SVIBOR - Projekt broj: 5-10-111

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-10-111


ANTROPOLOŠKA I MOTORIČKA OBILJEŽJA DOBI OD 19 DO 23 GODINE


Glavni istraživač: MEDVED, RADOVAN (30286)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 57
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 10
Naziv ustanove: Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb (34)
Odjel/Zavod: Zavod za kineziološku antropologiju
Adresa: Horvaćanski zavoj 15
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (010) 336-822
teleFaks: 385 (010) 334-146
E-mail: branka ARIS.FFK.HR

Sažetak: Na uzorku od 1800 studenata i studentica Zagrebačkog sveučilišta (inicijalni broj ispitanika), utvrdit će se karakteristike morfološkog, funkcionalnog, motoričkog, kognitivnog, konativnog i socijalnog statusa. Prvo će se mjerenje izvršiti početkom školske godine, a početkom idućih (druge, treće i četvrte školske godine)izvršit će se kontrolna mjerenja svih varijabli. Nakon toga, izvršit će se statistička obrada rezultata po spolovima, kao i po vrstama studija. Analizirat će se spolne razlike, posebno za svaku godinu praćenja, a u uzastopnim vremenskim točkama utvrditi će se dinamika promjena pojedinih karakteristika, posebno za muške i ženske ispitanike. Konačna analiza dati će odgovor da li i u kojoj se mjeri mijenja morfološki, funkcionalni i motorički status naših studenata tijekom njihova studija.

Ključne riječi: kineziologija, morfologija, motorika, funkcionalne sposobnosti, intelektualne sposobnosti, konativne karakteristike, rast i razvoj, spolni dimorfizam, studenti

Ciljevi istraživanja: Cilj je ove studije da se četverogodišnjim longitudinalnim praćenjem utvrde neke morfološke, funkcionalne, motoričke, kognitivne i konativne karakteristike studenata i studentica Zagrebačkog sveučilišta u dobi između 19 i 23 godine starosti. Studija bi omogućila formiranje neposrednih zaključaka o praćenim karakteristikama svakog dobnog i spolnog stratuma, kao i uvid u dinamiku promatranih obilježja u fazi deceleracije fenomena razvoja organizma i njihovu eventualnu zavisnost od karakteristika socijalne sredine. Očekuje se da rezultati ovog rada omoguće uvid u kvalitativne i kvantitativne antropološke i motoričke karakteristike osoba u fazi pretpostavljenog usporenja i završetka rasta i razvoja organizma. Od posebnog je znanstvenog interesa utvrditi dinamiku kvantitativnih i kvalitativnih promjena u morfološkom, funkcionalnom i psihomotoričkom prostoru. Rezultati istraživanja nemaju samo temeljni značaj za biološku antropologiju, fiziologiju, psihologiju, sociologiju i kineziologiju, već su i od neposrednog značaja za područje primijenjene kineziologije, jer dozvoljavaju izbor efikasnijih postupaka klasifikacije, selekcije, programiranja i kontrole kinezioloških transformacijskih procesa.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: 6-06-146 KIBERNETIČKI MODEL LIČNOSTI
    Naziv ustanove: FILOZOFSKI FAKULTET, Humanističke i društvene znanosti
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr