SVIBOR - Projekt broj: 5-11-193

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-11-193


MODELI ZNANJA I KOMUNIKACIJSKI OBRASCI


Glavni istraživač: TUĐMAN, MIROSLAV (50584)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.02.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 50
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Odsjek za informacijske znanosti
Adresa: Salajeva 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija

Sažetak: Cilj je projekta istražiti bitne odrednice odnosa između Ť znanja, spoznaje, komunikacije i prostora. Težšte je na Ť istraživanju prvenstveno sljedećih odrednica i njihovih funkcija: Ť jezika (jezičnih pravila prirodnih i formalnih jezika), prostora Ť (modeli prostorne, socijalne i simboličke organizacije), vremena Ť (socijalnog i povijesnog vremena) te muzejskih predmeta Ť (prirodnih i povijesnih objekata). Glavne su dionice projekta: Ť Modeli znanja i spoznajni sustavi; Ustroj i organizacija znanja Ť od prvog do osmog razreda osnovne škole (analiza tekstova korpusa Ť osnovnoškolskih udžbenika); Teorijski modeli prikaza i Ť organizacije znanja u muzejima; Razvoj i budućnost umjetničkih Ť muzeja i galerija u Zagrebu. Algoritmizacija jezičnih pravila; Ť Model morfološkog znanja u hrvatskom jeziku. Model sintaktičke Ť analize kontekstnih jezika.

Ključne riječi: znanje, spoznanja, prikaz, komunikacijski obrazac, prostor, kontekst, jezik, sintaksa, morfologija, pravila, algoritmi, muzejski predmet, muzej, muzeologija, korpus

Ciljevi istraživanja: Osnovni ciljevi ovog projekta jesu: a) istražiti epistemologijsku strukturu predmeta informacijske znanosti, tj. strukturu znanja (prostorne i vremenske odrednice simboličkih objekata), spoznajne sustave (socijalne i povijesne odrednice spoznajnih subjekata), komunikacijske obrasce (jezične i tehnologijske odrednice razmjene znanja) i međufunkcionalne odnose i veze što sudjeluju u prikazu, organizaciji i razmjeni znanja; b)istražiti ustroj, prikaz i razvoj korpusa znanja učenika od prvog do osmog razreda osnovne škole na temelju korpusa tekstova školskih knjiga; c) utvrditi teorijske postavke muzeologije i njezino mjesto u okviru informacijskih znanosti; d) opisati jezikoslovnu intuiciju kojom se pronalaze jezična pravila; e) primjenom dvorazinskog modela izraditi lingvistički opis morfologije hrvatskog jezika; f) razraditi univerzalni postupak sintaktičke analize kontekstnih jezika. Očekivani rezultati jesu: utvrđivanje odrednica različitih tipova znanja, izrada rječnika pojmova koje bi učenici trebali usvojiti od prvog do osmog razreda osnovne škole, definiranje teorijskih modela prikaza i organizacije znanja u muzejima, prepoznavanje osnovnih rečeničnih sklopova za prikaz osnovnoškolskog znanja, formalizacija i eksplikacija prešutnog jezičnog znanja, primjena modela sintaktičke analize nad cijelom klasom beskontekstnih i kontekstnih jezika.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Školska knjiga
    Tip ustanove: Other
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 18.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr