SVIBOR - Projekt broj: 5-12-250

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-12-250


OTKRIVAČKO DOKAZNA DJELATNOST ORGANA UNUTARNJIH POSLOVA


Glavni istraživač: MODLY, DUŠAN (69940)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.96.

Ukupno radova na projektu: 1
Naziv ustanove: Policijska akademija - Visoka policijska škola, Zagreb (1036)
Odjel/Zavod: Policijska akademija MUP-a RH Visoka policijska škola Katedra za kriminalistiku, kolegij kriminalističke metodike
Adresa: Av. izviđača bb
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 23 91 304
Telefon: 385 (0)1 23 91 365
Telefon: 385 (0)1 23 91 336
teleFaks: 385 (0)1 23 91 415

Sažetak: Analizom sudskih spisa u svezi sa krivičnim djelom ubojstva i pokušaja ubojstva na području grada Zagreba, u vremenskom razdoblju od 1985. - 1989. godine, nastoji se utvrditi udio otkrivačko-dokazne djelatnosti tijela unutarnjih poslova. S tim u svezi, u istraživačkom projektu postavljamo pitanje: "Kako u okviru postupka, sukladno njegovim fazama, teku kriminalističke, a kako krivičnopravne prosudbe dokaznih informacija (dokaza) od strane policije, državnog odvjetništva i suda. U istraživanju se čini analiza najčešćih načina i oblika pomoću kojih se saznaje za počinjena kaznena djela, te se utvrđuje opseg, struktura i frekvencija poduzetih mjera i radnji koje ex lege može i treba poduzeti policija u svojoj otkrivačko - dokaznoj djelatnosti. U rezultatima istraživanja nastoji se utvrditi, u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, potpunost, dostatnost i isključivost prikupljenih formalnih i neformalnih dokaza, te njihova daljnja iskoristivost u svim fazama kaznenog postupka koje slijede. Posebna je pažnja poklonjena pretvorbi neformalnih dokaza, prikupljenih od strane policije, u dokaze u formalnom smislu.

Ključne riječi: Otkrivanje kaznenog djela, materijalni i osobni dokazi, dokazivanje, neformalne i formalne mjere i radnje policije, ubojstvo, očevid, vještačenje

Ciljevi istraživanja: (1) Utvrditi stanje sustavno-funkcionalne međuzavisnosti kriminaliteta, kao društvene i individualne pojave, te društvene organiziranosti, profesionalne učinkovitosti i kvalitete rada tijela unutarnjih poslova i drugih subjekata zaduženih ex lege za otkrivačko-dokaznu djelatnost kriminaliteta. (2) Znanstvena verifikacija postojeće kriminalističke metodologije otkrivanja kriminaliteta i teorijska konstrukcija optimalnih znanstvenih modela u suzbijanju pojedinih oblika i vrsta kriminaliteta. (3) Identifikacija čimbenika koji utječu na učinkovitost otkrivačko - dokaznog djelovanja i rada policije kod najtežih krivičnih djela. (4) Utvrditi kvantitativnu i kvalitativnu učinkovitost i korisnost prikupljenih obavijesti i podataka u odnosu na njihovu upotrebljivost u otkrivačko-dokaznoj funkciji. (5) Provjera kasnije korisnosti i upotrebljivosti prikupljenih obavijesti i podataka iz otkrivačko-dokazne djelatnosti policije, u daljnjim fazama kaznenog postupka od strane državnog odvjetništva i suda. (6) Utvrditi strukturu prikupljenih dokaza kod konkretnog kaznenog djela u odnosu na podjelu: osobni (informacija u obliku iskaza fiksiranih putem službenih zabilješki) i materijalni (tragovi i predmeti kaznenog djela fiksirani tijekom očevida i vještačenja) te njihova daljnja formalizacija u fazama kaznenog postupka.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 5 - 12 - 060 UTJECAJ SOCIJALNIH I EKONOMSKIH ČIMBENIKA NA RAZVOJ KRIMINALITETA U REPUBLICI HRVATSKOJ
  Naziv ustanove: FAKULTET KRIMINALISTIČKIH ZNANOSTI
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Otkrivanje, razjašnjavanje i dokazivanje ubojstava
  Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
  Autor(i): prof. dr Duško Modly, Marijan Šuperina

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 21.08.95
Informacije: svibor@znanost.hr