SVIBOR - Projekt broj: 5-12-110

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-12-110


ETIOLOGIJA IZGOVORNIH POREMEĆAJA TE SISTEMATIZACIJA I REHABILITACIJA GLASA


Glavni istraživač: ŠKARIĆ, IVO (47243)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 21
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Odsjek za fonetiku
Adresa: Ivana Lučića 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 6120-092,6120-096
teleFaks: 385 (0)1 513-834
Telefon: 385 (0)1 532-607

Sažetak: Na uzorku od 75 djece uzrasta 6 do 8 godina s izgovornim smetnjama prikupljaju se podaci s audiološkog, fonijatrijskog, psihološkog, psihijatrijskog, neurološkog, ortodontskog, logopedskog i fonetičkog stajališta - ukupno 40 varijabli. Obrada podataka teži odgovoru na pitanje o uzrocima "funkcionalnih" izgovornih poremećaja s ciljem unapređivanja diferencijalne dijagnostike i kreiranja novih, također diferencijalnih postupaka u procesu uklanjanja tih smetnji.Glas će se proučavti tako što će se slušnom opisu i kategorizaciji glasova i disfoničkh smetnji, što je proces psihosaomatskih sumacija i usrednjavanja moduliranog govornog zvuka, iznaći objektivni akustički korelati na elektroakustičkom-računalskom instrumentariju, koji će također mjeriti prosječne vrijednosti F0, intenziteta glasa i iskazivati prosječan spekrat za trajanje govora od 60 sek. Tim objektivnim postupkom pratit će se i promjene glasa, sluhom opažajne, izvođene postupkom impostacije zdravog glasa ili rehabilitacijom disfoničnoga.

Ključne riječi: izgovor, glas, izgovorni poremećaj, poremećaj glasa, ortodoncija.

Ciljevi istraživanja: Artikulacijske su greške najčešći govorni poremećaji koji se, prema nekim istraživanjima, susreću kod 35% djece predškolskog i kod 12 do 15% djece školskog uzrasta. Cilj je ovog istraživanja utvrđivanje uzročnih faktora nastanka izgovornih poremećaja, kako bi se moglo adekvatnim postupcima djelovati na uklanjanju uzroka. Tim bi se, vjerujemo, efikasnije djelovalo i na pridružene smetnje, među kojima su poremećaji čitanja i pisanja ponajčešće. Gotovo 20% populacije ima smetnje s glasom. Te su smetnje i pojavno i etiološki raznolike. U ovom će se istraživanju pokušati izdvojiti nasljedni faktor, a pojavnost će se pokušati strože odrediti klasifikacijom utemeljenom na trima objektivno mjerljivim faktorima: na prosječnom govornom tonu, prosječnoj govornoj glasnoći (normalnog govora i maksimalno jakog a govora) i na prosječnom spektralnom obliku govora. Rezultati bi ovog istraživanja mogli stvoriti osnovu za poduzimanje preventivnih mjera i izradu zdravstvenih programa zaštitr, ali i za kreiranje drugačijih pristupa u rehabilitaciji poremećaja izgovora i glasa.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 20.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr