SVIBOR - Projekt broj: 5-11-080

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-11-080


INFORMETRIJSKE RAZDIOBE


Glavni istraživač: OLUIĆ-VUKOVIĆ, VESNA (77373)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 1
Naziv ustanove: Hrvatska informacijsko dokumentacijska agencija - HIDRA, Zagreb (89)
Odjel/Zavod: 0
Adresa: Nova cesta 28
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 41 42 06 37
teleFaks: 385 (0) 42 79 03
Telefon: 385 (0) 32 78 30
E-mail: VESNA.OLUI].VUKOVI]`PUBLIC.SRCE.

Sažetak: Istraživanje obuhvaća informetrijske razdiobe, temeljno polazište u stjecanju spoznaja o procesima stvaranja, prijenosa i korištenja znanja kao najbitnijim komponentama kompleksnog sustava znanosti. Težište istraživanja je na dinamičkim i probabilističkim aspektima, točnije ispitivanju prirode probabilističkih procesa koji generiraju specifična strukturna obilježja informetrijskih razdioba.

Ključne riječi: informetrijske razdiobe, dinamički procesi, stohastički modeli, vremenska komponenta, strukturna obilježja, krivulja razdiobe, citatne analize, prijenos informacija

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je ispitivanje strukture mehanizama kojigeneriraju razdiobe poznate u literaturi kao Bradfordova, Lotkinai Zipfova razdioba. Zajednički naziv informetrijske razdiobe,uveden je tek nedavno (Bookstein, 1990). Polazne hipotezeistraživanja su slijedeće: Hipoteza 1: Informetrijske razdiobe su dinamički sustavi kojievolviraju u vremenu. Hipoteza 2: Informetrijske razdiobe generiraju probabilističkiprocesi rađanja i umiranja (stochastic birth-and-deathprocesses). Hipoteza 3: Stohastički model Simon-Yule (1955), prihvatljiv jeza modeliranje ove vrste informacijskih procesa. Očekuje se da će ova istraživanja pridonijeti boljemrazumijevanju informetrijskih razdioba, ali isto tako iteorijskim osnovama informetrije. Drugi segment istraživanja odnosi se na ispitivanje tokovaznanstvenih informacija iz znanstveno perifernih zemalja. Ciljistraživanja je ispitati ulogu domaćih i internacionalnihčasopisa u prijenosu u nas stvorenog znanja. Pored očekivanogdoprinosa postojećim spoznajama o komuniciranju u znanosti, ovibi rezultati mogli biti od pomoći uređivačkoj politici uHrvatskoj.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr