SVIBOR - Projekt broj: 5-07-232

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-07-232


PRINOSI UNAPREĐIVANJU ODGOJNE FUNKCIJE ŠKOLE I OBITELJI


Glavni istraživač: VUKASOVIĆ, ANTE (56921)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 41
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Pedagogijske znanosti, Zagreb (131)
Odjel/Zavod: Odjel pedagogijske znanosti
Adresa: Ivana Lučića 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 620-168
Telefon: 385 (0)1 575-548

Sažetak: Škola je imanentno odgojna institucija. Pedagogijski klasici nisu priznavali školu koja ne odgaja. Njezine su temeljne zadaće pružati učenicima prijeko potrebna znanja, umijeća i navike, razvijati njihove tjelesne i intelektualne sposobnosti do maksimalnih mogućnosti i oplemenjivati ih kao ljude poticanjem, razvijanjem i njegovanjem njihovih ljudskih kvaliteta. Ta ljudska svojstva bitne su komponente svih ljudskih bića pa nigdje i nikada ne smiju biti zanemarena. Znanja i sposobnosti bez ljudskih kvaliteta gube etički smisao i najčešće su u funkciji zla a ne dobra. Zato je demokratsko društvo vrlo zainteresirano za uspješno ostvarivanje odgojne funkcije u obitelji, školi i u širem društvenom životu, a upravo je ta funkcija u našim bivšim društveno-političkim prilikama bila vrlo zanemarena. U skladu s tim svrha je ovoga istraživanja unapređivanje odgojnog rada i reafirmacija odgojne funkcije škole, obitelji i svih drugih odgojnih čimbenika. To će omogućiti nove spoznaje o fenomenu odgoja i odgojnoj funkciji, koncipiranje i razradu metodike odgojne djelatnosti i konkretnu pomoć učiteljima, roditeljima i svim odgojiteljima da bi mogli učinkovitije ostvarivati svoju odgojnu funkciju.

Ključne riječi: odgoj, fenomen odgoja, inovacije u odgoju, odgojni proces, razvitak osobnosti, inovacijska škola, odgojna funkcija škole, odgojna funkcija obitelji, odgojne i etičke vrijednosti

Ciljevi istraživanja: Temeljni c i lj istraživanja je proučavanje i analiziranje uzroka i posljedica zanemarivanja odgojne djelatnosti i odgojne funkcije, a potom istraživanje, otkrivanje i prezentiranje putova, načina i postupaka reafirmiranja odgojne djelatnosti i odgovarajuće funkcije u školama, obitelji i širem društvenom životu. R e z u l t a t i (prinos) ovog istraživanja bit će ne samo u znanstvenom spoznavanju odgojnog fenomena i odgojne funkcije, nego i u stvarnoj razradi metodike odgojne djelatnosti i konkretnoj teorijskoj i praktično-metodičkoj pomoći učiteljima, roditeljima i svim odgajateljima da efikasnije obavljaju specifično odgojne zadaće, da uspješnije ostvaruju svoju odgojnu funkciju. Zbog toga će se svake godine objavljivati bar po jedno odgovarajuće monografsko djelo, namijenjeno praksi odgojne djelatnosti, sa svrhom da se primijene novi modeli i oblici, nove metode, sredstva i postupci uspješnijeg odgojnog poticanja, usmjeravanja i djelovanja.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 06.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr