SVIBOR - Projekt broj: 5-12-223

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-12-223


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD U NOVIM DRUŠTVENIM UVJETIMA


Glavni istraživač: PULJIZ, VLADIMIR (39270)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 32
Naziv ustanove: Pravni fakultet, Zagreb (66)
Odjel/Zavod: Studijski centar socijalnog rada
Adresa: Vladimira Nazora 51
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)1-274-219
Telefon: 385 (0)1-271-109

Sažetak: Osnovni cilj prezentiranog projekta istraživanja jeste analiza socijalnih procesa koji generiraju socijalne probleme. Nadalje, cilj je da se dade kritička ocjena dosadašnjeg modela socijalne politike, aktuelnih trendova koji se odvijaju u socijalnoj politici kao i oblikovanje tendiranog modela naše socijalne politike u narednom razdoblju. Iz socijalne situacije i socijalne politike proizlazi akcija socijalnih radnika na rješavanju konkretnih socijalnih problema, koju treba znanstveno osmisliti u ovom istraživanju.Istraživačka ekipa polazi od pretpostavke da je naše društvo ušlo u razdoblje ozbiljnih i dugotrajnih socijalnih restrukturacija koje treba znanstveno pratiti i tako pripremiti djelotvorni način djelovanja na prevladavanju štetnih posljedica.

Ključne riječi: socijalna promjena, socijalni razvoj, socijalne potrebe, socijalna politika, socijalna zaštita, socijalno planiranje, socijalne usluge, socijalni rad, socijalna gerontologija, proces socijalnog rad

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj sitraživanja jeste znanstvena analiza i identifikacija socijalnih problema koji nastaju u hrvatskom društvu u procesu konstituiranja tržišta i građanskog društva, a u specifičnim uvjetima rata i poratnog razdoblja, s jedne strane te kritičko vrednovanje društvenih aktivnosti koje su usmjerene na prevladavanje tih socijalnih problema, a koje su sadržane u djelatnosti socijalne politike i socijalnog rada s druge strane. Opsežnije su ciljevi i istraživanja izloženi u dokumentu "Projedlog znanstveno-razvojnog istraživanja" dostavljenog mMinistarstvu 1991. godine.


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Časopis "Revija za socijalnu politiku"
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): sudionici projekta

 2. Naziv: Zbornik "Ljetopis studijskog centra socijalnog rada"
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): djelatnici Studijskog centra socijalnog rada

 3. Naziv: Savjetovanje o prognanicima i izbjeglicama-prilozi objavljeni u "Zborniku Pravnog fakulteta" Sveučilišta u Zagrebu, 43 (1993)
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Sudionici savjetovanja

 4. Naziv: Okrugli stol o obitelji organiziran u suradnji s katedrom Obiteljskog prava-prilozi objavljeni u Reviji za socijalnu politiku br.3 i 4 1994.
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Sudionici okruglog stola

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 15.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr