SVIBOR - Projekt broj: 5-07-266

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-07-266


RAZVOJ KURIKULUMA IZ FIZIKE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE


Glavni istraživač: KRSNIK, RUDOLF (23955)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.10.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 1
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Fizi;ki odjel Katedra za metodiku fizike
Adresa: Bijenička 32, p.p.162
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 455-57-30
Telefon: 385 (0)1 455-57-30
teleFaks: 385 (0)1 43-25-25
E-mail: rkrsnik$dominis.phy.hr

Sažetak: Istražuju se intrinsična svojstva konstruktivistički orijentirane Ť nastave fizike i njene komparativne prednosti spram tradicionalne Ť nastave.Konačni cilj je implementiranje (na temelju tih rezultata Ť kao i rezultata dobivenih u svijetu) suvremenih Ť konstruktivističkih ideja u školski kurikulum fizike (osnovna Ť škola i gimnazija) kao i u nastavnu praksu u Republici Hrvatskoj. Ť Istražuju se reakcije učenika na interaktivnu konstruktivističku Ť nastavu u kojoj se na temelju predočenih problemskih situacija Ť postupno razvijaju fizikalni pojmovi,zakoni, modeli i teorije, Ť kombinirajući uporabu eksperimenta s povijesnim, filozofskim i Ť epistemološkim aspektima fizike. Poseban pažnja posvećuje se Ť učeničkim predkoncepcijama (alternativnim idejama). Ispituju se Ť kognitivni, konativni i afektivni učinci takve nastave fizike. Ť Istraživanja se provode u četiri faze, koje se dobrim dijelom Ť isprepliću. U prvoj fazi istražuje se hipoteza o nedostatnom Ť učinku tradicionalne nastave fizike. U drugoj fazi pripremaju se Ť i razrađuju materijali i udžbenici za potrebe konstruktivistički Ť usmjerene nastave ( jer nastavnici ne mogu raditi Ť konstruktivistički usmjereno na temelju tradicionalnih Ť udžbenika). U trećoj fazi istražuje se hipoteza o superiornim Ť učincima konstruktivistički usmjerene nastave fizike. U četvrtoj Ť fazi publiciraju se bitni sveukupni rezultati istraživanja.

Ključne riječi: nastava fizike, metodika fizike, kurikulum, program, nastavni proces, konstruktivizam, konstruiranje znanja, implementacija, udžbenik,pojam, predkoncepcija, konceptualna promjena, mreža pojmova, eksperiment, model, komunikacija, interakcija, filozofija,epistemologija,pozitivizam

Ciljevi istraživanja: Glavni ciljevi projekta jesu: 1.Uvođenje suvremenih konstruktivističkih ideja i brojnih rezultata istraživanja iz područja metodike fizike ( u svijetu i u nas) , u hrvatski školski kurikulum iz fizike i u nastavnu praksu u Hrvatskoj. 2. Razvijanje konstruktivistički orijentiranih nastavnih materijala i udžbenika, koji uključuju: a)Postupno razvijanje fizikalnih pojmova i pojmovnih mreža, kombinirajući u nastavnom procesu eksperiment s povijesnim, filozofskim i epistemološkim aspektima fizike. b) Posebno je naglašena golema uloga učeničkih predkoncepcija, njihovo induciranje i prepoznavanje u naglašeno interaktivnom nastavnom procesu i njihova integracija sa znanstvenim idejama (tzv. konceptualna promjena). Da bi se ti ciljevi ostvarili potrebno je da nastavnici učine pomak od tradicionalnog prema konstruktivističkom pristupu nastavi. To će biti moguće samo uz pomoć novih i prikladnih nastavnih materijala i udžbenika, koji mogu služiti kao gotov predložak za takve nastavne oblike.Tj. kompletan proces konstrukcije fizikalnih znanja( naravno na jedan specifičan način), zajedno sa svim neophodnim vezama između različitih pojmova, predočen je na temelju problemskih situacija, slijeda sukcesivnih divergentnih i konvergentnih problema, provokativnih pitanja, s bitnim naglaskom na konceptualni pristup i s obiljem rasprava u tekstu. Takvi materijali omogućuju čak i tradicionalno orijentiranom nastavnikurelativno lagano i bezbolno uključivanje u interaktivni, konstruktivistički orijentiran, nastavni proces. Ožekuje se da će u učionici sadržaji tih materijala biti znakovito začinjeni s učeničkim idejama, što će bitno utjecati i na dinamiku i na stvarni razvoj procesa konstrukcije znanja. Očekujemo da će pritom nastavnici kreirati svoje osobne pristupe ( pogotovo u interaktivnoj atmosferi u učionici), tako da predočeni materijali i udžbenici za njh nisu nikakova ograničenja, već samo prijedlog koji im bitno olakšava novo polazište.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Centre for Studies in Science and Mathematics, School of Education, University of Leeds
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Leeds, Velika Britanija

 2. Naziv ustanove: Institut fur Didaktik der Physics, Universitat Karlsruhe
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Karlsruhe, Njema;ka

 3. Naziv ustanove: King's Kollege
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: London, Velika Britanija

 4. Naziv ustanove: University College of Physics
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Cork, Irska

 5. Naziv ustanove: Ministarstvo kulture i prosvjete, Zavod za školstvo Republike Hrvatske
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Katalog znaja i sposobnosti za gimnazije (FIZIKA)
  Tip proizvoda: Katalozi, adresari, popisi
  Autor(i): Krsnik Rudolf (23955)

 2. Naziv: Prvi hrvatski simpozij o nastavi fizike "Problemi osuvremenjavanja nastave fizike"
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Krsnik R.,Mikuličić B.,Pećina P

 3. Naziv: Drugi hrvatski simpozij o nastavi fizike
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Krsnik, Pećina, Mikuličić

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 21.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr