SVIBOR - Projekt broj: 5-07-137

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-07-137


MODELI OBRAZOVANJA ODRASLIH U SKLOPU DRUŠTVENIH I PROFESIONALNIH PROMJENA


Glavni istraživač: PONGRAC, SILVIJE (38105)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 21
Naziv ustanove: Pedagoški fakultet, Rijeka (9)
Odjel/Zavod: Institut za pedagogiju
Adresa: Omladinska 14
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)51 516 322
Telefon: 385 (0)51 516 533
Telefon: 385 (0)51 516 369
Telefon: 385 (0)51 516 395
teleFaks: 385 (0)51 515 142
E-mail: r.cepic@mapef.pefri.hr

Sažetak: Projekt "Modeli obrazovanja odraslih u sklopu društvenih i profesionalnih promjena" obuhvaća proučavanja sadašnjeg stanja i mogućnosti daljnjeg unapređivanja modela neformalnog strukovnog obrazovanja. Istraživači prikupljaju, sređuju i analiziraju one informacije o sustavima odgoja i obrazovanja u svijetu i kod nas koje su relevantne za procese neformalnog obrazovanja odraslih. Komparativnim se proučavanjima prate i najvažnije profesionalne promjene. Sa stajališta obrazovanja se ispituju i uspoređuju modeli ulaska u profesionalni život, modeli razvijanja kadrova (osobito managera) te modeli i oblici prekvalificiranja u nas i u drugim zemljama. Prema dobivenim nalazima i na temelju procjena realnih mogućnosti, ponudit će se modeli koji odgovaraju promjenama u našem gospodarskom i društvenom razvoju. Ovo je istraživanje interdisciplinarno. Usmjereno je na samo ona urgentna pitanja profesionalnih promjena, koja je u datim uvjetima moguće intenzivnije istraživati. U projekt je naknadno, zbog značajnosti problema,a i bliskosti s već odabranom tematikom, uvršteno i proučavanje stanja te mogućnosti prekvalificiranja invalida domovinskog rata.

Ključne riječi: funkcionalno obrazovanje, invalidi, izbor kadrova, ljudski resursi, managment, modeli unapređivanja na radu, multimedijsko obrazovanje, neformalno obrazovanje, oblici obrazovanja, obrazovanje odraslih, pismena komunikacija, početak rada, profesionalna rehabilitacija, promocija kadrova, radno vrijeme, sustav obrazovanja, strukovna izobrazba, tečajevi, uvođenje u posao, vještine komuniciranja

Ciljevi istraživanja: U području obrazovanja odraslih, dakle u andragoškoj teoriji i praksi u svijetu je ostvaren znatan napredak, dok se u tome u našoj zemlji znatnije zaostaje. Zapostavljeno je istraživanje osobito na području strukovnog neformalnog obrazovanja odraslih. Cilj istraživanja je ustanoviti stanje i mogućnosti daljnjeg razvoja modela neformalnog strukovnog obrazovanja odraslih. Cilj uključuje zadatke: 1. ustanoviti promjene u zanimanjima, strukovnom neformalnom obrazovanju odraslih u svijetu i kod nas u širem kontekstu sustava odgoja i obrazovanja; 2. proučiti modele ulaska u profesionalni život i rad (prijem, prihvat, stažiranje); 3. ispitati modele neformalnog obrazovanja managera (procesi, oblici, sadržaji, metode); 4. identificirati modele i oblike prekvalificiranja (od readaptacije do rehabilitacije invalida rada i rata). Pošavši od teorijskih proučavanja, empirijskih istraživanja, interpretacije rezultata projektiraju se moguća poboljšanja koja se evaluiraju putem pilotskih ispitivanja. Očekuju se rezultati koji bi mogli biti direktno korišteni u praksi. Nadamo se također i teorijskim doprinosima. Cjelovitiji uvid je moguć jer se istraživanje provodi s andragoško-komunikacijskog stajališta, s andragoško-didaktičkog aspekta, kadrološkog, psihologijskog te ekonomsko-obrazovnog stajališta, dakle interdisciplinarno.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr