SVIBOR - Projekt broj: 5-08-282

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-08-282


DEMOGRAFSKI RAZVOJ I POPULACIJSKA POLITIKA RH


Glavni istraživač: FRIGANOVIĆ, MLADEN (12501)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.92. do 01.01.96.

Ukupno radova na projektu: 25
Naziv ustanove: Institut za primijenjena društvena istraživanja, Zagreb (194)
Odjel/Zavod: Institut za primijenjena društvena istraživanja
Adresa: Marulićev trg 19/1
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 417048
Telefon: 385 (0)1 445002
teleFaks: 385 (0)1 448566
E-mail: franka@maipdi.ipdi.hr
E-mail: nenad@maipdi.ipdi.hr

Sažetak: Hrvatska kao demografski fenomen (spori rast i okrnjenost stanovništva). Promjene u geografskom razmještaju stanovništva. Nesklad izmedju demografske tranzicije i društveno-gospodarskog razvoja. Migracijska bilanca općina i županija. Nužnost uvodjenja i provodjenja odredjenije populacijske politike (pronatalističke i redistributivne). Neke usporedbe s europskim zemljama.

Ključne riječi: Stanovništvo, razmještaj stanovništva, demografski razvoj, prirodno kretanje (natalitet, fertilitet, mortalitet i prirodni prirast), migracije, tip općeg kretanja stanovništva, sastav stanovništva, regionalni trendovi, populacijska politika.

Ciljevi istraživanja: Istraživanje bi, prije svega, trebalo sve demografske procese ponovo definirati neovisno od političkih implikacija i unitarne opcije organizacije države i prostora. To će doprinijeti novoj slici poslijeratnih demografskih promjena prema kojoj će se graditi republici odgovarajuća populacijska politika. Očekuje se razmatranje svih relevantnih demografskih procesa i struktura i to naročito u posljednjem medjupopisnom razdoblju. Posebno je bitno uočiti, definirati, predvidjeti i usmjeriti negativne demografske trendove kako na republičkoj tako i regionalnoj (županijskoj, općinskoj i naseljskoj) razini, s ciljem predlaganja funkcionalne populacijske politike. Ova će istraživanja nužno biti temeljna, ali i te kako potrebna pretpostavka za sve vrste planiranja; društvenog, političkog, gospodarskog, prostornog, regionalnog itd. U okviru ovog istraživanja morat će se razmotriti i kompleks migracija stanovništva, kako s aspekta organizacije bivših jugo-država tako i uključivanja iseljene Hrvatske u obnovu zemlje. Sve će to zajedno biti pretpostavka demografskoj sintezi u okviru populacijske politike koja bi zemlji trebala osiguravati sve potrebne kontingente stanovništva.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 6-06-270 Starenje i tehnologija
  Naziv ustanove: Institut za primijenjena drušvena istraživanja
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 5-12-298 Rat protiv Hrvatske: akteri, ratni zločini, ratno izbjeglištvo i žrtve
  Naziv ustanove: Institut za primijenjena društvena istraživanja
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv projekta: 1-10-026 Geografski aspekt ubanizacije Hrvatske
  Naziv ustanove: Geografski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv projekta: 6-06-274 Iseljeništvo kao čimbenik razvoja Hrvatske
  Naziv ustanove: Institut za primijenjena društvena istraživanja
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Državni zavod za statistiku
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Geografski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Ministarstvo razvitka i obnove
  Tip ustanove: Državna uprava
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr