SVIBOR - Projekt broj: 5-11-278

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-11-278


MORFOLOŠKO-SINTAKTIČKA ANALIZA TISKANIH GLAGOLJSKIH TEKSTOVA


Glavni istraživač: TEPEŠ, BOŽIDAR (137763)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.07.92. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 7
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Odsjek za informacijske znanosti
Adresa: Đ. Salaja 3.
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)620147
teleFaks: 385 (0)513834
E-mail: btepes@phil.hr

Sažetak: Originalnost i izvornost glagoljskoga pisma na području Hrvatske omogućava primjenu egzaktnih modela za istraživanje specifičnosti hrvatskoga jezika. Scaniranjem glagoljskih tekstova stvorit će se korpus glagoljskih tekstova hrvatske redakcije. Oblici riječi korpusa omogućiti će morfološku analizu. Stohastički modeli odredit će pravila i transformacije bitne za oblikovanje rečenica u hrvatskom jeziku. Morfološka i sintaktička analiza odredit će gramatiku starohrvatskoga jezika korištenjem suvremenih lingvističkih i informatičkih metoda.

Ključne riječi: Hrvatski jezik, lingvistički modeli, glagoljica, računarski sustavi, morfologija, sintaksa, gramatika.

Ciljevi istraživanja: U projektu će biti analizirani glagoljski tekstovi tiskani na Guttenbergovim strojevima. Postupak je tiskanja zahtijevao veći stupanj organizacije i uređivanja teksta, što je rezultiralo boljom reprodukcijom teksta. Tiskani će se tekstovi postupkom scaniranja izravno unositi u računske strojeve, uz minimalne greške pri kasnijem strojnom prepoznavanju teksta. Budući da je cilj opis gramatike hrvatskog jezika, odabrani su tekstovi glagoljski tekstovi hrvatske redakcije koji najvjernije opisuju starohrvatski jezik. Osnovni je cilj istraživanja opis gramatike hrvatskog jezika. Do toga će se osnovnog cilja doći obradom sljedeće četiri teme: 1. tema: strojno prepoznavanje glagoljskih pismena 2. tema: korpus glagoljskih tekstova na stroju 3. tema: morfološka analiza 4. tema: sintaktička analiza. Rezultati projekta bit će objavljeni u knjizi.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 27.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr