SVIBOR - Projekt broj: 5-07-295

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-07-295


KOMUNIKACIJA U OBITELJI I ŠKOLI - UVJET USPJEŠNOG ODGOJA


Glavni istraživač: BRATANIĆ, MARIJA (75270)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.06.92. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 1
Naziv ustanove: Fakultet za defektologiju, Zagreb (13)
Odjel/Zavod: Odsjek za logopediju
Adresa: Kušlanova 59 a
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41-441-814

Sažetak: Odgoj kao interakcijsko-komunikacijski proces oduvijek se odvijao u interpersonalnom odnosu i bio zavisan o postojećem načinu komuniciranja. Ali, nažalost, tome se nije dovoljno poklanjala pozornost. U svjetlu mikropedagoških istraživanja i spoznaja, u posljednje vrijeme, sve se intenzivnije osvještava važnost interakcije i uloga komunikacije za uspješnost odgoja. U pedagoškoj znanosti, do sada, u prvom su planu bila makropedagoška proučavanja odgoja na relaciji društvo - obitelj - škola. Mikropedagoški problemi vezani za interpersonalni odnos, interakciju i komunikaciju u odgoju bili su zapostavljeni. Komunikacija je značajan uvjet djelotovornog odgoja. Osposobljavanje roditelja i nastavnika za uspješniju komunikaciju, međusobno razumijevanje i toleranciju u obitelji i školi zadatak je ovog projekta. To se ne može ostvariti samo informacijama i usvajanjem znanja na racionalnom planu. Razvijati komunikativne sposobnosti, između ostaloga, znači razvijati i sposobnost komuniciranja osjećaja verbalno i neverbalno. Znači razvijati sposobnost empatičnog slušanja podjednako kao i sposobnost empatičnog razumijevanja. Mnogi problemi, konflikti i nesporazumi u međuljudskim odnosima se javljaju uslijed neosvještenosti i nepoznavanja zakonitosti interpersonalne komunikacije. U projektu se podjednaka pažnja poklanja odnosnom i sadržajnom aspektu komuniciranja, verbalnoj kao i neverbalnoj komunikaciji, povratnoj informaciji i sl. Modeli za adekvatno osposobljavanje i osvještavanje roditelja i nastavnika uz priručnike očekujemo da budu najdragocijeniji prilog ovog projekta. Mada su istraživanja u projektu usmjerena na obitelj i školu, ona imaju šire značenje. Na širem planu ovaj projekt može pomoći demokratizaciji i humanizaciji osobnih, profesionalnih i društvenih odnosa.

Ključne riječi: komunikacija, odgoj, obitelj, škola, uspješnost

Ciljevi istraživanja: Ciljevi su: Istražiti probleme odgojne komunikacije u obitelji iškoli; Otkriti čimbenike o kojima u većoj mjeri zavisi uspješnostinterpersonalne komunikacije, uzajamnog razumijevanja itolerancije; Spoznati zakonitosti u povezanosti interpersonalnekomunikacije i uspješnosti odgojnog djelovanja u obitelji iškoli. U projektu se podjednaka pozornost posvećuje odnosnom isadržajnom aspektu komunikacije. S odnosnog aspekta u prvi planiskrsava povjerenje kao kamen temeljac svake humane komunikacije.Sa sadržajnog aspekta uvjet uspješne komunikacije je zalihaznakova koja nam daje podjednake mogućnosti za dekodiranje. Ukontekstu međunarodnog sporazumijevanja, s ovog aspekta, iskrsavaproblem poznavanja stranih jezika kao zajedničkog koda. Kaorezultate očekujemo: Aktivne modele za osposobljavanje roditeljai nastavnika za uspješnu odgojnu komunikaciju; Razrađenepreporuke za unapređivanje pedagoške prakse; Izradu priručnika zaroditelje i nastavnike; Izradu doktorske disertacije. Posebnapozornost u projektu posvećena je osposobljavanju budućihnastavnika za uspješniju odgojnu komunikaciju. U vezi s timpotrebno je razraditi modele intenziviranja interpersonalnekomunikacije u studiju uopće, posebno u nastavničkim studijima.Zbog toga je potrebno razraditi program usavršavanja iosposobljavanja visokoškolskih nastavnika za uspješnijukomunikaciju na predavanjima, seminarima, vježbama i općenito ustudiju. Na širem planu istraživanje može pomoći demokratizacijii humanizaciji odnosa u društvu.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: INSTITUT OTVORENO DRUŠTVO - HRVATSKA
    Tip ustanove: Međunarodna organizacija
    Tip suradnje: Novčana potpora
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr