SVIBOR - Projekt broj: 5-12-325

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-12-325


HRVATSKA I MANJINSKO PITANJE


Glavni istraživač: DOMINI, MIRJANA (5584)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 30.04.93. do 30.04.95.

Ukupno radova na projektu: 67
Naziv ustanove: Institut za migracije i narodnosti, Zagreb (76)
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 539-777;539-988
teleFaks: 385 (0) 518-248

Sažetak: Ostvarivanjem samostalnosti RH stvoren je prostor za demokratsko rješavanje pitanja koja se izrađaju iz realiteta višenacionalnosti njenog područja. Usprkos nepovoljnih okolnosti izazvanih agresijom na Hrvatsku - u kojoj značajnu ulogu ima i dio srpske populacije u Hrvatskoj - i okupacije dijela teritorija na kome se provodi etničko čišćenje od nesrpskog stanovništva (što je ugrozilo ne samo aktivnosti, već i opstojnost mađarske, rusinske, ukrajinske, slovačke, njemačke i drugih manjina) RH oblikuje - uz uvažavanje postojećih i ponuđenih modela manjinske zaštite, a uz asistenciju međunarodnih čimbenika - pravni okvir za ostvarivanje rješenja sukladnih modernom konceptu države i civilizacijskim standardima manjinske zaštite, uzimajući u obzir posebnosti svake od 16 nacionalnih/etničkih zajednica/manjina koje žive na njenom prostoru. Riječ je o temeljnim pol. i građanskim pravima i posebnim pravima kojima se manjinama u prvom redu jamče prava na vlastiti jezik, obrazovanje na materinskom jeziku, na vlastite organizacije, nesmetane kontakte, pol. predstavljanje, autonomiju, no njihovo ostvarenje je podložno ograničenjima koja proizlaze iz različitih povijesnih, političkih, kulturnih, socijalnih, demografskih i ekonomskih čimbenika.

Ključne riječi: Hrvatska, manjina, manjinska zaštita, položaj manjina, Ustav, zakon, država, kultura, prava čovjeka, etnička/nacionalna obilježja, višenacionalnost, autonomija, politika, međunarodni čimbenici, diskriminacija, obrazovanje, samoopredjeljenje, pravni status, pravo, odnosi

Ciljevi istraživanja: Budući da su raspadom Jugoslavije i ostvarivanjem samostalnosti RH suštinski promijenjene odrednice hrvatskog prostora (ovdje je od posebnog značenja što Hrvatska, prvi puta na svom državnom prostoru samostalno uređuje odnose između većinskog naroda i manjinskih zajednica koje tu žive, kao i promjena od nekadašnjih 7 narodnosti na današnjih 16 nacionalnih zajednica/manjina kojima RH jamči pravo na samosvojnost i kulturnu autonomiju) onda ciljevima projekta treba smatrati: a) stvaranje znanstvene podloge za interdisciplinarno proučavanje manjinske problematike; b) "snimanje" uloge i mjesta manjina u društvenoj stvarnosti Hrvatske i u međunarodnim odnosima; c) znanstveno elaboriranje europskih postignuća na području poštivanja i uživanja osnovnih prava i sloboda čovjeka i prava pripadnika manjina kao dijela općepriznatih prava čovjeka, d) stvaranje pretpostavki za utemeljenje specijalizirane baze podataka za manjinsku problematiku. Očekivani doprinos sastoji se u: a) omogućavanju brzog i jednostavnog uvida u niz informacija relevantnih za manjinsku problematiku; b) afirmaciji pozitivnih napora RH da, štujući postignuća međunarodne zajednice na osiguranju prava i sloboda čovjeka i zaštiti manjina, uspostavi kvalitetne odnose na relaciji narod - manjinske zajednice.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 634 20-510/92 The Status And the Role of Ethnic Slovenes in the Area of Former Yugoslavia
  Naziv ustanove: Institute for Ethnic Studies
  Grad: 61000 - Ljubljana, Republika Slovenija

 2. Naziv projekta: Ethnic Conflicts Currently in Progress in the Central Danubian Region: Causes and Possible Solutions
  Naziv ustanove: Associazione Italo-Tedesca di Sociologia, Universita degli Studi di Trento
  Grad: Trento, Italija

 3. Naziv projekta: Etnic Conflict Currently in Progress in the Central Danubian Region: Causes and Possible Solutions
  Naziv ustanove: Associazione Italo-Tedesca di Sociologia, Universita degli Studi di Trento
  Grad: Trento, Italija

 4. Naziv projekta: Pilot Project no. 2: Analysis of Minority Questions and Possible Responsibility for History and History Textbooks
  Naziv ustanove: Council for Europe, Council for Cultural Co-operation (CDCC)
  Grad: Strasbourg, Francuska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: The Florida State University, College of Social Sciences
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Tallahassee (Florida), SAD

 2. Naziv ustanove: Upravni odjel za društvene djelatnosti Županije Varaždinske
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 42000 - Varaždin, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Ministarstvo vanjskih poslova RH
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Ministarstvo iseljeništva
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Udruženja etničkih i nacionalnih zajednica
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr