SVIBOR - Projekt broj: 5-12-106

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-12-106


RAZVOJNE TEORIJE I PROUČAVANJE RAZVOJA


Glavni istraživač: ŠVOB-ĐOKIĆ, NADA (48821)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.03.91. do 01.03.96.

Ukupno radova na projektu: 45
Naziv ustanove: Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb (17)
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 45 54 522
teleFaks: 385 (01) 444-059
E-mail: nada@mairmo.irmo.hr

Sažetak: Istraživanje obuhvaća konstituiranje i sistematizaciju razvojnih teorija u drugoj polovici XX stoljeća. Analizira se odnos između razvojnih teorija i proučavanja razvoja, i preispituje teorijska vrijednost proučavanja razvoja. Razvojni procesi u suvremenom svijetu su policentrični i transferabilni. Stoga se prate na globalnoj razini, u okvirima shvaćanja svijeta/sistema. Uočavaju se dominantne razvojne tendencije u suvremenom svijetu: inducirani razvoj, endogeni razvoj, alternativni modeli razvoja i održivi razvoj. Karakter i ograničenja induciranog razvoja proučavaju se na slučaju zemalja u razvoju. Elementi endogenog razvoja i perspektive endogenizacije razvoja izučavaju se i ilustriraju na primjerima novoindustrijaliziranih zemalja (NIC), posebno azijskih. Iskustvo alternativnih modela razvoja analizira se kroz istraživanje tranzicije i međunarodnog položaja bivših socijalističkih zemalja, posebno novih nezavisnih zemalja (NIS). Koncepcija održivog razvoja utemeljuje se u analizi četiri osnovna područja: ekologija i ekološka zaštita; ekonomski rast; stanovništvo i zdravlje; međukulturna komunikacija i demokratske društvene promjene. Razvojni procesi se više ne pokreću niti mogu kontrolirati na razini pojedinih država, što vodi analizi suvremenog multilateralizma, regionalizma i bilateralizma. Stoga se istraživanje usmjerava na suvremenu međunarodnu regionalnu suradnju, npr. mediteranskih ili srednjoeuropskih zemalja, gdje se mogu pojaviti novi tipovi razvoja kroz suradnju. Analiza obuhvaća sve ove tendencije, s naglaskom na nove nezavisne evropske zemlje, gdje se kao poseban slučaj uvodi pozicioniranje Hrvatske u međunarodnoj zajednici.

Ključne riječi: razvoj, razvojna teorija, tranzicija, transformacija, nove europske zemlje, multilateralizam, regionalizam, međukulturna komunikacija, demokratizacija, međunarodni odnosi

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj istraživanja je stvaranje sistematiziranog uvida u suvremene razvojne teorije i tipove razvoja suvremenog svijeta.Kako je proučavanje razvoja relativno nova specijalizacija u okviru društvenih znanosti, njeno je utemeljivanje u Hrvatskoj, zasnovano na komparativnom uvidu u teorije i proučavanja razvoja, samo po sebi rezultat. Ciljevi uključuju identifikaciju elemenata koji utječu na poželjan razvoj suvremenih društava i omogućuju sustavno definiranje razvojnih strategija i politika. Budući da su suvremeni razvojni modeli globalnog dosega, potrebna je usporedba razvojnih istraživanja u različitim domenama. Jedan od ciljeva je i širenje svijesti o potrebi koncipiranja razvojnih procesa.Rezultati omogućuju da se značaj globalnog i užeg evropskog okruženja znanstveno vrednuje s aspekta poželjnih ciljeva transformacije i razvoja Hrvatske. Stečene spoznaje ukazuju na poželjne modele međunarodnog pozicioniranja jedne male evropske zemlje, te na relacije koje kroz razvoj može uspostavljati s okruženjem. Konkretan rezultat je i doprinos raspravama o razvojnim studijama u Europi, te o budućnosti proučavanja razvoja. To je osnova koja bi mogla poslužiti da se utemelje razvojne studije na sveučilištima u Hrvatskoj, odnosno da proučavanje razvoja postane sastavni dio nekih već profiliranih disciplina(ekonomija, sociologija, itd.). Kroz ovaj projekt omogućeno je postizanje komplementarnosti u proučavanju razvoja između zagrebačkog IRMOa i tridesetak evropskih instituta za razvoj ( npr. u Ženevi, Dablinu, Bergenu, Berlinu, Parizu, Budimpešti, Varšavi).


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: > IMPACT OF THE NEW EUROPEAN COUNTRIES ON THE STRUCTURE AND TRANSFORMATION OF WORLD SOCIETY
  Naziv ustanove: STIFTUNG WELTGESELLSCHAFT/WORLD SOCIETY FOUNDATION
  Grad: ZšRICH, SWITZERLAND


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: EUROPEAN ASSOCIATION OF DEVELOPMENT RESEARCH AND TRAINING INSTITUTES - EADI
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: GENEVE, SWITZERLAND

 2. Naziv ustanove: INTERNATIONAL FEDERATION OF SOCIAL SCIENCES - IFSSO
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: PRAGUE, CZECH REPUBLIC

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr