SVIBOR - Projekt broj: 5-12-044

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-12-044


POVEZIVANJE PODUNAVLJA S JADRANOM


Glavni istraživač: MARUŠIĆ, JOSIP (109130)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 1
Naziv ustanove: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb (101)
Odjel/Zavod: Zavod za znanstveni rad
Adresa: F. Kuhača 29/I
Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)31 120 244
E-mail: KUSPA_MASTER.GRAD,HR

Sažetak: Interdisciplinarnim pristupom procesu istraživanja je moguće dati kvantitativne i kvalitativne pokazatelje o značenju i utjecaju kako prirodnih resursa tako i najznačajnijih gospodarskih djelatnosti Slavonije i Baranje i to u sklopu uspješnijeg cjelokupnog razvoja Hrvatske. Ostvarenje tog cilja je moguće u sklopu realizacije programa uspješnijeg povezivanja Podunavlja i Jadrana - što projektu daje i međunarodno značenje. Koordiniranjem istraživačkih aktivnosti došlo se sagledavanja kompleksnosti projekta i potrebe povećanja broju istraživača obzirom na potrebu obrade svih relevantnih djelatnosti:prirodni resursi, poljoprivreda, prehranbena industrija, promet,turizam, šumarstvo.Posebno je složena problematika u prometu i to: cestovnom,željezničkom,riječnom, zračnom, cjevovodnom(nafta, plin).Najjeftiniji je promet plovidbom, a to je moguće ostvariti kanaliziranjem Save, Kupe i Drave te izgradnjom Višenamjenskog kanala Dunav-Sava. Pored prirodnih pogodnosti i tehničkih rješenja posebno je značenje izvršenje ekoknomskih analiza za pojedine gospodarske djelatnosti,a u cilju njihovog uspješnijeg razvoja realizacijom programa efikasnijeg povezivanja Podunavlja i Jadrana. U sklopu toga treba sagledati međunarodno značenje realizacije projekta.

Ključne riječi: Podunavlje, Jadran, gospodarski, prometni, poljoprivredni, vodoprivredni, prehranbeni, razvoj,Slavonija,Baranja,Hrvatska, Srednja Evropa

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je u predlaganju i osiguranju uvjeta za skladan regionalni razvoj Hrvatske uz naglašavanje svih bitnih činitelja povezivanja Slavonije i Baranje sa ostalim dijelovima Hrvatske, a posebno dijela koji gravitira Jadranskom moru. Želi se ukazati na relevntne činitelje koji uvjetuju uspješniji razvoj regije u osiguranju roba i usluga, a prvenstveno hrane te efikasnije prometno povezivanje istočnih i zapadnih dijelova Hrvatske.Pored povećanja proizvodnje u poljoprivredi(ostvarivanjem većih i stabilnih priroda glavnih biljnih kultura), u procesu istraživanja očekuju se i rezultati koji će ukazati na prestrukturiranje i to kako biljne proizvodnje tako i u prerađivačkim kapacitetima. Očekuju se rezultati koji će ukazati na pravce i mogućnosti razvoja integralnog prometa između Slavonije i Baranje i ostalih dijelova Hrvatske. U sklopu toga posebno značenje ima realizacija projekta Višenamjenskog kanala Dunav-Sava i uređenje rijeke Save kao međunarodnog plovnog puta IV kategorije do Zagreba i rijeke Kupe do Karlovca. Sastavni dio uspješnijeg razvoja integralnog prometa je i dogradnja odnosno maodernizacija postojećih magistralnih cesta i željeznica.Zračni promet između Osijeka i aerodruma Jadranskih gradova takođe treba biti na višem stupnju od sadašnjeg.Zaštita šumske vegetacije i ostalih prirodnih resursa trebda pravovremenim mjerama realizirati u cilju razvoja šumarstva, turizma, lova, ribolova. U sklopu predhodnih tema i istraživanja glavnih gospodarskih djelatnosti pored doprinosa odgovarajućih istraživača posebno značenje imaju ekonomske analize u cilju objedinjavanja cjelokupnog gospodarskog razvoja Hrvatske - kao i njenog povezivanja sa državama Srednje Evrope.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 2-11-215 Optimalizacija hidromelioraciskih sustava za odvodnju
  Naziv ustanove: Fakultet građevinskih znanosti Odjel za hidrotehniku
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Gospodarske komore županija Slavonije i Baranje
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Gospodarska komora Hrvatske
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: JVP "Hrvatska vodoprivreda"
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: JP Hrvatske ceste
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: JP Javno poduzeće "Hrvatske željeznice"
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 7. Naziv ustanove: Ministarstvo pomorstva, prometa i veza
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 8. Naziv ustanove: Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 9. Naziv ustanove: Građevinski fakulet sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 10. Naziv ustanove: Poljoprivredni fakultet sveučilišta u Osijeku
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 11. Naziv ustanove: INA-Naftaplin, projektiranje i inžinjering
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 12. Naziv ustanove: Poljoprivredno poduzeća Slavonije i Baranje
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 13. Naziv ustanove: Zavod za prostorno planiranje Slavonije i Baranje
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska

 14. Naziv ustanove: Institut građevinarstva Hrvatske
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 15. Naziv ustanove: Državni zavod za statistiku
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 16. Naziv ustanove: Institut prometa i veza Hrvatske
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 17. Naziv ustanove: Ministarstvo obnove i razvitk Hrvatske
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 18. Naziv ustanove: Hrvatsko-njemačko društvo-planovi i programi suradnje
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija

 19. Naziv ustanove: Firma "Rhein-Main- Donau,AG
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Munchen, Germany


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: " Strateški pravci razvoja prometa u prostoru Podunavlja i Jadrana"
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Stručni i znanstveni djelatnici slijedećih ustanova: Ministarstvo prometa i veza, Instiut prometa i veza Zagreb, Ekonomski institut Zagreb, Ministarstvo gospodarstva

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr