SVIBOR - Projekt broj: 5-10-114

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-10-114


PROGRAMIRANJE KINEZIOLOŠKIH TRANSFORMACIJSKIH PROCESA


Glavni istraživač: MILANOVIĆ, DRAGAN (31210)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 180
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb (34)
Odjel/Zavod: Zavod za kineziologiju sporta
Adresa: Horvaćanski zavoj 15
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (041) 317 922
teleFaks: 385 (041) 334-146

Sažetak: Na uzorcima ispitanika sportaša mlađe dobi i odraslih vrhunskih sportaša u većem broju sportskih grana, provedene su analize s ciljem utvrđivanja vrijednosti različitih programa sportske pripreme i, posebno, metodičkih postupaka za razvoj antropoloških obilježja i usvajanje i usavršavanje motoričkih znanja. Da bi rezultati istraživanja dostigli odgovarajući stupanj generalizacije, provedene su i analize sportskih aktivnosti i analize utjecaja pojedinih antropoloških obilježja na dostignuća u pojedinim sportovima. Dobiveni rezultti govore o velikim mogućnostima racionalnog planiranja i programiranja sportske pripreme, pod uvjetom da se ovi postupci temelje na precizno utvrđenim polaznim stanjima sportske treniranosti i objektivnim znanjima o važnosti pojedinih anatropoloških obilježja u konkretnim sportskim disciplinama. Istraživanja o vrijednostima pojedinih metoda učenja i vježbanja potrebno je i dalje provoditi, jer dosadašnja istraživanja nisu u cijelosti riješila problem superiornosti pojedinih metoda, opterećenja i sadržaja trenažnog rada.

Ključne riječi: kineziologija, sport, sportske škole, motoričke sposobnosti, motorička znanja, biomehanička analiza, metode vježbanja, metode učenja, programiranje treninga

Ciljevi istraživanja: Rezultati do sada provedenih analiza efikasnosti programiranja transformacijskih procesa i, posebno, vrijednosti pojedinih metoda vježbanja i učenja, nisu odgovorili u cijelosti na ova, za kineziologiju, važna pitanja. Provjera hipoteza o efikasnosti pojedinih metoda, opterećenja i sadržaja treninga do sada nije bila provedena uvijek na najbolji način, zbog pomanjkanja instrumentarija, adekvatnih programa i preciznog definiranja metoda za učenje motoričkih znanja i razvoj antropoloških obilježja. U ovom istraživanju osnovni cilj je utvrđivanje efikasnosti metoda za analizu sportskih gibanja i analizu utjecaja različitih funkcionalnih, motoričkih i morfoloških obilježja na uspjeh u sportu. Nakon toga, glavni cilj ovog istraživanja je utvrđivanje efikasnosti pojedinih metoda treninga i programa sportske pripreme koji trebaju osigurati podizanje treniranosti i sportske forme kod sportaša različite dobi i kvalitete. Na temelju dobivenih rezultata, može se značajno utjecati na razvoj bazičnih znanja iz područja kineziologije sporta, kao i tehnologije treninga, posebno u onom dijelu koji se odnosi na metodičko oblikovanje, praćenje i kontrolu trenažnih i natjecateljskih rezultata. Ovo istraživanje pripada području originalnih znanstvenih radova, s velikom mogućnošću primjene u području kineziologije, zatim programiranja treninga i tehnologije treninga u različitim sportskim granama (košarka, odbojka, rukomet, nogomet, hrvanje, judo, atletika, plivanje, sportska i ritmička gimnastika, plesovi i dr.).


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 6-06-146 KIBERNETIČKI MODEL LIČNOSTI
  Naziv ustanove: FILOZOFSKI FAKULTET, Humanističke i društvene znanosti
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 3-01-483 UTJECAJ POREMEĆAJA MINERALNOG METABOLIZMA NA MORFOLOGIJU I FUNKCIJU SRCA U UREMIJI
  Naziv ustanove: ZNANSTVENA JEDINICA OPĆE BOLNICE "SVETI DUH", Interna klinika
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv projekta: 5-10-111 ANTROPOLOŠKA I MOTORIČKA OBILJEŽJA U DOBI OD 19-23 GODINE
  Naziv ustanove: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: ZNANSTVENA JEDINICA OPĆE BOLNICE "SVETI DUH", Interna klinika
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr