SVIBOR - Projekt broj: 5-12-288

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-12-288


DEMOKRATSKE PROMJENE I KULTURNI RAZVOJ


Glavni istraživač: MIJATOVIĆ, ANTUN (115325)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.93. do 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 3
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Institut za primijenjena društvena istraživanja, Zagreb (194)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 414-048, 448-566

Sažetak: Projekt "Demokratske promjene i kulturni razvoj" ima za cilj istražiti aktualne aspekte promjena koje se neminovno zbivaju u prijelazu iz totalitarnog u demokratski ustroj. Istraživanje će sistematizirati opća i posebna pitanja postupka demokratskih promjena prema objektivnim kriterijima, kao i osobitosti Hrvatske u tom procesu. Ostvariti će se u dvije etape. Prvu etapu tvore relevantne promjene značajnijih elemenata društvenog ustroja koji u osnovi predstavljaju temeljne institucije i mehanizme demokracije pod nazivom DEMOKRATSKE PROMJENE I DEMOKRATIČNOST PROMJENA. Druga etapa istraživanja pod nazivom KULTURNI RAZVOJ definirati će ciljeve i zadatke kulturnog razvoja Hrvatske. Osobiti naglasak istraživanja će biti usmjeren na edukativne funkcije školskog sustava i medija u procesu demokratizacije.

Ključne riječi: demokracija, demokratizacija, demokratske promjene, pluralizam, kultura, kulturni razvoj, monizam, demokratinost promjena, tranzicija

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je utvrditi opću zakonomjernost procesa pretvorbe dru„tvenog sustava iz monistikog u pluralistiki demokratski sustav, te utvrditi osobitosti Hrvatske u tom procesu. Hrvatska je radi agresije u brojnim etapama takvih promjena po brojnim indikatorima u osobitom položaju. Pobliže definirani ciljevi istraživanja su slijedeći: a) utvrditi faktore zakonomjernih postupaka i problema koji se javljaju u razdoblju tranzicije, b) identificirati elemente osobitih stanja koji su nastali rasapom biv„e SFRJ i posljedine situacije, c) definirati i propitati glavne faktore europskog demokratskog standarda i modele njihove primjene u RH, d) temeljem utvr”enih pokazatelja odrediti osnovne faktore kulturnog razvoja koji mogu pridonijeti kvalitetnijoj participaciji gra”ana u demokratskih procesima i demokratizaciji dru„tva.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 25.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr