SVIBOR - Projekt broj: 5-07-067

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-07-067


ISTRAŽIVANJE INTELEKTUALNE RAZVIJENOSTI I NEKIH OSOBINA LIČNOSTI DJECE TREĆE GENERACIJE DRŽAVLJANA REPUBLIKE HRVATSKE


Glavni istraživač: METZING, ANĐELKA (87082)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 1
Naziv ustanove: Pedagoški fakultet, Osijek (122)
Odjel/Zavod: -
Adresa: L. Jaegera 9
Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)31 125 199
teleFaks: 385 (0)31 126 757

Sažetak: U ovom se istraživanju uspoređuje jačina osobnog nacionalnog identiteta, stav prema vlastitom narodu i poznavanje vlastite nacije kod djece druge generacije hrvatskih građana u odnosu na vršnjake u domovini. U ispitivanju su korištena tri mjerna instrumenta: ljestvica JONI (jačina osobnog nacionalnog identiteta), ljestvica SPVN (stav prema vlastitom narodu). Obje ljestvice sastavio je dr. Ante Fulgosi. Treći instrument je Test poznavanja vlastite nacije kojeg je sastavljač dr. Anđelka Metzing i mr. Ljerka Fulgosi. Ljestvice JONI i SPVN imaju dobru pouzdanost istraženu alfa koeficijentom (sa JONI iznosi 0,89, a za SPVN 0.86). Istraživanjem je obuhvaćeno 100 djece u domovini i 65 djece koja žive u SR Njemačkoj u dobi od 14 do 15 godina. Ispitivane skupine djece međusobno su izjednačene u pogledu spola, dobi i socijalno-ekonomskog statusa roditelja. Ispitanici su testirani u školskim razredima u domovini i u više grupa u Njemačkoj. Ispitivanje je izvršeno izvan škola u Katoličkim misijama ili Domovinskim klubovima hrvatskih iseljenika. Nakon što su odgovori svih učenika ocijenjeni bodovima, izvršena je statistička obrada i analiza rezultata. Za svaki instrument izvršena je dvosmjerna analiza varijance s ciljem da se ispita statistički značajnost razlike prema zemlji života (Hrvatska-Njemačka) i prema spolu (muški-ženski). Dobiveni rezultati pokazuju da je i intenzitet osobnog nacionalnog identiteta i pozitivni stav prema vlastitom narodu jači kod djece koja su živjela u Njemačkoj nego kod djece koja su živjela u Hrvatskoj, usprkos toga što je poznavanje Hrvarske kod te djece daleko slabije nego li kod djece koja su živjela u domovini. Takav rezultat pokazuje da su i jačina osobnog nacionalnog identiteta i pozitivan stav prema vlastitom narodu neovisni o poznavanju činjenica iz povijesti, kulture, zemljopisa i gospodarstva tog naroda i da mogu biti održani i onda kad je takvo poznavanje slabo ili nikakvo. Poznavanje domovine i vlastitog naroda čini se da nije prednost, a možda niti komponenta (to bi trebalo dalje ispitivati) jačine vlastitog nacionalnog identiteta, a niti pozitivnog stava prema vlastitom narodu.

Ključne riječi: jačina osobnog nacionalnog identiteta, stav prema vlastitoj naciji, poznavanje vlastite nacije, interkulturalno istraživanje, nacionalni identitet, Likertova ljestvica-skala,

Ciljevi istraživanja: Cilj je istraživanja ispitivanje i mjerenje poznavanja vlastite nacije (činjenica iz povijesti, politike, zemljopisa, graditeljstva, glazbe, gospodarstva i kulture), mjerenje stava prema vlastitoj naciji i mjerenje jačine osobnog nacionalnog identiteta kod djece druge generacije građana Republike Hrvatske u odnosu na vršnjake u domovini. Rezultati istraživanja pružaju uvid u razvoj nacionalnog identiteta u migranskim uvjetima i omogućuju zauzimanje učinkovitijih obrazovnih strategija.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 19.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr