SVIBOR - Projekt broj: 5-12-128

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-12-128


GENEALOGIJA I TRANSFER MODELA INTERKULTURALIZMA


Glavni istraživač: PREVIŠIĆ, VLATKO (68426)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.99.

Ukupno radova na projektu: 33
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Pedagogijske znanosti, Zagreb (131)
Odjel/Zavod: Institut za pedagogijska istraživanja, Sveučilište u Zagrebu
Adresa: Savska cesta 77
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1/61 20 167
teleFaks: 385 (0)1/51 97 18

Sažetak: Istraživanje proučava genealogiju modela interkulturalizma i transfere između znanstvenih teorija, politika i odgojnih praksi. Istraživanje je znanstveno-razvojno i teorijsko-terensko. Zasniva se na principu interdisciplinarnosti. Koristi metodologiju kombinirane problemski orijentirane komparativne analize. Proučava znanstvene teorije, konceptualizirane i operacionalizirane modele politika interkulturalizma i programe interkulturalnog odgoja svjetskih i regionalnih organizacija i institucija, selekcioniranih europskih, prekomorskih i drugih zemalja, te postojeće u odnosu na hrvatski prostor. Očekuje se: 1. opći doprinos znanstvenim spoznajama u području interkulturalizma u svjetskom kontekstu; 2. znanstveno utemeljenje interkulturalizma u našim prostorima; 3. unapređivanje i osuvremenjivanje odgojne prakse.

Ključne riječi: interkulturalizam, teorije, modeli, politike, prakse, odgoj, socijalizacija, komparativna analiza, Hrvatska

Ciljevi istraživanja: Opći je cilj ovoga projekta istraživanje veza između znanstvenih teorija, politika i prakse u području interkulturalizma, te mogućnosti njihova transfera u određena područja života. U ostvarenju toga želi se: - utvrditi podrijetlo, razvoj i prijenos koncepcija politike interkulturalizma u području obrazovanja, medija i poslovanja - utvrditi njihovu znanstvenu utemeljenost i konzistentnost - istražiti i vrednovati multikulturalne/interkulturalne značajke u obrazovanju, medijima i poslovnoj komunikaciji u Hrvatskoj - predložiti najprikladnije modele za interkulturalno obrazovanje u Hrvatskoj - analizirati, usporediti i vrednovati modele multikulturalnih i interkulturalnih politika, te obrazovnih modela u devet zemalja svijeta i tri međunarodne/regionalne organizacije - izvršiti empirijsku analizu i prosudbu multikulturalnih stavova srednjoškolskih učenika u Hrvatskoj, a osobito kod djece izbjeglica, prognanika i manjina - analizirati i vrednovati nastavne planove i programe osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj s gledišta interkulturalizma - analizirati i vrednovati sadržaje medijskih programa i protoka informacija u Hrvatskoj - analiza i vrednovanje višejezičnih, interakcijskih i interkulturalnih obrazaca i prakse u medijima i djelovanju poslovne elite u Hrvatskoj.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.01.96
Informacije: svibor@znanost.hr