SVIBOR - Projekt broj: 5-11-301

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-11-301


INFORMATIZACIJA POSLOVANJA MALIH TRGOVAČKIH PODUZEĆA


Glavni istraživač: KLIMENT, ANTUN (75312)Suradnici
Trajanje od: 01.02.93. do 30.12.95.

Ukupno radova na projektu: 39
Naziv ustanove: Ekonomski fakultet, Zagreb (67)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)

Sažetak: Razvoj gospodarstva devedesetih godina temelji se na visokim tehnologijama u svim sferama poslovanja. Visoke tehnologije omogućavaju rast gospodarstva putem automatizacije poslovanja. Automatizacija poslovanja je preduvjet razvoju Republike Hrvatske i njene integracije s Evropom i svijetom. Prezentiran je suvremeni koncept odvijanja komercijalnog poslovanja u tržišnim privredama od tretiranja poslovnih komunikacija i dokumentacije do promatranja poslovanja trgovine kao cjeline uz potporu informacijske tehnologije. Rezultat istraživanja je i prijedlog softwareskog aplikativnog programa za komercijalno poslovanje u malim i srednjim trgovačkim poduzećima.

Ključne riječi: Trgovina, mikroaspekt, makroaspekt, automatizacija, poslovanje, nabava, prodaja, računovodstvo, standardi, izvješća, komunikacija, poslovna komunikacija, upravljanje, komercijalno poslovanje, hardware, software, softwerski proizvod, mreže, zaštita podataka, osobni kompjutori, osobni sustavi.

Ciljevi istraživanja: Informatizacija poslovanja mijenja tehnologiju rada u odvijanjuposlovnih transakcija u poduzećima, ručni ili mehanografski sesupstituira putem automatizacije. Posljedice su brži plasmanroba, niži troškovi, konkurentska sposobnost poduzeća i uspješnimanagement. Cilj je projekta da pruži potku za novi način poslovanja unabavnom i prodajnom poslovanju (komercijalnom poslovanju) umalim i srednjim trgovačkim poduzećima koji čine veliki segment utoj djelatnosti. Projekt se sastoji od istraživanja na području gospodarske(ekonomske) i informacijske pismenosti. Gospodarska pismenosttreba da odgovori na pitanje kako su izgrađene (formirane)transakcije u suvremenom tržišnom poslovanju na osnovi strane idomaće literature, te istraživanja na terenu, a informacijskapismenost, treba da odgovori na pitanje kako implementiratiposlovanje putem automatizacije. Spomenute postavke se obrađuju u okviru poslovanja poduzeća iinformatizacije poduzeća. Prezentiran je suvremeni koncept odvijanja komcercijalnogposlovanja u tržišnim privredama od tretiranja poslovnihkomunikacija i dokumentacije do promatranja poslovanja trgovinekao cjeline, jer nestaju barijere i podjele na vanjsku iunutarnju trgovinu. Suvremeni koncept poslovanja realizira se putem informatizacijepoduzeća. Obrađeni su sustavi za poslovne procese u malim isrednjim poduzećima. Obrađena materija predlaže opremu koju imakorisnički pristup (prijateljski) da bi se realizirao novi načinposlovanja u našim trgovačkim poduzećima. Rezultat istraživanja je i prijedlog softwareskog aplikativnogprograma za komercijalno u malim i srednjim trgovačkim poduzećimakoji se temelji na istraživanju ovog projekta. Planiramo dadizajniranje programa obavimo u suradnji s jednim domaćimpoduzećem za izradu softwarea, da bi programski proizvod bio ufunkciji, a ne eksperimentalni razvoj proizvoda. Radovi projekta će biti objavljeni u Zborniku, a planira se isavjetovanje na temu: POSLOVANJE I INFORMATIZACIJA TRGOVINE.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Računovodstvene informacije i software na osobnim kompjutorima
  Naziv ustanove: RRIF, Zagreb
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: Izvješćivanje menadžera i informatizacija
  Naziv ustanove: RRIF, Zagreb
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut fier Informationswissenschaft Karl-Franzens Universitat Graz
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 23.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr