SVIBOR - Projekt broj: 5-12-089

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-12-089


HRVATI U EVROPSKIM ZEMLJAMA I SUVREMENE MIGRACIJE


Glavni istraživač: MILARDOVIĆ, ANĐELKO (136492)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 73
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Institut za migracije i narodnosti, Zagreb (76)
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 539-777; 539-988
teleFaks: 385 (01) 518-248

Sažetak: Projekt se sastojao od osam tema. U prvoj se obrađivala hrvatska migrantska perspektiva u Europi s možebitnim promjenama koje će se odraziti na Hrvatsku, a u drugoj obrađivana je demografsko-statistička problematika vezana uz popis stanovništva i pokušaj utvrđivanja stvarnih pokazatelja Hrvata izvan domovine u europskim zemljama. Predmet treće teme bilo je istraživanje gospodarstvenih politika EZ, EFTA i Republike Hrvatske s osvrtom na ulaganja u Hrvatskoj i ulaganja hrvatskih migranata iz europskih zemalja u Hrvatsku, a četvrte usporedna analiza migracijskih politika Austrije i Njemačke, koja može poslužiti izradbi migracijske politike Republike Hrvatske. U petoj smo temi obrađivali pretvaranje privremene u trajnu migraciju, proces i uzroke naturalizacije, u šestoj smo se bavili problemom jezika, kulture, stvaranja nacionalnih razreda, u sedmoj položajem druge i treće generacije migranata, a u osmoj interakcijama i konfliktom domaće i strane kulture.

Ključne riječi: Hrvati, Europa, migracija, migracijska politika, prisilna migracija, europska integracija, interkulturalizam, kulturni identitet

Ciljevi istraživanja: Osnovni ciljevi istraživanja jesu: 1. pokušaj promišljanja povijesno-sociologijske sinteze migracijskih perspektiva Hrvata u Europi; 2. podastiranje preglednog prikaza strukture i dinamičke promjene u kontingentu hrvatskih građana na radu/boravku u europskim zemljama 1971, 1981, 1991; 3. utvrđivanje prednosti i nedostataka gospodarstvenih politika EZ, EFTA i Republike Hrvatske na području financijskog ulaganja u Republiku Hrvatsku; 4. podastiranje učinaka prije svega migracijske politike Njemačke i promjene nastale tom politikom; 5. identificiranje osnovnih čimbenika koji privremenu migraciju pretvaraju u stalnu; 6. pokušaj sinteze spoznaja o materinskom jeziku djece hrvatskih migranata; 7. utvrđivanje uvjeta, mogućnosti nastavka školovanja, zapošljavanja i orijentacije povratka hrvatskih migranata; 8. pokušaj određenja pozitivne interakcije i mogućnosti zajedništva u višekulturnim sredinama.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 25.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr