SVIBOR - Projekt broj: 5-12-243

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-12-243


OSNOVE ENCIKLOPEDIJSKE LEKSIKOGRAFIJE


Glavni istraživač: VUJIĆ, ANTUN (53622)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 3
Naziv ustanove: Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb (75)
Odjel/Zavod: Leksikografski odjel
Adresa: Frankopanska 26, I kat.
Komunikacija
Telefon: 385 (0)428-057, 456-244
teleFaks: 385 (0)434-948

Sažetak: Metodološki plan projekta obuhvatio je razradu osnovnih Ť epistemoloških pojmova enciklopedijske leksikografije. Izvedenaje Ť teza o enciklopedijskoj leksikografiji kao zasebnoj znanstvenoj Ť disciplini u korpusu informacijskih znanosti, te su obrađeni Ť faktori autonomnosti znanstvene metode i faktori povezanosti sa Ť srodnim znanostima - lingvistika, informacijske znanosti, znanost Ť o znanosti. Izrađen je sintetski pregled razvitka enciklopedike, Ť pri čemu su osobito vrednovani odnosi socijalnih paradigmi Ť znanja i enciklopedijske obrade znanja s tezom o afirmaciji Ť autonomnosti znanstvenih vrijednosti u kontekstu Ť deideologizacije društva. (Objavljen rad: "Razvitak Ť enciklopedistike i enciklopedijsko vrednovanje", Radovi LZ, Ť br.1, 1991. str. 25-43). Na aplikativnom planu utvrđena i Ť sugerirana poželjna struktura enciklopedijske informacije; Ť struktura enciklopedijske jedinice, analiziran je problem Ť referativnosti, relevantnosti i referencijske mreže u Ť enciklopedijskoj produkciji s primjenom na metodologiju izrade Ť Hrvatske enciklopedije i Hrvatskog leksikona. Osobito je obrađena Ť znanstvena nomenklatura;izvedeno je novo ostručivanje Ť znanstvenih i strukovnih skupina.Izrađena je tipologija i mreža Ť sintetskih i analitičkih leksikografskih jedinica kao podloga Ť abecedarijske mreže Hrvatske enciklopedije (HE) i Hrvatskog Ť leksikona (HL), a to je i omogućilo formiranje te završetak Ť kompletnog abecedarija u obje leksikografske verzije. U toku Ť izrade samog projekta istraženi su i postavljeni svi metodološki Ť uvjeti da bi se izvršila informatizacija načina rada kao Ť izuzetno složen problem u enciklopedijskoj leksikografiji, čime Ť je omogućena neposredna kompjuterizacija tehnike rada. Ostvaruje Ť se i prati stvarni plan strukturiranja leksikografske obrade Ť cjelokupnog hrvatskog nacionalnog inventara uz Ť interdisciplinarnu suradnju na 17 znanstveno-stručnih skupina. Ť Na projektu koji se nastavlja surađivali su: Jagoda Martinčić, Ť Vitomir Unković (umro 1992) i Rajka Zaninović(od 1. IV. 1993. Ť mladi znanstveni istraživač). 28. XII. 1995. Nastvaljen je intenzivan rad na projektu. Realizirane su sve Ť leksikonske jedinice za prvo kompletno izdanje nacionalnog Ť "Hrvatskog leksikona" - HL (zaključena je prva knjiga od A-K, dok Ť su ostale jedinice od K-Ž prikupljene, a leksikografska obrada je Ť u toku), te je utemeljena informacijsko-kompjuterska mreža. Ť Nastavilo se s interdisciplinarnim istraživanjem unutar 17 Ť znastveno-stručnih skupina kako bi se dovršio abecedarij za Ť "Hrvatsku enciklopediju" - HE (dovršen je abecedarij prve knjige Ť od A-D, a prikljupljaju se prilozi). Za realizaciju abecedarija Ť He bila su potrebna nova metodološka istraživanja; date su Ť epistemološke i aksiološke pretposavke za formiranje novih, Ť većžih sintetskih, leksikografskih jeidnica od onih koje su bile Ť programirane za izdanje HL-a i date su propozicije obrade Ť bigrafskih i pojmovnih jeidnica u veće sintetske cjeline Ť (prezentacija u obliku internog elaborata). Primjenila su se Ť aksiološka istraživanja na negativnom abecedariju HL-a Ť ("čišćenje" onih leksikografskih jedinica koje nisu imale Ť zadovoljavajuću informativnu razinu, tipološku određenost ili Ť društvenu i socijalno-povijesnu vrijednost). Koristila su se i Ť verificirana istraživanja konačnog abecedarija HL-a (upoređivanje Ť abecedarija sa leksikografskim inventarom svih starijih izdanja u Ť kojima se nalazila nacionalna građa). Postavljen je interni Ť zahtjev Infromacijskom odjelu u Zavodu "M. Krleža", u kojem se Ť predložila najnovija metodologija izrade leksikonskih, Ť enciklopedijskih i sintetskih jedinica (abecedarij," maske Ť članaka" upis članka, konačan izgled članka tj. prelom). Na Ť edukacijskom planu prediđena je povremena suradnja voditelja i Ť članova projekta s poslije-diplomskim studijem iz informacijskih Ť znanosti; razmjena najnovije literature iz područja Ť enciklopedijske leksikografije, održavanje povremenih predavanja Ť o enciklopedijskoj lekskografiji kao unanstvenoj disciplini Ť (održano je jedno predavanje dr. Antuna Vujića u dogovoru s Ť prof. dr. Alkom Horvat). U tijeku je izrada magistarskog rada Ť znanstvenog novaka (Rajka Zaninović) o suvremenoj spoznajnoj Ť teoriji Nicolaia Hartmanna.Dio radnje odnosi se na znanost o Ť znanosti; na istraživanja kao što su utemeljenje, opravdanost i Ť utjecaj društvenih te prirodnih teorija na znanost, a dio se Ť odnosi na znanstvenu aksiologiju, metodologiju, na formiranje Ť kategorijalnog aprata za neko znanstveno područje, te dio na Ť znanstvenu sistematiku i nomenklaturu. Na projektu koji se Ť nastavlja radili su dr. Antun Vujić (voditelj), Rajka Zaninović Ť (znanstveni novak), mr. Neda Karlović (stručni suradnik), a Ť surađivali su urednici iz 17 znanstveno-stručnih skupina, tj. oko Ť 500 znanstvenika i specijalista.

Ključne riječi: enciklopedika, leksikografija, informacijske znanosti, lingvistika, znanost o znanosti, znanstvena paradigma, vrednovanje, informativnost, referativnost, relevantnost, ostručivanje, informatizacija, kompjuterizacija, znanstvena nomenklatura, tiplogija leksikografskih jedinica 28.XII.1995. enciklopedijska leksikografija, nacionalni leksikografski inventar, informacijsko-kompjuterska mreža, komparativno i interdiciplinarno istraživanje, leksikografske jedinice, verifikacija, metodologija izrade leksikonskih i enciklopedijskih jedinica, znanstvena aksiologija, metodologija i nomenklatura, znanstvena sistematika

Ciljevi istraživanja: Ciljevi projekta su razvitak hrvatske enciklopedijske leksikografije na stvarnom planu leksikografske produkcije i na planu razvitka metoda te novih tehnika rada. Leksikografska edukacija i širenje leksikorafije kod mlađih znanstvenih radnika iz brojnih posebnih znanosti i struka radi osposobljavanja nove generacije leksikografa u Hrvatskoj. 28. XII.1995. Ciljevi projekta su; razvoj enciklopedijske leksikografije i njezino utmeljenje kao znanstvene discipline; doprinos istraživanjima o utemeljenju, aksilologiji i sistematici znanosti; edukacija enciklopedijske leksikografije kod mladih znanstvenih radnika iz različitih znanstvenih grupacija; razvoj leksikografske metodologije i produkcije, publikacije prve knjige HL (A-K), te do konca 1996. publiciranje i druge (završne) knjige HL.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.01.96
Informacije: svibor@znanost.hr