SVIBOR - Projekt broj: 5-11-039

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-11-039


KONCEPT PROSTORA KAO TURISTIČKOG RESURSA


Glavni istraživač: MARKOVIĆ, SRĐAN (75674)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 73
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Institut za turizam, Zagreb (126)
Odjel/Zavod: Institut za turizam
Adresa: Vrhovec 5
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)41 17-48-60
Telefon: 385 (0)1 17-32-22
E-mail: turizam@maizt.iztzg.hr

Sažetak: Međuodnos turizma i prostora rezultira kompleksnom problematikom korištenja turističkih resursa na način da se resursi zaštite od devastacije te adekvatnim korištenjem unapređuju. Da bi se postigli ovi osnovni ciljevi potrebno je turističke resurse klasificirati i odrediti stupanj njihove ugroženosti i zaštite. Korištenje resursa podrazumijeva i njihovu sistematizaciju kao i prostornu organizaciju sveukupne turističke ponude na lokalnoj i regionalnoj razini. Valorizacija turističkih resursa usko je ovisna o njihovoj dostupnosti te je u tom smislu važno uspostaviti sistem velike prometne infrastrukture i organizacije prometa u zoni turističkog resursa. Da bi se to postiglo potrebno je na osnovi utvrđenih negativnih i pozitivnih učinaka turizma na prostor utvrditi politiku razvoja turizma u skladu s okolinom.

Ključne riječi: turizam i prostor, turistički resursi, konfliktni odnosi, organizacija turističkog prostora, planiranje turističkog prostora, promet, prometna infrastruktura, Hrvatska

Ciljevi istraživanja: Temeljni cilj istraživanja je usmjeren na: 1) identifikaciju elemenata turističke resursne osnove Hrvatske, 2) njihovu prostornu organizaciju, 3) utvrđivanje njihove prometne dostupnosti i 4) utvrđivanje normativnih uvjeta optimalnog korištenja prostora. Identifikacija turističke resursne osnove Hrvatske obuhvaća utvrđivanje prirodnih i društvenih atraktivnosti s naglaskom na zaštitu prirodne i kulturne baštine. Organizacija prostornog razmještaja turističke infra i suprastrukture ima za cilj optimalni razvitak turističke ponude i privlačenja potencijalne potražnje dok analiza prometne dostupnosti treba utvrditi osnovnu prometnu infrastrukturu nužnu za razvoj turizma kao i organizaciju prometa u zoni turističkih resursa. Iskustva zemalja s visoko razvijenim turizmom analiziraju se i apliciraju na turističke specifičnosti Hrvatske. Zbog interdisciplinarnog pristupa rezultati rada pridonosecjelovitom sagledavanju složenog međuodnosa turizma i prostora,njegove prostorne i ekološke dimenzije. Cilj uspješne ekonomskevalorizacije turističkih resursa nije samo njihova zaštita odrazličitih oblika devastacije već istovremeno njihovo unapređenjeputem pravilnog korištenja. Na taj način doprinos ovog rada jevišestruk a odražava se na unapređenju turizma i zaštiti hrvatskeprirodne i kulturne baštine putem njenog ispravnog korištenja.


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Predinvesticijska studija obnove i unapređenja ponude HTP 'Belvedere'
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Hendija Z., Horak S., Lončarić Z., Kušen E., Ožanić V., Weber S.

 2. Naziv: Investicijski program HTP 'Croatia'
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Čižmar S., Hendija Z., Horak S., Jančin T., Klarić Z., Radnić A., Weber S.

 3. Naziv: Projekt pretvorbe vlasništva HTO 'Hoteli Lopud'. Procjena vrijednosti poduzeća
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Hendija Z., Horak S., Radnić A.

 4. Naziv: Projekt pretvorbe vlasništva HTP 'Hoteli Lopud'. Razvojni program
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Hendija Z., Horak S., Mikačić V., Radnić A., Tadej P., Weber S.

 5. Naziv: Projekt pretvorbe vlasništva HTP 'Hoteli Lopud'. Analiza dosadašnjeg poslovanja
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Lučić Z., Horak S.

 6. Naziv: Projekt pretvorbe vlasništva HTP 'Koločep'. Analiza dosadašnjeg poslovanja
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Lučić Z., Horak S.

 7. Naziv: Projekt pretvorbe vlasništva HTP 'Koločep'. Razvojni program
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Hendija Z., Horak S., Mikačić V., Radnić A., Tadej P., Weber S.

 8. Naziv: Projekt pretvorbe vlasništva HTP 'Koločep'. Procjena vrijednosti poduzeća
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Hendija Z., Horak S., Radnić A.

 9. Naziv: Projekt pretvorbe vlasništva HTP 'Hoteli Maestral'. Procjena vrijednosti poduzeća
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Hendija Z., Horak S.

 10. Naziv: Projekt pretvorbe vlasništva HTP 'Hoteli Maestral'. Analiza postojećeg stanja i razvojni program (knjiga I i II)
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Hendija Z., Horak S., Klarić Z., Mikačić V., Radnić A., Tadej P., Weber S.

 11. Naziv: Projekt pretvorbe vlasništva HTP 'Belvedere'. Procjena vrijednosti poduzeća
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Hendija Z., Mikačić V., Radnić A.

 12. Naziv: Projekt pretvorbe vlasništva HTP 'Belvedere'. Analiza dosadašnjeg poslovanja
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Hendija Z., Radnić A., Šimičić V., Horak S.

 13. Naziv: Projekt pretvorbe vlasništva HTP 'Belvedere'. Razvojni program
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Hendija Z., Horak S., Mikačić V., Radnić A., Tadej P., Weber S.

 14. Naziv: Projekt pretvorbe vlasništva HTP 'Croatia'. Procjena vrijednosti poduzeća
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Hendija Z., Horak S., Radnić A.

 15. Naziv: Projekt pretvorbe vlasništva HTP 'Croatia'. Razvojni program
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Dragičević M., Hendija Z., Horak S., Mikačić V., Radnić A., Weber S.

 16. Naziv: Projekt pretvorbe vlasništva HTP 'Croatia'. Analiza postojećeg stanja
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Mikačić V., Hendija Z., Horak S.

 17. Naziv: Projekt pretvorbe vlasništva HTP 'Hoteli Lapad'. Procjena vrijednosti nekretnina
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Hendija Z., Horak S., Radnić A.

 18. Naziv: Projekt pretvorbe vlasništva HTP 'Hoteli Lapad'. Razvojni program
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Hendija Z., Horak S., Mikačić V., Radnić A., Tadej P., Weber S.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr