispitana je artikulacija na uzorku od 909djece normalnog psihomotornog razvoja u dobi od navršene treće do osme godine.Najviše korelacije između poremećenih glasova javljaju se među glasovimas istim mjestom artikulacije, a zatim slijede korelacije koje povezujuglasove prema načinu artikulacije. Prema akustičkim karakteristikama ti glasovisu neharmonični, a nalaze se uglavnom u srednjem i višem dijeluspektra. Prema trajanju spadaju u srednje područje, između vokala i okluziva imalog su intenziteta. 1
  Ključne riječi: artikulacija, akustički, mjesto artikulacije, poremećaj artikulacije

 31. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prilog poznavanju migrantske dvojezičnosti

  Autori:
  Ljubešić, Marta (26146)
  Časopis: Migracijske teme
  Broj: 1
  ISSN: 0352-5600
  Volumen: 8
  Godina: 1992
  Stranice: od 55 do 67
  Broj referenci: 19
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživanje se bavi oblikom dvojezičnosti kakva nastaje uuvjetima ekonomske migracije i tipična je za djecu migranata.Ispitanici su trebali na materinski jezik (hrvatski)prevesti kratki njemački tekst. Istraživani su pristup zadatku igreške u pisanju.
  Ključne riječi: migrantska dvojezičnost, dvojezičnost, pisanje, prevođenje, govorni razvoj,

 32. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Some insights into specific language impairment in Croatian

  Autori:
  Ljubešić, Marta (26146)
  Kovačević, Melita (158340)
  Časopis: Scandinavian Journal of Logopedics and Phoniatrics
  Broj: 1
  ISSN: 0803-5032
  Volumen: 17
  Godina: 1992
  Stranice: od 37 do 43
  Broj referenci: 21
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu je ukratko prikazana studija posebnih jezičnih teškoća uhrvatskome jeziku koja nastoji dati detaljni lingvistički iizvanlingvistički opis fenomena. Ispitane su dvije skupineškolske djece od prvog do četvrtog razreda. Rezultati pokazuju daiako djeca s posebnim jezičnim teškoćama imaju teškoća u jezikui njegovoj uporabi, ne može se govoriti o općoj jezičnojdeficijenciji.
  Ključne riječi: posebne jezične teškoće, hrvatski jezik, tvorba plurala i duala, prepoznavanje i korekcija pogrešnih nastavaka,

 33. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mucanje i napetost mišića larinksa

  Autori:
  Novosel, Darko (138674)
  Časopis: Defektologija
  Broj: 1
  ISSN: 0311-1839
  Volumen: 28
  Godina: 1992
  Stranice: od 59 do 77
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom se istraživanju ispitivala razina napetosti mišićalarinksa u okviru skupine ispitanika koji mucaju i skupineispitanika koji ne mucaju pomoću posebnog uređaja R-G 131 zaelektromiografsku biološko povratnu spregu. Razlike međuskupinama karakterizira viša razina napetosti mišića larinksa kodispitanika koji mucaju.
  Ključne riječi: mucanje, napetost mišića larinksa, biološka povratna sprega, predfonatorna faza govora,

 34. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pasivnost u djeteta oštećena sluha

  Autori:
  Pribanić, Ljubica (108136)
  Časopis: Napredak
  Broj: 2
  ISSN: 0031-384
  Volumen: 133
  Godina: 1992
  Stranice: od 159 do 168
  Broj referenci: 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Cilj rada je izrada i evaluacija programa za transformacijupasivnog ponašanja desetogodišnjeg dječaka oštećena sluha s dodatnim teškoćama urazvoju. Program se provodio tri i pol mjeseca, a sastojao se od: imitacijepokreta, gesta, radnji i mimike lica; stimulacije svijesti o vlastitom tijelu ivođene igre u slobodnom vremenu. U razdoblju primjene programa došlo je dopozitivnih promjena pasivnosti kod dječaka.
  Ključne riječi: nepoželjni oblici ponašanja, pasivnost, djeca oštećena sluha, defektološki tretman,

 35. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istraživanje teškoća u jezičnom razvoju na primjeru tvorbe množine

  Autori:
  Vuletić, Dušanka (54013)
  Ljubešić, Marta (26146)
  Kovačević, Melita (158340)
  Časopis: Defektologija
  Broj: 1
  ISSN: 0311-1839
  Volumen: 28
  Godina: 1992
  Stranice: od 77 do 83
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su prikazani prvi rezultati iz longitudinalne studijeposebnih jezičnih teškoća. Analizirani su rezultati na zadacimaza tvorbu plurala i duala kod pseudoriječi i to s obzirom najezičnu normu. Statistički značajne razlike javile su se uslučajevima složenije tvorbe, ili kod zahtjeva za dodatnimglasovnim promjenama.
  Ključne riječi: posebne jezične teškoće, tvorba plurala, tvorba duala, pseudoriječi, gramatičko označavanje,

 36. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pogled u učenje

  Autori:
  Ljubešić, Marta (26146)
  Časopis: Strani jezici
  Broj: 3
  ISSN: 0351-0840
  Volumen: 22
  Godina: 1993
  Stranice: od 189 do 197
  Broj referenci: 27
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se kritički opisuju različite teorije učenja. Posebnodetaljno je prikazan odnos motivacije i učenja. Budući dasimbolička sposobnost omogućuje više procese učenja, objašnjen jenjen nastanak u ontogenezi i njezina uloga u učenju jezika.
  Ključne riječi: učenje, uvjetovanje, motivacija, učenje jezika, stjecanje jezika,

 37. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dječji problemi glasa

  Autori:
  Bolfan-Stošić, Natalija
  Časopis: Defektologija
  Broj: 2
  ISSN: 0351-1839
  Volumen: 30
  Godina: 1994
  Stranice: od 147 do 152
  Broj referenci: 18
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Većina autora koji se bave oštećenjima dječjih glasova slažu se u činjenici da postojanje laringealne patologije i pojavljivanje problema glasa u djece nije dobro poznato i da su često uzroci nepoznati ili skriveni. Isto tako smatraju da je hiperkinetički način foniranja u djetinjstvu i pojava čvorića glasnica rezultat neadekvatne upotrebe fonacijskog mehanizma. Promuklost glasa u dječjoj dobi objašnjavaju kao najčešću posljedicu hiperkinetičkih disfonija, te da je nedovoljna pozornost usmjerena na zloupotrebe glasova za vrijeme dječjih igara. Takve loše glasovne navike mnoga djeca "prenose" iz djetinjstva u školsku dob.
  Ključne riječi: disfonija, hiperkinetička disfonija, čvorići, zloupotreba glasa,

 38. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Faktorska struktura stavova nastavnika redovnih osnovnih škola prema odgojno-obrazovnoj integraciji učenika s oštećenim sluhom

  Autori:
  Radovančić, Branko (39843)
  Časopis: Defektologija
  Broj: 2
  ISSN: 0351-1839
  Volumen: 30
  Godina: 1994
  Stranice: od 103 do 114
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom članku se iznose rezultati ispitivanja stavova nastavnika redovnih osnovnih škola koji imaju iskustva u radu s integriranim učenicima s oštećenim sluhom prema odgojno-obrazovnoj integraciji učenika s oštećenim sluhom. Ispitano je 97 nastavnika uz pomoć anketnog lista koji je sadržavao 17 varijabli. Uz pomoć faktorske analize manifestni prostor od 17 varijabli kondenziran je u 3 latentne dimenzije stavova. Sve 3 latentne dimenzije odražavaju nepovoljne stavove nastavnika redovnih osnovnih škola prema procesu odgojno-obrazovne integracije učenika s oštećenim sluhom.
  Ključne riječi: faktorska struktura, odgojno obrazovna integracija, djeca s oštećenjima sluha,

 39. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kongruencija latentnih prostora stavova roditelja učenika s oštećenim sluhom i roditelja učenika koji čuju prema odgojno-obrazovnoj integraciji učenika s oštećenim sluhom

  Autori:
  Radovančić, Branko (39843)
  Časopis: Defektologija
  Broj: 1
  ISSN: 0351-1839
  Volumen: 30
  Godina: 1994
  Stranice: od 9 do 32
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku su prikazani rezultati ispitivanja faktorske strukture roditelja učenika s oštećenim sluhom i roditelja učenika koji čuju prema odgojno obrazovnoj integraciji učenika s oštećenim sluhom kao i sukladnost izoliranih faktorskih prostora stavova roditelja. Ispitivanje je provedeno na uzorku od 54 roditelja učenika s oštećenim sluhom i 54 roditelja učenika koji čuju. Za obradu podataka upotrijebljena je faktorska analiza i Tuckerova metoda sukladnosti. Na temelju 17 indikatora stavova izolirana su po 4 faktora u svakom uzorku. Struktura izoliranih faktora u uzorcima ispitanika značajno se razlikuje i niti jedan par faktora svojim koeficjentom sukladnosti nije dostigao razinu značajnosti. Svi izolirani faktori segregacijski su usmjereni.
  Ključne riječi: odgojno-obrazovna integracija, oštećenja sluha, faktorska struktura,

 40. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Subjektivne pretpostavke odgojno-obrazovne integracije djece s oštećenim sluhom

  Autori:
  Radovančić, Branko (39843)
  Časopis: Defektologija
  Broj: 1
  ISSN: 0351-1839
  Volumen: 30
  Godina: 1994
  Stranice: od 33 do 45
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Subjektivne predpostavke integracije čine stavovi i pripremljenost učesnika u integraciji. To su roditelji djece koja čuju i roditelji djece s oštećenim sluhom, nastavnici, pedagozi, psiholozi, ravnatelji osnovnih škola te učenici koji čuju i učenici oštećena sluha. Zadatak ovog članka je prikazati rezultate znanstvenih istraživanja subjektivnih predpostavki odgojno obrazovne integracije djece oštećena sluha u Hrvatskoj kako bi se utvrdilo stanje koje će omogućiti planiranje i provođenje akcija za promicanje i razvoj integracijskih procesa.
  Ključne riječi: subjektivne pretpostavke integracije, odgojno-obrazovna integracija, djeca s oštećenim sluhom,

 41. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Diskriminativna vrijednost nekih jezičnih zadataka za teškoće čitanja

  Autori:
  Lenček, Mirjana
  Časopis: Defektologija
  Broj: 2
  ISSN: 0351-1839
  Volumen: 30
  Godina: 1994
  Stranice: od 115 do 125
  Broj referenci: 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ovaj rad nastoji ustvrditi kakva je diskriminativna vrijednost pojedinih jezičnih zadataka za vještinu čitanja, odnosno kakav je njihov doprinos za razlikovanje skupine djece s teškoćama čitanja od skupine djece bez teškoća. Diskriminativnom analizom rezultata 11 primijenjenih jezičnih zadataka pokazale su se značajne razlike u jezičnim sposobnostima između ispitanih skupina djece. Razlike su potvrđene analizom varijance za svaki pojedini zadatak odnosno varijablu. Opseg u kojem svaka ispitana jezična sposobnost pridonosi razlikama između grupa definira: uzorak, dob ispitanika, vrsta dislektičnih teškoća, testovni materijal, način ispitivanja kao i interpretacija podataka u svjetlu određenih teorija.
  Ključne riječi: teškoće čitanja, jezične sposobnosti, morfosintaktičko znanje,

 42. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj okoline na razvoj govora u djece

  Autori:
  Blaži, Draženka
  Časopis: Defektologija
  Broj: 2
  ISSN: 0351-1839
  Volumen: 30
  Godina: 1994
  Stranice: od 153 do 160
  Broj referenci: 29
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom radu opširno je prikazan problem utjecaja roditelja na razvoj govora u djece, te pitanja razlika u komuniciranju između roditelja i njihove djece s jezičnim teškoćama i roditelja i njihove djece bez jezičnih teškoća. Daje se osvrt na mišljenja različitih autora o pitanju pridonose li te moguće u komuniciranju usporenom usvajanju jezičnog sustava u djece, te se objašnjava funkcija tih razlika između navedenih grupa parova.
  Ključne riječi: razvoj govora, djeca s jezičnim teškoćama, komunikacija roditelj-dijete,

 43. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Posebne jezične teškoće djece osnovnoškolske dobi

  Autori:
  Ljubešić, Marta (26146)
  Blaži, Draženka
  Bolfan-Stošić, Natalija
  Časopis: Govor
  Broj: 1
  ISSN: 0352-7565
  Volumen: 10
  Godina: 1993
  Stranice: od 17 do 37
  Broj referenci: 28
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se razmatra pitanje terminologije za poremećaj koji je ograničen samo na područje usvajanja jezika, a za koji se u američkoj i engleskoj literaturi rabi termin specific language impairment. Za hrvatski je jezik predložen termin posebne jezične teškoće. Nadalje se izlažu rezultati istraživanja jezičnog i metajezičnog znanja djece s posebnim jezičnim teškoćama u hrvatskome jeziku.
  Ključne riječi: posebne jezične teškoće, usvajanje jezika, metajezično znanje, jezični testovi,

 44. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Lingvističke značajke afazija

  Autori:
  Vuletić, Dušanka (54013)
  Časopis: Govor
  Broj: 1
  ISSN: 0352-7565
  Volumen: 10
  Godina: 1993
  Stranice: od 89 do 99
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Afazija razara jezičnu djelatnost čovjeka i njezini osnovni simptomi su lingvističke prirode. U radu se razmatraju lingvistički simptomi u različitim tipovima afazija.
  Ključne riječi: afazija, jezik, govor, aleksija, agrafija, patologija govora, defektologija,

 45. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Interdisciplinarni pristup posebnim jezičnim teškoćama

  Autori:
  Ljubešić, Marta (26146)
  Kovačević, Melita (158340)
  Babić, Zrinka (43845)
  Naslov zbornika: Multidisciplinarni pristop v logopediji
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Portorož, Slovenija
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 961-90022-0-2
  Stranice: od 74 do 80
  Skup: 4. strokovno srečanja logopedov Slovenije Multidisciplinarni pristop v logopediji
  Održan: od 13.05.93 do 15.05.93
  Sažetak: Kod djece s posebnim jezičnim teškoćama primjenjen je testponavljanja rečenica. Rezultati pokazuju da jezični problemidjece nisu vezani za određenu gramatičku kategoriju, već zasintaktičku funkciju. Teškoće pri ponavljanju učenici rješavajuispuštanjam labavo vezanih elemenata.
  Ključne riječi: posebne jezične teškoće, ponavljanje rečenica, sintaktička funkcija riječi, gramatička kategorija

 46. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Naracija djece osnovnoškolske dobi

  Autori:
  Arapović, Diana (92493)
  Naslov zbornika: Multidisciplinarni pristop v logopediji
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Portorož, Slovenija
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 961-90022-0-2
  Stranice: od 84 do 87
  Skup: 4. strokovno srečanja logopedov Slovenije Multidisciplinarni pristop v logopediji
  Održan: od 13.05.93 do 15.05.93
  Sažetak: U cilju analize pripovijednog teksta prikupili smo uzorkespontanog govora djece osnovnoškolske dobi. Željeli smo utvrditi razlikuje li senaracija djece prvog razreda osnovne škole od naracije djece četvrtog razredaosnovne škole u odnosu na dužinu pripovijednog teksta te na vrstu i frekvencijukonektora. Analizirajući tekstove došli smo do zaključka da ne postoji bitnarazlika između mlađe i starije djece u odnosu na ispitane varijable.
  Ključne riječi: naracija u školske djece, dužina teksta, konektori, verbalna vještina,

 47. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Verbalno učenje u djece s teškoćama čitanja i pisanja

  Autori:
  Pašiček, Ljerka (35113)
  Lenček, Mirjana
  Naslov zbornika: Multidisciplinarni pristop v logopediji
  Jezik: hrvatski
  Godina: 1993
  Stranice: od 126 do 131
  Skup: 4. strokovno srečanja logopedov Slovenije Multidisciplinarni pristop v logopediji
  Održan: od 13.05.93 do 15.05.93
  Sažetak: Na grupi učenika s teškoćama čitanja i pisanja i grupi dobrihčitača primijenjena je lista verbalnog učenja (LVU) konstruirana zaispitivanje brzine učenja, upotrebe strategija pamćenja i raspona pažnje. Rezultatianalize varijance pokazuju da se grupe razlikuju u broju zapamćenihelemenata, ali ne i u strategijama zapamćivanja i prisjećanja. Utjecaj retroaktivneinterferencije nešto je veći kod loših čitača, što ukazuje na njihovu smanjenusposobnost koncentracije.
  Ključne riječi: verbalno učenje, djeca s teškoćama čitanja i pisanja, brzina učenja, stragegije pamćenja, raspon pažnje,

 48. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Brzina vizualne prerade simbola i vještina čitanja

