SVIBOR - Projekt broj: 5-12-234

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-12-234


RELIGIJSKA SITUACIJA U HRVATSKOJ


Glavni istraživač: BAHTIJAREVIĆ, ŠTEFICA (1521)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 56
Naziv ustanove: Institut za društvena istraživanja, Zagreb (100)
Odjel/Zavod: Centar za istraživanje ateizma i religije
Adresa: Amruševa 11 i Trg kralja Tomislava 21
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 01 433 336, 431 879
teleFaks: 385 (0) 01 433 298

Sažetak: Cilj je projekta da što je moguće cjelovitije, metodološki i konceptualno koherirano, istraži i objasni religijsku situaciju 90-ih na području Hrvatske. Uz korištenje različitih kvantitativnih i kvalitativnih metoda prikupit će se podaci za sociografske pokazatelje, sociološke i psihološke korelate i determinante u klasičnoj religioznosti, indiferentnosti i ateizmu, svjetovnoj religioznosti i malim vjerskim zajednicama. Utvrđivat će se i međusobni odnos ovih fenomena, a poseban značaj ima longitudinalno istraživanje odnosno mogućnost kompariranja religijske situacije u 2 zadnja desetljeća u Zagrebačkoj regiji. Izučit će se i neki karakteristični procesi unutar crkve, posebno katoličanstva i malih vjerskih zajendica, kao i prihvaćanje njihova dogmatskog sustava. Kritičkom analizom postojećih teorijskih orijentacija i metodologija želi se doći do takvog pristupa religiji i ateizmu koji bi te fenomene mogao što cjelovitije istražiti i objasniti.

Ključne riječi: religijska situacija, društvene promjene, religioznost, nereligioznost, ateizam, indiferentnost, svjetovna religioznost, male vjerske zajednice, crkvena gibanja, dijalog, aspekti religije, sekularizacija, religijsko oživljavanje, marksizam, humanizam, teorije religije, metodologijski pristupi

Ciljevi istraživanja: Cilj je predloženog projekta da se dođe do što cjelovitijih empirijskih i teorijskih spoznaja o religijskoj situaciji u Hrvatskoj 90-ih godina. Konkretni ciljevi: 1) Utvrđivanje rasprostranjenosti, strukture i oblika tradicionalne religije, svih oblika odvajanja od nje (neopredijeljenosti, indiferentnosti, nereligioznosti, ateizma), kao i svjetovnih oblika religioznosti; 2) utvrđivanje socijalnihi psiholoških korelata i determinanti tradicionalne i svjetovne religioznosti (i svih oblika odvajanja); utvrđivanje odnosa tradicionalnih i svjetovnih oblika religioznosti; 3) utvrđivanje promjena (treće istraživanje u posljednja 2 desetljeća) u religijskoj situaciji Zagrebačke regije; 4) proučiti neka gibanja unutar postkoncilske crkve u Hrvatskoj i unutar malih vjerskih zajednica u Zagrebu - na razini doktrine i njenog prihvaćanja; 5) utvrditi sociografske pokazatelje i socijalno-psihološke korelate okupljanja unutar malih vjerskih zajednica u urbanim uvjetima; 6) kritički valorizirati teorijske i metodologijske pristupe religiji i ateizmu u svijetu i Hrvatskoj, kako bi se utvrdilo u kojoj mjeri postojeće teorije (pa i otuđenja) mogubiti plodne u istraživanju i objašnjenju ovih fenomena. To je sa znanstvenog stajališta preduvjet daljeg razvoja sociologije religije. Doprinos je to razvoju autonomnih fundamentalnih znanja o društvenoj svijesti i društvenim procesima suočenima s promjenama koje se odvijaju u našem društvu. Poseban rezultat: izrada 2 doktorata

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr