SVIBOR - Projekt broj: 5-12-182

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-12-182


CORPUS STROSSMAYERANUM (PROSVJETNA, KULTURNA I UMJETNIČKA BAŠTINA)


Glavni istraživač: MARIJANOVIĆ, STANISLAV (86812)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 220
Naziv ustanove: Pedagoški fakultet, Osijek (122)
Odjel/Zavod: - - -
Adresa: L. Jaegera 9
Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)31 125 199
teleFaks: 385 (0)31 126 757

Sažetak: Projekt je istraživački,a obuhvaća ličnost i djela biskupa Josipa Jurja Strossmayera, prvorazrednog mecene europskog formata. Istraživači i suradnici projekt ostvaruju na: 1. razini tematsko-teorijskih istraživanja i na: 2. razini arhivsko-dokumentacijskih istraživanja. Ad1. Razina teorijsko-tematskih istraživanja Strossmayerova udjela i doprinosa razvitku prosvjete, kulture i umjetnosti hrvatskog naroda i Hrvatske u drugoj polovici 19. stoljeća podrazumijeva da istraživači sustavno obrade i valoriziraju prvorazredne zadatke koji su im postavljeni: temeljem objelodanjenih znanstvenih rezultata i samostalnim istraživanjem dokumentacijske podloge, izvora i građe koja ulazi u "Corpus Strossmayeranum", obuhvatiti i prezentirati Strossmayerov odnos prema nacionalnoj kulturi, književnicima i književnosti, umjetnicima i umjetnosti, Strossmayerova nastojanja u uspostavljanju ćirilometodske tradicije i obnavljanju ćirilometodske baštine, slavenske liturgije i upotrebe glagoljskih obrednih knjiga; prvorazredan mecenatski doprinos utemeljenju nacionalnih visokih i srednjih učilišta, ustanova kulture, znanosti i umjetnosti, kao i u izgradnji sakralnih objekata i stvaranju kolekcije umjetnina svjetskog značenja. Ad2. Objelodaniti fontes ("Corpus Strossmayeranum") po cjelinama: Prosvjeta, školstvo i obrazovni sustav. Kulturne ustanove. Kulturno-prosvjetna društva. Umjetnost i umjetnici. Sakralne građevine i spomenici kulture. Kolekcije. Izdavačka djelatnost. Korespondencija tematskog korpusa.

Ključne riječi: Projekt Strossmayer: književnici-Strossmayer, korespond.-Stross, korespondencija, kultura, prosvjeta-školstvo, Đakovačka katedrala, mecena, političar, slavenstvo, Kršnjavi, Brlić, Česi-Stross Baza Strossmayer: prosvjeta-školstvo, književnici-Stross, likovna umjetnost, prigodnice, Galerija Strossmayer, posvetna glazba, kulturne ustanove, društva-udruženja, mecena, JAZU-stross, Đakovačka katedrala, arhitektura-sakralna, arhitektura-svjetovna, korespondencija, slavenstvo, politika-Stross, biografija, Osijek, crkva-Stross

Ciljevi istraživanja: O Strossmayeru kao osobnosti svjetskog imena s tvoračkompovijesnom vizijom dati, obnoviti i poticati znanstvenofundiranu podlogu (korpus temeljnih izvora i građe) za pisanjecjelovitih monografija; pisati takve monografije i sintetičneocjene njegove povijesne uloge, udjela i doprinosa od još uvijekneprocijenjenog značenja na svim područjima života hrvatskognaroda njegova vremena. Potreba otvaranje procesa tako usmjerenihznanstvenih istraživanja u zemlji i inozemstvu osjeća senasušnom, a znanstvena opća korist stvarno fundamentalnom.Monumentalno djelo koje je započeo F. Šišić (objavljivanjekorespondencije iz suodnosa Strossmayer-Rački, ostalih pisama ispisa do 1860.) JAZU/HAZU dalje nije nastavila. Koncentracijomistraživačkog potencijala i stvaranjemdokumentacijsko-informacijskog centra Strossmayer u Osijeku, kojije rezultat rada na projektu, želi se započeto djelo nastaviti.Strossmayerovu povijesnu ulogu, udio i doprinos na nacionalnoj ieuropskoj razini želi se dalje istraživati na teorijsko-tematskomi arhivsko-dokumentacijskom planu, kako je projektom postavljeno."Corpus Strossmayeranum" upućuje istraživače u projektu iznanstvenike da njegovo značenje treba tražiti ne samo uizvanrednom bogatstvu i raznolikosti njegove ličnosti, pogleda idjelovanja nego još više u povijesnoj dokumentaciji o njemu isuvremenicima koja je, isto tako raznolika, ostala do danas teškopristupačna, razasuta po arhivima domaćim i inozemnim, u starim istranim publikacijama, dobrim dijelom nesređena ineobjelodanjena. OČEKIVANI REZULTATI Sabiranje, znanstvena obrada i objelodanjivanje cjelokupnepovijesno-kulturološke građe o Strossmayeru, tematski usmjerenaistraživanja i interpretacija dokumentacijskog fundusa omogućitće širokom krugu povjesnika, znanstvenih i kulturnih djelatnikadostupnost tog fundusa i rezultata istraživanja.Prvi očekivanirezultat ostvaruje se: znanstveni novaci i suradnici u projektuosposobljeni su kao istraživačka jezgra za trajniju zadaću:razvijanje fundamentalnih istraživanja Strossmayerove ličnosti idjela. "Dokumentacijsko-informacijski centar Strossmayer u Osijeku"uspostavljen je na Pedagoškom fakultetu i u ovom projektu opisan. Priprema, osiguravanje autoriziranih priopćenja, redakcija iosiguravanje financijskih sredstava za objelodanjivanje Zbornikaradova o J.J. Strossmayeru je u tijeku. Zbornik se očekuje kaorezultat prvih temeljnih istraživanja, a sadrži preko 40 radovaiz Hrvatske i inozemstva (Bosne i Hercegovine,Crne Gore,Makedonije i Slovenije; Austrije, Bugarske, Češke, Poljske iRusije). Radovi su bili izloženi na prvom "Internationalscientific Symposium Josip Juraj Strossmayer", održanom u Osijekui Đakovu 1990. po pokroviteljstvom HAZU. Teorijsko-tematskaistraživanja istraživača i arhivsko-dokumentacijska istraživanja,dosad obavljena u projektu, parcijalno objelodanjivana, sadržavatće serija svezaka tematski koncipiranih: "CORPUSSTROSSMAYERANUM.PROSVJETNA,KULTURNA I UMJETNIČKA BAŠTINA".


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Povijesni arhiv Osijek
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Biskupija đakovačka i srijemska
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Đakovo, Republika Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Nacionalna i sveučilišna biblioteka
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Arhiv Hrvatske
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Obiteljski arhiv Brlić
  Tip ustanove: Other
  Grad: 35000 - Slavonski Brod, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 25.12.95
Informacije: svibor@znanost.hr