  Autori:
  Pašiček, Ljerka (35113)
  Lenček, Mirjana
  Naslov zbornika: Multidisciplinarni pristop v logopediji
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Portorož, Slovenija
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 961-90022-0-2
  Stranice: od 132 do 137
  Skup: 4. strokovno srečanja logopedov Slovenije Multidisciplinarni pristop v logopediji
  Održan: od 13.05.93 do 15.05.93
  Sažetak: Testom brzine vizualne percepcije slovnog niza (VPB1) ispitana sudjeca s teškoćama čitanja i djeca bez tih teškoća. Rezultati analizevarijance potvrđuju da postoji statistički značajna razlika među skupinamau brzini vizualne diskriminacije grafičkih simbola. Dobivene rezultatemožemo objasniti razlikama u kapacitetu radne memorije i/ili sposobnosti pažnje.Test se pokazao valjanim za dijagnosticiranje teškoća u čitanju.
  Ključne riječi: brzina vizualne percepcije simbola, teškoće čitanja, pamćenje, radna memorija, vizualna diskriminacija

 49. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Praćenje nekih parametara u terapiji mucanja kroz program elektromiografske biološko povratne veze

  Autori:
  Novosel, Darko (138674)
  Brestovci, Behlul (5393)
  Prizl, Tatjana
  Naslov zbornika: Multidisciplinarni pristop v logopediji
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Portorož, Slovenija
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 961-90022-0-2
  Stranice: od 162 do 171
  Skup: 4. strokovno srečanja logopedov Slovenije Multidisciplinarni pristop v logopediji
  Održan: od 13.05.93 do 15.05.93
  Sažetak: Rad je prikaz praćenja terapije mucanja kroz programelektromiografske biološko povratne veze (EMG BPV) na 25 ispitanika starije osnovnoškolskedobi kojima je poremećaj u govoru klinički dijagnosticiran kao mucanje. Osimmetode EMG BPV kod koje se prati napetost mišića larinksa u prefonatornoj fazigovora i čitanja, mjerena je jačina mucanja i popratnih pojava Rileyevomskalom za procjenu jakosti mucanja, primijenjen je jednominutni ispitčitanja liste riječi (Furlan), te broj izgovorenih imenica na zadani glas prije inakon terapije.
  Ključne riječi: mucanje, terapija mucanja, napetost mišića larinksa, popratne pojave, Riley skala, biološka povratna veza,

 50. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Prepisivanje u djece oštećena sluha

  Autori:
  Pribanić, Ljubica (108136)
  Naslov zbornika: Multidisciplinarni pristop v logopediji
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Portorož, Slovenija
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 961-90022-0-2
  Stranice: od 240 do 246
  Skup: 4. strokovno srečanja logopedov Slovenije Multidisciplinarni pristop v logopediji
  Održan: od 13.05.93 do 15.05.93
  Sažetak: Da bi se ispitala brzina prepisivanja i greške primijenjena sutri skupa rečenica: 1. smislene rečenice, 2. rečenice sa pseudoriječima i 3. besmislene rečenice sa smislenimriječima. Rezultati kvalitativne i kvantitativne analize pokazujuda se djeca oštećena sluha u prepisivanju još uvijek više zadržavaju na razinipreslikavanja riječi. Djeca bez oštećenja više koriste usvojeno jezično znanje te zatoi čine greške u zamjeni riječi i zamjenjivanju besmislenih riječi za smislene.
  Ključne riječi: djeca oštećena sluha, brzina prepisivanja, greške u prepisivanju,

 51. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Učiteljske procjene nepoželjnih ponašanja i jezična razvijenost

  Autori:
  Ljubešić, Marta (26146)
  Urednici
  Mihaljević-Djigunović, Jelena
  Pintarić, Neda
  Naslov zbornika: Primijenjena lingvistika danas
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96391-0-7
  Stranice: od 163 do 168
  Skup: Primijenjena lingvistika danas
  Održan: od 15.04.94 do 16.04.94
  Sažetak: Analizirane su razlike u učestalosti nepoželjnih ponašanja u djece s jezičnim teškoćama i djece bez teškoća. Nepoželjna ponašanja procjenjivali su njihovi učitelji. Rezultati pokazuju da učitelji općenito navode veliki broj ponašanja kao napoželjna, a osobito im je visoka učestalost u djece s jezičnim teškoćama.

 52. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Specific language impairement in Croatian

  Autori:
  Ljubešić, Marta (26146)
  Kovačević, Melita (158340)
  Urednici
  Barbieri, Maria Silvia
  Naslov zbornika: Book of Abstracts on Sixth IASCL Congress
  Jezik: engleski
  Mjesto: Trst, Italija
  Godina: 1993
  Stranice: od 76 do 76
  Skup: Sixth International Congress for the Study of Child Language
  Održan: od 18.07.93 do 24.07.93

 53. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Što čovjek čini komunikaciji, a komunikacija jeziku

  Autori:
  Kovačević, Melita (158340)
  Naslov zbornika: Trenutak sadašnjosti u učenju jezika
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 7 do 7
  Skup: Trenutak sadašnjosti u učenju jezika
  Održan: od 16.04.93 do 17.04.93
  Sažetak: Namjera je ovoga rada razmotriti međudjelujuće procese koji se javljaju u trijadnom odnosu čovjek-komunikacija-jezik. Razmišljanja o govornoj komunikaciji često puta nose sa sobom neke uobičajene zablude. Takva vjerovanja pojednostavljuju složenost odnosa čovjek - komunikacija-jezik. Ne postojilinearnost odnosa, već je svaka od sastavnica u svakome trenutukuaktivni preoblikovatelj one druge. U radu će se pokušati razložiti složenost odnosa različitih čimbenika.
  Ključne riječi: jezik, komunikacija, govorna komunikacija

 54. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Poteškoće usvajanja hrvatskoga kao prvog jezika

  Autori:
  Ljubešić, Marta (26146)
  Naslov zbornika: Trenutak sadašnjosti u učenju jezika
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 8 do 8
  Skup: Trenutak sadašnjosti u učenju jezika
  Održan: od 16.04.93 do 17.04.93
  Sažetak: Usvajanje materinskoga jezika ne odvija se u sve djece bezteškoća, iako za normalan razvoj naoko postoje svi preduvjeti(intelektualni, senzorički, socijalni). Stoga se u ovom prikazuupozorava na ovu skupinu djece i prikazuje se znanstveni projektOdsjeka za logopediju Fakulteta za defektologiju o posebnimjezičnim teškoćama.
  Ključne riječi: usvajanje materinskog jezika, posebne jezične teškoće, logopedija, psiholingvistika,

 55. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: What is known about specific language impairment in Croatian

  Autori:
  Kovačević, Melita (158340)
  Urednici
  Rudinger, Georg
  Rietz, Christian
  Kleinemas, Uwe
  Meiser, Thorsten
  Naslov zbornika: Developmental Psychology in a Changing Europe - Book of Abstracts-
  Jezik: engleski
  Mjesto: Bonn, Njemačka
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 3-930181-00-2
  Stranice: od 29 do 29
  Skup: VI th European Conference on Developmental Psychology
  Održan: od 28.08.93 do 01.09.93

 56. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Do Croatian SLI children also expirience difficalties with grammatical morphemes

  Autori:
  Ljubešić, Marta (26146)
  Urednici
  Rudinger, Georg
  Rietz, Christian
  Kleinemas, Uwe
  Meiser, Thorsten
  Naslov zbornika: Developmental Psychology in a Changing Europe
  Jezik: engleski
  Mjesto: Bonn, Njemačka
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 3-930181-00-2
  Stranice: od 30 do 30
  Skup: VI th European Conference on Developmental Psychology
  Održan: od 28.08.93 do 01.09.93

 57. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Comparative analysis of some aspects of language processing in German and Croatian SLI children

  Autori:
  Kovačević, Melita (158340)
  Ljubešić, Marta (26146)
  Naslov zbornika: Sažeci-Abstracts, IV. znanstveni skup "Istraživanja na području defektologije"
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 49 do 49
  Skup: Istraživanja na području defektologije IV.
  Održan: od 01.10.92 do 03.10.92

 58. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Detection and correction of incorrect endings in children with SLI

  Autori:
  Ljubešić, Marta (26146)
  Kovačević, Melita (158340)
  Arapović, Diana (92493)
  Naslov zbornika: VIII. dani psihologije
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1991
  Stranice: od 1 do 1
  Skup: VIII dani psihologije - psihologija i praksa
  Održan: od 11.03.91 do 13.03.91

 59. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Relacije kognitivnih sposobnosti i nekih karakteristika govorne produkcije šestogodišnjaka

  Autori:
  Ljubešić, Marta (26146)
  Naslov zbornika: VIII dani psihologije
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1991
  Stranice: od 14 do 14
  Skup: VIII dani psihologije - psihologija i praksa
  Održan: od 11.04.91 do 13.04.91
  Sažetak: U radu se metodom faktorske analize analiziraju relacije izmeđuindikatora semantičke i sintaktičke složenosti govorne produkcijei rezultata na testovima kognitivnih sposobnosti. Rezultatiukazuju na pretpostavku da se osnovna veza između govora ikognitivnog razvoja ostvaruje u semantičkom aspektu govora.
  Ključne riječi: razvoj govora, usvajanje značenja, gramatički razvoj, kognitivne sposobnosti,

 60. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Preface to linguistic ecology

  Autori:
  Kovačević, Melita (158340)
  Naslov zbornika: 28. Linguistisches Kolloquium - Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Graz, Austrija
  Godina: 1993
  Stranice: od 20 do 21
  Skup: 28. Linguistisches Kolloquium
  Održan: od 08.09.93 do 10.09.93

 61. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Is language impairment a new phenomenon in Croatian?

  Autori:
  Kovačević, Melita (158340)
  Ljubešić, Marta (26146)
  Naslov zbornika: V th European Conference on Developmental Psychology - Book of Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Seville, Španjolska
  Godina: 1992
  Stranice: od 520 do 520
  Skup: V th European Conference on Developmental Psychology
  Održan: od 06.09.92 do 09.09.92

 62. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Kratkotrajno pamćenje u djece s posebnim jezičnim teškoćama

  Autori:
  Kovačević, Melita (158340)
  Naslov zbornika: Prva godišnja konferencija hrvatskih psihologa - Sažeci priopćenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 37 do 37
  Skup: XI. psihologijski skup: Dani Ramira Bujasa
  Održan: od 15.04.93 do 17.04.93
  Sažetak: Na Odsjeku za logopediju Fakulteta za defektologiju u tijeku jeprojektni zadatak o posebnim jezičnim teškoćama u školske djece.Imajući na umu tvrdnju o međusobnoj povezanosti kratkotrajnogpamćenja i jezičnih sposobnosti, namjera je ovog rada dati uvid uosobine kratkotrajnog pamćenja djece s posebnim jezičnimteškoćama.
  Ključne riječi: posebne jezične teškoće, jezični razvoj, kratkotrajno pamćenje,

 63. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Ponavljanje logatoma u djece s posebnim jezičnim teškoćama

  Autori:
  Ljubešić, Marta (26146)
  Naslov zbornika: Prva godišnja konferencija hrvatskih psihologa - Sažeci priopćenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 38 do 38
  Skup: XI. psihologijski skup: Dani Ramira Bujasa
  Održan: od 15.04.93 do 17.04.93
  Sažetak: Istraživanje je dio projekta o jezičnom razvoju djece s posebnimjezičnim teškoćama. Ispitivano je ponavljanje logatoma u 60ispitanika s posebnim jezičnim teškoćama i 60 ispitanika izkontrolne skupine, te se pokazalo da učenici s PJT imaju ne samomanje točnih odgovora, već da njihovi netočni odgovori znatnoviše odstupaju od zadanih logatoma.
  Ključne riječi: kratkotrajno pamćenje, logatomi, djece s posebnim jezičnim teškoćama, usvajanje jezika,

 64. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Analiza naracije djece osnovnoškolske dobi

  Autori:
  Arapović, Diana (92493)
  Naslov zbornika: Sažeci - Abstracts, IV. znanstveni skup "Istraživanja na području defektologije"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 37 do 38
  Skup: Istraživanja na području defektologije IV.
  Održan: od 01.10.92 do 03.10.92
  Sažetak: Ispitivali smo naraciju 60-oro djece s disfazijom i disfazoidnimsmetnjama iz redovnih osnovnih škola, te djecu refereničnog uzorka.Ispitivanje je provođeno u tri vremenske točke, jer je studija longitudinalna ikomparativna. Analiza naracije obje skupine djece trebala bi odgovoriti naslijedeća pitanja: kako djeca osnovnoškolske dobi povezuju rečenice u višu jedinicu,koje se teškoće javljaju pri strukturiranju rečenica u tekst i postoje litipične pogreške kod djece s disfazijom i disfazoidnim smetnjama.
  Ključne riječi: razvojne disfazije, disfazoidne smetnje, naracija, tekst, povezivanje rečenica,

 65. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Analiza instrumenta jakosti mucanja za djecu i odrasle (Riley)

  Autori:
  Brestovci, Behlul (5393)
  Prizl, Tatjana
  Naslov zbornika: Sažeci-Abstracts, IV. znanstveni skup "Istraživanja na području defektologije"
  Jezik: hrvatski
  Godina: 1992
  Stranice: od 39 do 39
  Skup: Istraživanja na području defektologije IV.
  Održan: od 01.10.92 do 03.10.92
  Sažetak: Na različitim uzorcima ispitanika (N=45, N=84, N=323) izvršena jeanaliza sva tri područja mjerenja Rileyeva instrumenta jakosti mucanja zadjecu i odrasle, u koju su uključene i nove varijable trajanja emisije u spontanomgovoru čitanju. Izvršena je procjena učestalosti mucanja po bodovanjuprema Rileyu, dok su postoci za spontani govor i čitanje izračunati posebno.Dobiveni rezultati pokazuju da bodovanje prema testu Riley značajnosmanjuje diskriminativnost testa, pa se predlaže drugačiji postupak.
  Ključne riječi: jakost mucanja, spontani govor, čitanje, mucanje, test Riley, djeca, odrasli,

 66. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Relacije između teškoća pisanog jezika i lateralne preferencije

  Autori:
  Farago, Emica (99662)
  Naslov zbornika: Sažeci - Abstracts, IV. znanstveni skup "Istraživanja na posručju defektologije"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 43 do 44
  Skup: Istraživanja na području defektologije IV.
  Održan: od 01.10.92 do 03.10.92
  Sažetak: Na uzorku od 60-ero djece trećih razreda redovne osnovne škole,s teškoćama u pisanom jeziku ispitane su relacije između lateralnedominantnosti i teškoća u čitanju i pisanju. Analizirajući promatrane odnose zapažene sustatistički irelevantne vrijednosti koje nam ne dozvoljavaju prihvaćanjepretpostavke o međusobnim utjecajima promatranih prostora.Pored toga nisu nađeneniti statistički značajne razlike u odnosu na dominantnost isnalaženje u pravcu lijevo - desno.
  Ključne riječi: teškoće čitanja, teškoće pisanja, pismeno izražavanje, lateralna dominantnost,

 67. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Karakteristike koartikulacije kod dislalija

  Autori:
  Heđever, Mladen (1802)
  Naslov zbornika: Sažeci-Abstracts, IV. znanstveni skup "Istraživanja na području defektologije"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 45 do 45
  Skup: Istraživanja na području defektologije IV.
  Održan: od 01.10.92 do 03.10.92
  Sažetak: Pod koartikulacijom podrazumijevamo međusobno preklapanje odnosnopovezivanje glasova u slogu ili riječi. Dosadašnja malobrojna istraživanjaukazuju na povezanost koartikulacije i senzomotornog razvoja, pa možemopretpostaviti da će se teškoće u senzomotornom razvoju artikulacije odraziti i na koartikulaciju.Na akustičkom planu koartikulaciju smo analiziralis vremenskog, frekvencijskog i intenzitetskog aspekta gdje su se i pokazaleodređene specifičnosti. 1
  Ključne riječi: koartikulacija, akustički,

 68. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Jezične teškoće djece osnovnoškolske dobi

  Autori:
  Ljubešić, Marta (26146)
  Blaži, Draženka
  Bolfan-Stošić, Natalija
  Naslov zbornika: Sažeci-Abstracts, IV. znanstveni skup "Istraživanja na području defektologije"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 51 do 51
  Skup: Istraživanja na području defektologije IV.
  Održan: od 01.10.92 do 03.10.92
  Sažetak: Cilj ovog prikaza je usporedno prikazati rezultate što su ihučenici s posebnim jezičnim teškoćama (N=60) i kontrolna skupina (N=60) postigli utri područja istraživanja: automatskoj obradi jezika, kontroliranoj obradi ipoznavanju gramatičkih pojmova. Polaznu pretpostavku, da su razlike izmeđuskupina ovisne o složenosti zadataka i o načinu jezične obrade, samo smodjelomice potvrdili.
  Ključne riječi: kognitivna obrada jezika, automatska obrada jezika, kontrolirana obrada jezika, posebne jezične teškoće, metajezično znanje,

 69. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Robustna diskriminativna analiza uz parcijalizaciju efekta smetajućeg skupa varijabli

  Autori:
  Nikolić, Branko (68213)
  Naslov zbornika: Sažeci-Abstracts, IV. znanstveni skup "Istraživanja na području defektologije"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 88 do 89
  Skup: Istraživanja na području defektologije IV.
  Održan: od 01.10.92 do 03.10.92
  Sažetak: Budući se algoritam za robustnu diskriminativnu analizu temeljina komponentnoj analizi to će varijable sa umjetno proizvedenimvisokim korelacijama biti dominantne u kreiranju diskriminativnihfunkcija. Kao rješenje ovoga problema predložena je parcijalizacijautjecaja smetajućeg skupa varijabli te nakon toga procjenadiskriminativnih koeficijenata. Tako dobivene diskriminativne funkcije bile bi proizvod stvarnogodnosa među varijablama na ispitivanim uzorcima.
  Ključne riječi: parcijalizacija, robustna diskriminativna anliza, smetnje

 70. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Rješavanje problema linearne regresije metodom linearnog programiranja

  Autori:
  Nikolić, Branko (68213)
  Naslov zbornika: Sažeci-Abstracts, IV. znanstveni skup "Istraživanja na području defektologije"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 89 do 90
  Skup: Istraživanja na području defektologije IV.
  Održan: od 01.10.92 do 03.10.92
  Sažetak: Umjesto L2 regresije predlaže se korištenje L1 regresije zaprocjenu parametara u regresijskoj funkciji. L1 regresija(minimum sume apsolutnih reziduala) proizvodi manju pogrešku uprocjeni regresijskih koeficijenata nego L2 regresija. Za procjenu regresijskih koeficijenata predložena jeBarrodale-Robertsova modifikacija simpleks metode, zbog manjegbroja računskih operacija i smanjenja potrebnog memorijskogprostora u odnosu na simpleks metodu.
  Ključne riječi: linearno programiranje, linearna regresija, Barrodale-Robertova metoda,

 71. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Vizualna diskriminacija simbola i vještina čitanja

  Autori:
  Pašiček, Ljerka (35113)
  Lenček, Mirjana
  Naslov zbornika: Sažeci-Abstracts, IV. znanstveni skup "Istraživanja na području defektologije"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 54 do 54
  Skup: Istraživanja na području defektologije IV.
  Održan: od 01.10.92 do 03.10.92
  Sažetak: Na uzorku od tridesetoro učenika ispitana je perceptivna brzinaprerade simbola (Testom brzine vizualne percepcije slovnog niza,konstruiranim za ovo ispitivanje), brzina čitanja liste riječi i teksta terazumijevanje pročitanog. Izračunavanjem interkorelacija mjerenih varijabli utvrđena jestatistički značajna povezanost između perceptivne brzine prerade simbola irazumijevanja pročitanog teksta, dok nije dobivena značajna korelacija izmeđuperceptivne brzine prerade simbola i brzine čitanja liste riječi i teksta.
  Ključne riječi: perceptivna brzina, obrada simbola, Colorado Perceptual Speed Test, razumijevanje teksta, brzina čitanja, vizualna diskriminacija simbola,

 72. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Generalizacija morfoloških pravila za označavanje duala i plurala kod djece sa i bez teškoća u čitanju i pisanju

  Autori:
  Pašiček, Ljerka (35113)
  Lenček, Mirjana
  Naslov zbornika: Sažeci-Abstracts: IV. znanstveni skup "Istraživanja na području defektologije"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 54 do 55
  Skup: Istraživanja na području defektologije IV.
  Održan: od 01.10.92 do 03.10.92
  Sažetak: Ispitivanje sposobnosti primjene i generalizacije morfološkihpravila za označavanje duala i plurala na djeci s teškoćama čitanja,pokazalo je da kod ove djece postoje teškoće na području sintakse kojiutječu na stjecanje strategije za kodiranje riječi, a time i na pojavuteškoća u čitanju i pisanju. Djeca s poremećajem u čitanju i pisanju imaju teškoćau primjeni strukturalne analize za identifikaciju pojedinih jedinica riječinaročito morfoloških oznaka.
  Ključne riječi: teškoće čitanja i pisanja, morfološka pravila, tvorba duala, tvorba plurala, pseudoriječi,

 73. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Leksičko znanje i razumijevanje čitanja djece oštećena sluha

  Autori:
  Pribanić, Ljubica (108136)
  Naslov zbornika: Sažeci-Abstracts: IV. znanstveni skup "Istraživanja na području defektologije"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 8 do 8
  Skup: Istraživanja na području defektologije IV.
  Održan: od 01.10.92 do 03.10.92
  Sažetak: Problem čitanja kod djece oštećena sluha je ustvari problemjezične kompetencije, kojemu najviše pridonosi leksičko znanaje i razumijevanje napisanoga teksta. Ovoispitivanje pokušaj je da se na uzorku od 30 djece oštećena sluha osnovnoškolske dobi odredi razina povezanosti između leksičkogznanaja i razumijevanja čitanja. Rezultati pokazuju da je leksičko znanjeznačajan pokazatelj uspješnosti razumijevanja čitanja.
  Ključne riječi: djeca oštećena sluha, rječnik, razumijevanje čitanja,

 74. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Stuttering in primary school age children

  Autori:
  Prizl, Tatjana
  Naslov zbornika: Sažeci-Abstracts: IV. znanstveni skup "Istraživanja na području defektologije"
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 55 do 56
  Skup: Istraživanja na području defektologije IV.
  Održan: od 01.10.92 do 03.10.92
  Sažetak: Cilj ovog rada je procjena i evaluacija dijagnostičkih postupakai metoda na uzorku djece koja mucaju. Uz metodu EMG BPV primijenjen je velikbroj mjernih instrumenata čiji će se rezultati koristiti u programiranjutransformacijskih postupaka kod djece koja mucaju.
  Ključne riječi: mucanje, školska dob, dijagnoza mucanja, terapija mucanja, stavovi prema mucanju, EMG biološka povratna sprega,

 75. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Neke karakteristike mucanja procijenjene pomoću Willoughby upitnika

  Autori:
  Sardelić, Senka (38265)
  Naslov zbornika: Sažeci-Abstracts: IV. znanstveni skup "Istraživanja na području defektologije"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 57 do 57
  Skup: Istraživanja na području defektologije IV.
  Održan: od 01.10.92 do 03.10.92
  Sažetak: U radu su utvrđene relacije između stupnja jakosti mucanja istupnja interpersonalne anksioznosti i socijalne senzitivnosti. Rezultatisu pokazali da postoji "dvosmjerno djelovanje" između mucanja i anksioznostii da je hipersenzitivnost, koja vodi do interpersonalnog stresa,dimenzija koja naglašava razliku između osoba koje mucaju i onih bez mucanja.
  Ključne riječi: mucanje, anksioznost, interpersonalni stres,

 76. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Stavovi prema integraciji gluhih osoba u radnu sredinu

  Autori:
  Radovančić, Branko (39843)
  Naslov zbornika: Sažeci-Abstracts: IV. znanstveni skup "Istraživanja na području defektologije"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 8 do 9
  Skup: Istraživanja na području defektologije IV.
  Održan: od 01.10.92 do 03.10.92
  Sažetak: Uspješnost profesionalne integracije gluhih ovisi o njihovomadaptivnom potencijalu, ali i o stavovima radne i šire socijalne sredine ukoju se oni integriraju. Ovo ispitivanje analizira razlike u stavovima izmeđugluhih ispitanika i ispitanika koji čuju prema profesionalnojintegraciji gluhih osoba.
  Ključne riječi: stavovi, socijalna integracija, odrasli gluhi,

 77. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Stavovi prema odgojno obrazovnoj integraciji učenika s oštećenim sluhom

  Autori:
  Uzelac, Mirjana
  Radovančić, Branko (39843)
  Naslov zbornika: Sažeci-Abstracts: IV. znanstveni skup "Istraživanja na području defektologije"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 9 do 9
  Skup: Istraživanja na području defektologije IV.
  Održan: od 01.10.92 do 03.10.92
  Sažetak: Ispitani su stavovi učenika oštećena sluha i učenika bezoštećenja prema odgojno-obrazovnoj integraciji učenika oštećena sluha.Ispitivanje je provedeno u prostoru od 17 varijabli koje se mogu grupirati u one koje se odnose na spremnost učenika kojičuju da prihvate učenika oštećena sluha, zatim u one koje se odnose na pripremljenost redovne osnovne škole da prihvati takvog učenika,te na one koje se odnose na sposobnosti učenika oštećena sluhakoje su potrebne za uspješno svladavanje nastavnog programa.
  Ključne riječi: stavovi, odgojno-obrazovna integracija, učenici oštećena sluha,

 78. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Raspon logopedije
  Naslov zbornika: Sažeci-Absreacts: IV. znanstveni skup "Istraživanja na području defektologije"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 59 do 59
  Skup: Istraživanja na području defektologije IV.
  Održan: od 01.10.92 do 03.10.92
  Sažetak: Pretvorbe u društvu, domoljublje izazvali su i neke promjene ujezičnoj uporabi: iz unitarističkog načina izražavanja nastojimose vratiti hrvatskom jeziku. U tom nastojanju nerijetko obolijevagovor. To nije, ali i jest problem logopedije: pomoći izliječenjujezika i govora ne samo kod pojedinca, već i pridonijetiglobalnom izliječenju hrvatskog jezika - govora.
  Ključne riječi: rat, govor, afazije, hrvatski jezik, logopedija


 79. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Zweisprachigkeit der Migrantenkinder

  Autori:
  Ljubešić, Marta (26146)
  Naslov zbornika: 28. linguistisches Kolloquium
  Jezik: njemački
  Mjesto: Graz, Austrija
  Godina: 1993
  Stranice: od 25 do 25
  Skup: 28. Linguistisches Kolloquium
  Održan: od 08.10.93 do 10.10.93
  Sažetak: U radu se analiziraju uvjeti pod kojima se razvija dvojezičnosttreće generacije hrvatskih migranata u SR Njemačkoj, kao iprocjene roditelja i samoprocjene učenika u pogledu ovladavanjaprvim, odnosno drugim jezikom. Sveukupnost prikupljenihinformacija ukazuje da znatan dio treće generacije migranataraste u uvjetima sociokulturne deprivacije.
  Ključne riječi: dvojezičnost, migranti, sociokulturna deprivacija,

 80. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Akustičke karakteristike dječjih disfonija

  Autori:
  Bolfan-Stošić, Natalija
  Heđever, Mladen (1802)
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Varaždin
  Godina: 1994
  Stranice: od 5 do 5
  Skup: 1. kongres logopeda Hrvatske
  Održan: od 21.09.94 do 24.09.94
  Sažetak: Akustičke karakteristike dječjih disfonija U okviru projekta ispitana je kvaliteta glasa kod 502 djece predškolske dobi na temelju slušne procjene ispitivača. Slušna je procjena obuhvatila: 1. Prisustvo šuma u glasu; 2. Neadekvatne promjene visine i intenziteta glasa; 3. Afoničnost glasa. Izdvojeno je 36-toro djece s poremećajem glasa. Akustičkom analizom foniranja samoglasnika "a" (analizatorom glasa tip 2123), a u skladu s Isshikijevom, Yanagahirinom i Fairbanksovom klasifikacijom poremećaja glasa, djeca su svrstana u nekoliko skupina: a) promukli glasovi - 23 ispitanika; b) hrapavi glasovi - 1 ispitanik; c) napeti glasovi - 5 ispitanika; d) poremećaji fleksibilnosti glasa - 7 ispitanika.
  Ključne riječi: akustička analiza glasa

 81. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Akustička analiza nazalnosti

  Autori:
  Heđever, Mladen (1802)
  Dembitz, Ana (177835)
  Večerina-Violić, Santa
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Varaždin
  Godina: 1994
  Stranice: od 6 do 6
  Skup: 1. kongres logopeda Hrvatske
  Održan: od 21.09.94 do 24.09.94
  Sažetak: Ispitana je fonacija samoglasnika /A/ na skupini od 10 djece, starosti od 7 do 9 god. s neurofibromatozom. Kontrolna skupina imala je također 10 ispitanika iste dobi, spola i starosti. Akustička analiza pokazala je statistički značajne razlike (T-test) u dijelu spektra oko 340 Hz. Ispitanici s neurofibromatozom imali su znatno pojačane intenzitete spektra što ukazuje na hipernazalnost.
  Ključne riječi: neurofibromatoza, dugotrajni srednji spektar govora, nazalnost,

 82. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Neke akustičke karakteristike fluentnog govora osoba koje mucaju u odnosu na normalan govor

  Autori:
  Sardelić, Senka (38265)
  Heđever, Mladen (1802)
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Varaždin
  Godina: 1994
  Stranice: od 25 do 26
  Skup: 1. kongres logopeda Hrvatske
  Održan: od 21.09.95 do 24.09.95
  Sažetak: Između grupe mucavaca i kontrolne grupe (po 5 ispitanika) analizirane su dvije riječi na kojima nije bilo mucanja. Rezultati ukazuju da su i na fluentnim riječima mucavci sporiji, te da postoji inverzija u intenzitetu nekih vokala u odnosu na neke konsonate. Mucavci su imali relativno veči intenzitet vokala u odnosu na konsonant, a kontrolna skupina pokazuje suprotan efekt.
  Ključne riječi: trajanje vokala i konsonanata, intenzitet, mucanje,

 83. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Usvojenost glagolskih vremena kod gluhih učenika

  Autori:
  Pribanić, Ljubica (108136)
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Varaždin
  Godina: 1994
  Stranice: od 8 do 8
  Skup: 1. kongres logopeda Hrvatske
  Održan: od 21.09.94 do 24.09.94
  Sažetak: Ovimm se ispitivanjem želio dobiti uvid u kvalitetu usvojenosti glagolskih vremena (prezenta, perfekta i futura I) kod gluhe djece. Uzorak se sastojao od 56 ispitanika oštećena sluha (prosječni gubitak sluha za svako uho je veći od 80 dB). Ispitani su Zadacima za ispitivanje morfologije (imenice i glagoli) koji su se sastojali od osam zadataka za pojedino glagolsko vrijeme uz dva zadatka za uvježbavanje. Ispitivanje je pokazalo da postoje statistički značajne razlike između tri grupe ispitanika gdje se očituje tendencija povećanja usvojenosti morfologije glagola od nižih prema višim razredima. Ispitanici su najmanje griješili u zadacima za ispitivanje prezenta, zatim perfekta, a najviše su griješili u futuru.
  Ključne riječi: jezik, djeca s oštećenim sluhom, sadašnje, prošlo i buduće glagolsko vrijeme,

 84. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Metajezik u školske djece

  Autori:
  Ljubešić, Marta (26146)
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Varaždin
  Godina: 1994
  Stranice: od 11 do 11
  Skup: 1. kongres logopeda Hrvatske
  Održan: od 21.09.94 do 24.09.94
  Sažetak: U radu se prikazuju rezultati dobiveni na šest parova rečenica koje su se razlikovale samo u glagolskom obliku. Istraživanje je provedeno na djeci s posebnim jezičnim teškoćama i djeci bez teškoća. Ona su trebala odabrati koja je od dvije rečenice u paru dobra, a koja nije. Djeca s posebnim jezičnim teškoćama postigla su slabije rezultate, ali su razlike bile manje nego li u drugim zadacima.
  Ključne riječi: posebne jezične teškoće, metajezično znanje,

 85. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: EMG biofeedback and stuttering - a special review of integrated muscular potentials

  Autori:
  Novosel, Darko (138674)
  Naslov zbornika: Sprache - Therapie - Computer
  Jezik: engleski
  Mjesto: Graz, Austrija
  Godina: 1994
  Skup: Sprache -Therapie - Computer, 1. internationaler Kongress
  Održan: od 07.04.94 do 09.04.94

 86. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Mucanje - emocionalno-fiziološki kaos

  Autori:
  Novosel, Darko (138674)
  Naslov zbornika: Zbornik sašetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Varaždin
  Godina: 1994
  Stranice: od 24 do 24
  Skup: 1. kongres logopeda Hrvatske
  Održan: od 21.09.94 do 24.09.94

 87. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Valmond program

  Autori:
  Novosel, Darko (138674)
  Urednici
  Ribić, Zlatan
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka
  Jezik: engleski
  Mjesto: Varaždin
  Godina: 1994
  Stranice: od 27 do 28
  Skup: 1. kongres logopeda Hrvatske
  Održan: od 21.09.94 do 24.09.94

 88. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Problem dječjih glasova

  Autori:
  Bolfan-Stošić, Natalija
  Urednici
  Babić, Nada
  Naslov zbornika: Predškolski odgoj danas i sutra
  Jezik: hrvatski
  Stranice: od 26 do 26
  Skup: Predškolski odgoj danas i sutra
  Održan: od 14.01.94 do 14.01.94
  Sažetak: Većina autora koji se bave oštećenjima dječjih glasova slažu se u činjenici da postojanje laringealne patologije i pojavljivanje problema glasa u djece nije dobro poznato i da su često uzroci nepoznati ili skriveni. Isto tako smatraju da je hiperkinetički način foniranja u djetinjstvu i pojava čvorića glasnica rezultat neadekvatne upotrebe fonacijskog mehanizma. Promuklost glasa u dječjoj dobi objašnjavaju kao najčešću posljedicu hiperkinetičkih disfonija, te da je nedovoljna pozornost usmjerena na zloupotrebe glasova za vrijeme dječjih igara. Takve loše glasovne navike mnoga djeca "prenose" iz djetinjstva u školsku dob.
  Ključne riječi: disfonija, hiperkinetička disfonija, čvorići, zloupotreba glasa,

 89. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Ponavljanje rečenica u dijagnostici posebnih jezičnih teškoća

  Autori:
  Blaži, Draženka
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Varaždin
  Godina: 1994
  Stranice: od 11 do 12
  Skup: 1. kongres logopeda Hrvatske
  Održan: od 21.09.94 do 24.09.94
  Sažetak: Rad se bavi analizom gramatički pogrešnih rečenica u zadacima ponavljanja rečenica u djece s jače i u djece sa slabije izraženim posebnim jezičnim teškoćama. U oba uzorka nađeno je da do agramatičnih rečenica dolazi češće zbog ispuštanja jednog ili više dijelova rečenice, negoli zbog dodavanja gramatički pogrešnih nastavaka, pogrešnih prefiksa ili uporabe krivih prijedloga. Ključne riječi: posebne jezične teškoće, ponavljanje rečenica, agramatične rečenice, agramatizmi, ispuštanje rečeničnih dijelova.
  Ključne riječi: posebne jezične teškoće, usvajanje jezika, ponavljanje rečenica, dijagnostika posebnih jezičnih teškoća,

 90. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Dijagnosticiranje poremećaja pisanja u osoba s afazijom

  Autori:
  Brestovci, Behlul (5393)
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Varaždin
  Godina: 1994
  Stranice: od 18 do 18
  Skup: 1. kongres logopeda Hrvatske
  Održan: od 21.09.94 do 24.09.94
  Ključne riječi: dijagnosticiranje, afazija, poremećaj pisanja,

 91. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Povezanost popratnih pojava i drugih manifestacija mucanja

  Autori:
  Prizl, Tatjana
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Varaždin
  Godina: 1994
  Stranice: od 25 do 25
  Skup: 1. kongres logopeda Hrvatske
  Održan: od 21.09.94 do 24.09.94
  Sažetak: Istraživanjem se željelo utvrditi može li se predvidjeti jakost mucanja na temelju primjenjenih mjerenja zastoja u govoru i čitanju, te izraženosti popratnih pojava na uzorku od 68 ispitanika. Dobiveni rezultati pokazuju značajnu povezanost procjene popratnih pojava sa varijablama učestalosti mucanja u spontanom govoru mjerenim testom Riley. Prikazani postupci mogli bi se uključiti u različite metode mjerenja netečnosti i manifestacija govora osoba koje mucaju. KLJUČNE RIJEČI: mucanje, procjena, popratne pojave, mjerni instrumenti.
  Ključne riječi: mucanje, dijagnosticiranje mucanja, popratni pokreti, mjerni instrumenti

 92. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Diskriminativna vrijednost nekih jezičnih zadataka za teškoće čitanja

  Autori:
  Lenček, Mirjana
  Naslov zbornika: Zbornik saopćenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Varaždin, Hrvatska
  Godina: 1994
  Stranice: od 30 do 30
  Skup: 1. kongres logopeda Hrvatske
  Održan: od 21.09.94 do 24.09.94
  Sažetak: Ovaj rad nastoji ustvrditi kakva je diskriminativna vrijednost pojedinih jezičnih zadataka za vještinu čitanja, odnosno kakav je njihov doprinos za razlikovanje skupine djece s teškoćama čitanja od skupine djece bez teškoća. Diskriminativnom analizom rezultata 11 primijenjenih jezičnih zadataka pokazale su se značajne razlike u jezičnim sposobnostima između ispitanih skupina djece. Razlike su potvrđene analizom varijance za svaki pojedini zadatak odnosno varijablu. Opseg u kojem svaka ispitana jezična sposobnost pridonosi razlikama između grupa definira: uzorak, dob ispitanika, vrsta dislektičnih teškoća, testovni materijal, način ispitivanja kao i interpretacija podataka u svjetlu određenih teorija.
  Ključne riječi: jezik, teškoće čitanja,

 93. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Auditivno i vizualno pamćenje u djece s teškoćama čitanja i pisanja

  Autori:
  Pašiček, Ljerka (35113)
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Varaždin
  Godina: 1994
  Stranice: od 29 do 30
  Skup: 1. kongres logopeda Hrvatske
  Održan: od 21.09.94 do 24.09.94
  Ključne riječi: auditivno i vizualno pamćenje, teškoće čitanja i pisanja

 94. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Sentence production in SLI children

  Autori:
  Schoeler, Hermann
  Kovačević, Melita (158340)
  Naslov zbornika: European Symposium on Child Language Disorders - Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Garderen, Nizozemska
  Godina: 1994
  Stranice: od 35 do 35
  Skup: European Symposium on Child Language Disorders
  Održan: od 05.05.94 do 07.05.94
  Ključne riječi: posebne jezične teškoće, stvaranje rečenica, metajezično znanje, jezično znanje,

 95. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Elektromiografska biološko-povratna veza i mucanje
  Fakultet: Fakultet za defektologiju Sveučilište u Zagrebu
  Autor: NOVOSEL DARKO
  Datum obrane: 13.03.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 145
  Sažetak: U osoba koje mucaju istraživana je razina muskularne napetosti upredjelu larinksa pomoću posebnog uređaja (i novog kompjutorskogprograma) za elektromiografsku povratnu spregu, konstruiranog zapotrebe ovog istraživanja. Rezultati su pokazali da je razinanapetosti najveća u prefonatornoj fazi govora.
  Ključne riječi: mucanje, biološka povratna sprega, prefonatorna faza govora, jakost mucanja


 96. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Metoda linearne regresije uz ograničenja za klasifikaciju osoba s teškoćama socijalne integracije
  Fakultet: Fakultet za defektologiju Sveučilište u Zagrebu
  Autor: NIKOLIĆ BRANKO
  Datum obrane: 21.12.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 173
  Sažetak: Predložena je nova klasa algoritama za klasifikaciju objekatakoja se temelji na linearnoj regresijskoj proceduri, aklasifikacijski koeficijenti procjenjuju se kroz ograničenja tipajednadžbi i nejednadžbi. Procjena koeficijenata u funkcijiodlučivanja obavlja se metodom linearnog programiranja.Funkcioniranje sustava za klasifikaciju objekata testirano jepomoću zvučnih obilježja glasova hrvatskoga jezika i nekihartikulacijskih osobina tih glasova.
  Ključne riječi: regresija, ograničenja, klasifikacija, linearno programiranje,


 97. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Poremećaji artikulacije glasova i njihovi međusobni odnosi
  Fakultet: Fakultet za defektologiju Sveučilište u Zagrebu
  Autor: HEDJEVER MLADEN
  Datum obrane: 04.10.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 75
  Sažetak: Na uzorku od 909 djece ispitani su poremećaji artikulacijeglasova.Poremećaji su pronađeni kod 20 konsonantskih glasova. Faktorskom analizomizdvojene su četiri glavne komponente u čijem definiranju sudjeluje ukupno 17glasova. Komponente su analizirane prema mjestu artikulacije, sudjelovanjujezika u artikulaciji, osobini stridentnosti i akustičkim karakteristikamaglasova koji sudjeluju u njihovom definiranju.Istraživanje upućuje na to da suporemećaji artikulacije u velikoj mjeri povezani s poteškoćama upokretljivosti jezika. 1
  Ključne riječi: artikulacijski poremećaji, apikolingvalni glasovi, pokretljivost jezika, faktorska analiza,


 98. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Evaluacija efikasnosti defektološkog programa za otklanjanje agresivnog ponašanja kod nagluhe djece
  Fakultet: Fakultet za defektologiju Sveučilište u Zagrebu
  Autor: BRADARIĆ-ŠLUJO-JONČIĆ SANDRA
  Datum obrane: 07.02.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 179
  Sažetak: U radu je evaluiran program za otklanjanje agresivnog ponašanjaprimjenjen na dvojici nagluhih dječaka. Program kreiran na temeljupretpostavljenih uzroka agresivnog ponašanja kod ispitanika sadržavao je primjenustrategija potkrepljivanja ponašanja, stimulaciju socijalne interakcije iizgradnje svijesti o sebi te instrukcioni program iz matematike zaispitanika B. Tretman je evaluiran programom statističke obrade INDIFF.
  Ključne riječi: djeca oštećena sluha, gluhi, nagluhi, agresivnost, tretman ponašanja, nepoželjna ponašanja,


 99. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Evaluacija defektološkog programa za transformaciju pasivnog ponašanja gluhe djece s utjecajnim teškoćama u razvoju
  Fakultet: Fakultet za defektologiju Sveučilište u Zagrebu
  Autor: PRIBANIĆ LJUBICA
  Datum obrane: 08.03.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 201
  Sažetak: Cilj rada je evaluacija defektološkog programa za transformacijupasivnog ponašanja i odbijanja suradnje djece oštećena sluha sutjecajnim teškoćama u razvoju. Trajektorij komponente promjenaza faktor koji je imenovan kao generalni faktor promjenepasivnosti pokazuje smanjenje pasivnog ponašanja kod obaispitanika.
  Ključne riječi: gluha djeca s utjecajnim teškoćama u razvoju, pasivno ponašanje, defektološki tretman, nepoželjno ponašanje, odbijanje suradnje, imitacija pokreta i gesti, shema tijela, igra u slobodnom vremenu,


 100. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Posebne jezične teškoće u djece osnovnoškolske dobi
  Fakultet: Fakultet za defektologiju Sveučilište u Zagrebu
  Autor: BLAŽI DRAŽENKA
  Datum obrane: 14.09.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 95
  Sažetak: U radu su prikazani rezultati 30-oro djece s posebnim jezičnim teškoćama i grupe djece bez jezičnih teškoća dobiveni na zadacima primjenjenim za utvrđivanje razine jezičnog znanja. Istraživana je i povezanost jezičnih teškoća i auditivnog zahvaćanja i pamćenja. Detaljno su opisane lingvističke teškoće koje se javljaju u djece s posebnim jezičnim teškoćama.
  Ključne riječi: posebne jezične teškoće, kratkotrajno pamćenje, auditivna obrada, ponavljanje rečenica,


 101. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Otkrivanje, prepoznavanje i određivanje vrste poremećaja glasa djece predškolske dobi
  Fakultet: Fakultet za defektologiju Sveučilište u Zagrebu
  Autor: BOLFAN-STOŠIĆ NATALIJA
  Datum obrane: 16.09.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 80
  Sažetak: Cilj je ovog istraživanja bio da se otkriju, prepoznaju i definiraju poremećaji glasa u djece predškolske dobi. U ovom radu korištena je jedna od najčešćih objektivnih analiza na području oštećenja glasa - trodimenzionalna analiza glasa, koja je obavljena pomoću Real-time Frequency analizatora glasa, tip 2123. Na temelju dobivenih rezultata istraživanja predškolskih glasova djece zagrebačkih vrtića (502 djece), mjereni parametri glasa pokazali su dobre mjerne karakteristike u razlikovanju skupine s poremećajima glasa (36 djece) i skupine bez laringealne patologije (31 dijete). Ti parametri glasa su: vrijeme početka fonacije, maksimalno vrijeme frikcije, varijabilnost osnovnog laringealnog tona i na kraju, frekvencija i intenzitet harmonika.
  Ključne riječi: trodimenzionalna analiza glasa, maksimalno vrijeme frikcije, maksimalno vrijeme fonacije, vrijeme uključivanja glasa (VUG), varijabilnost osnovnog laringealnog glasa i harmonika,


 102. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Jezične sposobnosti u djece s teškoćama čitanja
  Fakultet: Fakultet za defektologiju Sveučilište u Zagrebu
  Autor: LENČEK-VANCAŠ MIRJANA
  Datum obrane: 14.09.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 139
  Sažetak: Ovaj rad je pokušaj da se utvrdi postoje li razlike između 9-godišnje djece s teškoćama čitanja i djece bez takovih teškoća u jezičnim sposobnostima, te jesu li i u kojoj mjeri neke od jezičnih vještina nedostatne u djece s teškoćama čitanja. Nastojalo se utvrditi postoji li mogućnost predviđanja uspješnosti u čitanju na osnovi odabranih jezičnih varijabli. U svim jezičnim zadacima djeca s teškoćama čitanja manje su uspješna od djece refereničnog uzorka. Postignuće na jezičnim zadacima dobro predviđa razumijevanje pročitanog u obje ispitane skupine. Zbog izuzetne heterogenosti skupine s teškoćama čitanja nemoguće je pomoću jezičnih varijabli predvidjeti brzinu i točnost čitanja lista riječi i teksta. Povezanost jezičnih sposobnosti i vještina čitanja ostvarena je kroz jednu izdvojenu kanoničku dimenziju. Priroda te veze ostaje nejasna.
  Ključne riječi: teškoće čitanja, jezične sposobnosti, fonološko znanje, znanje sintakse, rječnik,


 103. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Analiza manifestacija mucanja na početku i kraju terapije primjenom elektromiografske biološko povratne veze
  Fakultet: Fakultet za defektologiju Sveučilište u Zagrebu
  Autor: PRIZL TATJANA
  Datum obrane: 16.09.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 125
  Sažetak: Istraživanje je provedeno s ciljem praćenja različitih manifestacija mucanja na početku i kraju terapije primjenom elektromiografske biološko povratne veze (EMG-BPV). Primjenjen je velik broj mjernih instrumenata kojima je praćen manifestni prostor mucanja. Rezultati su pokazali značajne razlike u strukturi manifestacija mucanja na početku i kraju terapije, smanjenu napetost mišića larinksa u odnosu na početak terapije, te povezanost manifestacija mucanja sa procjenama jakosti mucanja i popratnih pojava.
  Ključne riječi: laringealna mišićna napetost, manifestacije mucanja, mjerni instrumenti,


 104. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Poremećaji artikulacije glasova i njihovi međusobni odnosi
  Fakultet: Fakultet za defektologiju Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: VULETIĆ DUŠANKA
  Datum obrane: 04.10.91
  Broj stranica: 75
  Autor: Heđever Mladen
  Rad: Magisterij


 105. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Neketere jezikovne in govorne značilnosti otrok, ki živijo na dvojezičnem območju Avstrijske Koroške
  Fakultet: Fakultet za defektologiju Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: VULETIĆ DUŠANKA
  Datum obrane: 04.10.91
  Broj stranica: 186
  Autor: Smole Franc
  Rad: Magisterij


 106. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Evaluacija efikasnosti defektološkog programa za otklanjanje agresivnog ponašanja kod nagluhe djece
  Fakultet: Fakultet za defektologiju Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: RADOVANČIĆ BRANKO
  Datum obrane: 07.02.91
  Broj stranica: 178
  Autor: Bradarić-Šlujo-Jončić Sandra
  Rad: Magisterij


 107. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Evaluacija defektološkog programa za transformaciju pasivnog ponašanja gluhe djece s utjecajnim teškoćama u razvoju
  Fakultet: Fakultet za defektologiju Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: RADOVANČIĆ BRANKO
  Datum obrane: 08.03.91
  Broj stranica: 201
  Autor: Pribanić Ljubica
  Rad: Magisterij


 108. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Elektromiografska biološko-povratna veza i mucanje
  Fakultet: Fakultet za defektologiju Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BRESTOVCI BEHLJULJ
  Datum obrane: 13.03.91
  Broj stranica: 145
  Autor: Novosel Darko
  Rad: Doktorat


 109. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Jezične sposobnosti u djece s teškoćama čitanja
  Fakultet: Fakultet za defektologiju Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: PAŠIČEK LJERKA
  Datum obrane: 14.09.94
  Broj stranica: 139
  Autor: Lenček Mirjana
  Rad: Magisterij


 110. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Otkrivanje prepoznavanje i određivanje vrste poremećaja glasa djece predškolske dobi
  Fakultet: Fakultet za defektologiju Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BRESTOVCI BEHLJULJ
  Datum obrane: 16.09.94
  Broj stranica: 90
  Autor: Bolfan-Stošić Natalija
  Rad: Magisterij


 111. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Posebne jezične teškoće djece osnovnoškolske dobi
  Fakultet: Fakultet za defektologiju Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: LJUBEŠIĆ MARTA
  Datum obrane: 14.09.94
  Broj stranica: 95
  Autor: Blaži Draženka
  Rad: Magisterij


 112. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Analiza manifestacija mucanja na početku i kraju terapije primjenom elektromiografske biološko povratne veze
  Fakultet: Fakultet za defektologiju Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BRESTOVCI BEHLJULJ
  Datum obrane: 16.09.94
  Broj stranica: 125
  Autor: Prizl Tatjana
  Rad: MagisterijMZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr