SVIBOR - Projekt broj: 5-11-221

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-11-221


RAZVOJ INTERAKTIVNIH MULTIMEDIJSKIH SISTEMA U UMJETNOSTI


Glavni istraživač: BALETIĆ, BOJAN (120852)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 30.04.91. do 30.12.94.

Ukupno radova na projektu: 49
Naziv ustanove: Arhitektonski fakultet, Zagreb (54)
Odjel/Zavod: Katedra za projektiranje
Adresa: Kačićeva 26
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 4561 222 / 319
teleFaks: 385 (0)1 440 839

Sažetak: U svijetu je sve raširenija primjena interaktivnih multimedijskih sistema u edukaciji, znanosti i umjetnosti. Multimedijiski sistem omogućuje da teoretska i praktična ekspertiza arhitekture, filma i likovnih umjetnosti pronalaze međuzavisne koordinante u samo jednom kompjuterskom sistemu, a ukoliko je uspostavljena direktna veza sa ostalim kompjuterskim multimedijskim centrima, stručna ekspertiza jednog centra može se nadograđivati ekspertizama ostalih centara iz čitavog svijeta. Ovakav sistem, smatramo, omogučavao bi studentima i ostalim korisnicima simultan i jednostavan pristup obilju raziličitih vrsta kompleksno povezanih informacija, koji bi poticao kreativniji pristup u istraživanju građe i razvijao njihovu moć percepcije. U sklopu projekta biti će razvijene tri teme u obliku zasebnih modula (arhitektura, slikarstvo, film) koji će biti međusobno tematski povezani kako bi ponudili dinamičnu komparativnu analizu srodnih problema.

Ključne riječi: Multimediji, interaktivno, nelinearno strukturiranje, analogijsko rasuđivanje, umjetnost, arhitektura, film, kompozicija, interdisciplinarnost

Ciljevi istraživanja: Pravi smisao hipermedija nastaje tek onda kada se nekoliko projekata poveže u jednu cijelinu u kojoj korisnik može, vođen analogijom, pronaći zajedničke karakteristike unutar inače različitih specijalističkih sadržaja. Njihovom se usporedbom i analizom počinju stvarati novi, do tada neviđeni dometi spoznaje. Cilj ovog međufakultetskog interdisciplinarnog istraživanja je višestruk. - Analizirati razvoj i utvrditi optimalnu tehničku bazu za primjenu multimedija. - Istražiti karakteristike i definirati pravila ovog novog medija, koji omogućuje kompleksno strukturiranje raznovrsnih podataka i znanja, baziranih na principima asocijativnog rasuđivanja. - Istražiti mogućnosti primjene ovog medija u interdisciplinarnoj obradi određenih tema umjetničkog sadržaja (arhitektura, film, likovne umjetnosti) i njihovog međusobnog utjecaja. - Kao rezultat rada na projektu, pored publiciranih radova, trebale bi biti izrađene tri multimedijske prezentacije. Svaka od njih bila bi zaokružena tematska cjelina koja bi u isto vrijeme imala mnogostruke veze sa ostalim srodnim modulima omogučujući na taj način kretanje kroz nekoliko tematskih područja. - U posljednjoj godini, koristeći programe istražili bi odnos korisnika - različitog profila, znanja, starosti, kompjuterskog iskustva - prema hipermedijskom okruženju i nelinearno strukturiranom interdisciplinarnom znanju. Prema rezultatima tog ispitivanja načinili bi nužne modifikacuje u programu i definirali preporuke za korištenje multimedija.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: TEMUPS JEP 1911 Environmental Quality Protection of Urban and Rural Environment:Application of Multi-media Tools and Technologies
  Naziv ustanove: Universita di Roma "La Sapienza" u Rimu, University of Strathclyde u Glasgowu, Universitat Poitechnica de Catalunya u Barceloni, ISMES iz Bergama
  Grad: Rim, Italija

 2. Naziv projekta: ALIS No. 226 Development of Computer Aided Architectural Design Systems for Research and Teaching
  Naziv ustanove: University of Strathclyde
  Grad: Glasgow, Velika Britanije

 3. Naziv projekta: EU prijed.proj. IMAGE:A - Interactive Multimedia Archive of Great European Architecture
  Naziv ustanove: ECAADE, University of Strathclyde, University of Rome, Politechnic University of Catalunya, Aarhus Academy of Architecture, Mimar Sinan University ...
  Grad: Glasgow, Velika Britanije

 4. Naziv projekta: 2-13-103 Ekološki i participativni modeli stanovanja
  Naziv ustanove: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv projekta: DOE PN 777 Energy and Environmental Rehabilitaion of Dwelings
  Naziv ustanove: University of California at Berkeley
  Grad: Berkeley, SAD

 6. Naziv projekta: OSF prijed.proj. Multimedia Archive of Croatian Architecture
  Naziv ustanove: University of Strathclyde, Media in Motion, Akademija dramskih umjetnosti
  Grad: Glasgow, Velika Britanije


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Akademija dramskih umjetnosti
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Media in Motion
  Tip ustanove: Other
  Grad: Berlin, Njemačka

 3. Naziv ustanove: CAD sekcija udruzenje hrvatskih arhitekata
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Primjena računala u arhitekturi
  Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
  Autor(i): Bojan Baletić

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 25.05.93
Informacije: svibor@znanost.hr