SVIBOR - Projekt broj: 5-12-090

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-12-090


DJECA U MIGRACIJI I POVRATKU U HRVATSKU


Glavni istraživač: ŠVOB, MELITA (92164)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 39
Naziv ustanove: Institut za migracije i narodnosti, Zagreb (76)
Komunikacija
Telefon: 385 (01)539777
teleFaks: 385 (01)518248

Sažetak: Istraživanje migrantske djece u zagrebačkim školama starosti 10-15 godina (te roditelja i nastavnika) omogućilo je uočavanje specifičnih problema djece povratnika iz Njemačke, djece čiji su roditelji u inozemstvu, kontrolne grupe, te djece u dopunskoj školi u Berlinu. Istraživani su školski, zdravstveni, psihosocijalni, obiteljski problemi djece, te korištenje slobodnog vremena. Rezultati pokazuju kako 68% djece povratnika ima probleme sa drugačijom metodom nastave, a 65% zbog nedovoljnog znanja materinjeg jezika. To ukazuje na nedostatke tadašnje "dopunske škole", što se i potvrdilo odnosom đaka u Berlinu, koji su imali najveći postotak negativnog odnosa prema školi. Učenici koji imaju roditelje u inozemstvu, iako nisu mijenjali školu i sredinu također imaju veće školske probleme nego kontrolna grupa. Uočene su velike potrebe za organiziranom pomoći djeci povratnicima u školama, jer dotadašnja nije bila primjerena. Prisilne migracije izazvane ratnim prilikama u Hrvatskoj (1992/93) usmjeravaju našu pažnju na istraživanje djece prognanika i izbjeglica iz BiH (većinom Muslimana). Utvrđene su značajne razlike između djece izbjeglica i prognanika u načinu bijega, smještaju, prilagodbi, zdravlju, školovanju i drugim karakteristikama. Ispitivana su djeca, njihovi roditelji/skrbnici, a liječnici pedijatri su napravili zdravstvena i antropološka ispitivanja. Prognana djeca bila su znatno ugroženija izravnim opasnostima prije bijega (dok su izbjeglice iz BiH anticipirajući opasnost bježali pred njom), njihove emocionalne smetnje su izraženije, ima veći postotak loše uhranjene djece, i postoji nešto veća želja za povratkom nego u izbjegličke djece. Dio istraživanja je uključen u međunarodni projekt "Internationale Lernen" (Njemačka, Nizozemska, Letonija, Grčka i Hrvatska). Na temelju video zapisa napravljen je film, koji je prikazan na znanstvenim i stručnim skupovima.

Ključne riječi: djeca u migraciji, školski problemi, materinski jezik, psihološki i zdravstveni problemi, migrantska obitelj, djeca izbjeglice i prognanici, posljedice izbjeglištva (progonstva) na djecu, demografski čimbenici, problemi prilagodbe, povratak

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je da se (za razliku od dosadašnjih istraživanja) načini usporedna studija različitih grupa migrantske djece u isto vrijeme, na istom mjestu i istom metodologijom. To omogućuje diferenciranja specifičnih problema i sagledavanja uloge koju i ostali faktori u migraciji imaju (roditelji, škola, nastavnici, suučenici, društvo). Istraživanje školskih i prilagodbenih problema, materinskog jezika, obiteljske strukture i socioekonomskog statusa, te zdravstvenih i psiholoških problema djece migranata u školama Zagreba i Berlinskoj dopunskoj školi ima za cilj da poveže uzroke i posljedice i da omogući interdisciplinarni i objektivniji pristup njihovom rješavanju. Usporedba problema djece migranata (u inozemstvu, one koja su ostavljena u Hrvatskoj, a roditelji su u inozemstvu, te djece koja su se vratila u Hrvatsku) sa problemima nemigrantske kontrolne grupe ima za cilj razlikovanje školskih i prilagodbenih problema karakterističnih za svu djecu od onih koji su vezani za migracije. Cilj je istraživanja djece u prisilnim migracijama - djece prognanika i izbjeglica (iz BiH) je: 1.ispitati stupanj i smjer povezanosti između socijalnih, zdravstvenih i psihičkih tegoba, 2.utvrditi količinu i kakvoću prilagodbenih teškoća u novim uvjetima smještaja, prehrane, školovanja, svakodnevnog života i eventualne promjene u njihovom ponašanju; 3.ispitati razlike u načinu bijega, smještaju, poteškoćama i reakcijama prognane i izbjegle djece (iz BiH) koja žive u sličnim uvjetima zbjega te 4.ispitati kongruentnost dječjih i roditeljskih odgovora o emocionalnim dječjim teškoćama u progonstvu/ izbjeglištvu i stajalištu spram povratka u zavičaj.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 5-12-090 Djeca u migraciji i povratku u Hrvatsku
  Naziv ustanove: Zavod za zaštitu majki i djece
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Universit„t Gesamthochschule Essen, Institut fr Migrationforschungs Auslanderp„dagogik und Zweitsprachendidaktik
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Essen, Njemačka

 2. Naziv ustanove: Berliner Institut fr Vergleichende Sozialforschung
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Berlin, Njemačka

 3. Naziv ustanove: International Association for Intercultural Education (IAIE)
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Hilversum, Nizozemska

 4. Naziv ustanove: Sd Ost Kultur e.V.
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Berlin, Njemačka

 5. Naziv ustanove: Institut fr P„dagogik und Psychologie, Staatsuniversit„t Riga
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Riga, Letonija

 6. Naziv ustanove: Aristoteles Universit„t, Abteilung Erzihungswissenschaften
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Solun, Grčka

 7. Naziv ustanove: Institut fr Erziehungswissenschaften der Universit„t Tbingen
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Tbingen, Njemačka

 8. Naziv ustanove: Centre de Documentation Pedagogique
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Luksemburg, Luksemburg

 9. Naziv ustanove: Faculteit der Psychologie en Pedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Amsterdam, Nizozemska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Video film "Djeca u ratu u Hrvatskoj"
  Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
  Autor(i): Švob, Podgorelec, Jonjić, Dumančić, Brčić, Anić

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr