SVIBOR - Projekt broj: 5-11-042

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-11-042


HRVATSKA U OČIMA EUROPE I SVIJETA


Glavni istraživač: NOVOSEL, PAVAO (33754)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.01.

Ukupno radova na projektu: 49
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 8
Naziv ustanove: Fakultet političkih znanosti, Zagreb (15)
Odjel/Zavod: Komunikologijsko-novinarski odsjek
Adresa: Lepušićeva 6, Zagreb
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 412283
Telefon: 385 (0)41 458022
Telefon: 385 (0)1 458022
Telefon: 385 (0)

Sažetak: IMAGE nekog naroda u očima pripadnika drugih naroda, Ť npr.političara, gospodarstvenika pa i "običnih" ljudi, u Ť velikoj mjeri utječe na njihove stavove i odluke u svezi s tim Ť narodom.To posebno dolazi do izražaj u kriznim i Ť ambivalentnim situacijama kada se odluke moraju donositi više na Ť temelju osjećaja i očekivanja, nego na temelju nekih čvršćih Ť podataka.Tada image može čak predstavljati glavni čimbenik Ť odluka. Primjera o takvom djelovanju imagea postoji bezbroj, a za Ť nas su posebno relevantni oni iz najnovije povijesti odnosa Ť Hrvata i drugih naroda. Poznato je da je Beograd sustavno Ť njegovao negativni image Hrvata u svijetu, lijepeći nam Ť atribute separatista, ljudi nespremnih za suradnju, naroda bez Ť povijesti i kulture, sklonih isključivosti, totalitarizmu i Ť genocidnosti. Ponašanja nekih velikih nacija tijekom agresije na Ť Hrvatsku jasno su odražavala takvu predodžbu o Hrvatima. Ovome Ť valja dodati i tradicionalno negativan stav europske ljevice Ť prema Hrvatima koji potječe još od K. Marxa. Tek u najnovije Ť vrijeme, nakon gorkih iskustava svijeta sa Srbima i istovremeno Ť izrazito pozitivnih s Hrvatima, taj se image počeo mijenjati, ako Ť još ne u svijeset iobičnog čovjeka, a ono barem u svijesti Ť političara. Smisao ovog projekta je u praćenju promjena imagea Hrvata Ť i Hrvatske u Europi i svijetu u povodu recentnih zbivanja. To Ť ima svoj teorijski smisao, jer se na jednom konkretnom primjeru Ť može pratiti dinamika oblikovanja i preoblikovanja imagea neke Ť nacije, ali još i više praktički, jer poznavanje vlastitog image Ť u očim adrugih naroda predstavlja podlogu za naše vlastite akcije Ť na političkom, gospodarskom - posebno turističkom, Ť kulturnom, sportskom i svim drugim planovima. Zato projekt i ima Ť dugoročni, dapače, trajan karakter i predviđen je za razdoblje od Ť najmanje 10 godina.

Ključne riječi: Hrvatska, image, stereotipi, percepcija, komunikacija, masovni mediji, odnosi među nacijama, povijest Hrvata, strategije u razvoju odnosa među nacijama, interkulturna komunikacija

Ciljevi istraživanja: Teorijski ciljevi projekta su praćenje i analiza dinamike stvaranja i preoblikovanja image jedne nacije (hrvatske) u posebnim povijesnim uvjetima masivnih promjena na međunarodnoj sceni. Ovakvih longitudinalnih projekata do sada nije bilo na svjetskoj razini, tako da o toj dinamici postoje samo pretpostavke bez potvrde u empirijskim podacima. Aplikativni ciljevi obuhvaćaju primjenu dobivenih rezultata u oblikovanju imagea Hrvatske i Hrvata u Europi i svijetu. Ovakvi podaci dobro će doći našim političkim dužnosnicima, gospodarstvenicima, turističkim stručnjacima, kulturnim djelatnicima, sportskim djelatnicima i drugim osobama koje kontaktiraju i pregovaraju u inozemstvu u oblikovanju njihova nastupa prema vani.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 02.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr