SVIBOR - Projekt broj: 5-12-337

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-12-337


EVALUACIJA DJELOTVORNOSTI I ETIČNOSTI RADA HRVATSKIH ORGANIZACIJA


Glavni istraživač: KOPREK, IVAN (177315)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 29
Naziv ustanove: Kolegij družbe isusove, Zagreb (199)
Odjel/Zavod: FILOZOFSKI FAKULTET D.I.
Adresa: JORADNOVAC 110
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (1) 2336-677
Telefon: 385 (1) 571-485
teleFaks: 385 (1) 2336-677
teleFaks: 385 (1) 445-410

Sažetak: Ovo istraživanje inspirirano je nalazima do kojih su došli R. Calori, G. Johnson i P. Sarnin (1990.) koji su pokazali da primjena kognitivnih modela i tehnika može korisno poslužiti pri analizi načina na koji menadžeri percipiraju industrijsku okolinu. Mi ne namjeravamo formulirati naš projekt kao ponavljanje njihova istraživanja, ali, ipak, nakana nam je upotrijebiti neke od njihovih rezultata kao naša početna pitanja. Ovi autori skrenuli su pozornost na to da su organizacijske strategije produkt menadžerskih odluka, koje su, pak, pod utjecajem kognitivnih procesa u svojih donositelja. Preme tome, ako želimo razumjeti na koji se način formuliraju strategije, važno je dokučiti ove spoznajne prostore. To može biti ostvareno na više načina, no, svakako, biti će produktivno ako se menadžerima pruži mogućnost da sami iznesu svoja stajališta o tome što bi, po njihovu mišljenju, bilo najvažnije u situacijama s kojima se suočavaju i što bi trebali biti odgovori na dane probleme. Rezultati će pridonijeti integraciji komparativnih istraživanja iz područja menadžmenta i utjecaja industrije na formuliranje strategija (Huff, 1982.; Spender, 1989.). Ovo će istraživanje omogućiti uvid u sličnosti i razlike glede stavova spram industrije između crkvenih i poslovnih organizacija, te unutar i između pojedinih grana industrije. Ovo će istraživanje također omogućiti izučavanje opsega sličnosti i različitosti u razumijevanju industrije na razini države, kao i identifikaciju postojećih stajališta spram etike i morala.

Ključne riječi: Crkvene i poslovne organizacije, etika, moral, djelotvornost, informacijske tehnologije, menadžment.

Ciljevi istraživanja: Ovim istraživanjem želimo sačiniti kognitivni model koji odražava odnose između promatranih kognitivnih elemenata. Kognitivni model od kojeg polazimo (Fletcher i Huff, 1990.) sastoji se od: 1. mrežnih odnosa kojima se procjenjuje važnost pojmova i pozornost koja im se posvećuje, 2. prikaza dimenzija pojedinih kategorija i kognitivnih taksonomija, 3. mrežnih odnosa koji govore o utjecaju, kauzalitetu i dinamici sustava. U ovom istraživanju želimo se usredotočiti na sljedeće: Prvo, mi želimo razotkriti i opisati one čimbenike i odnose među njima, za koje menadžeri smatraju da su od odlučujuće važnosti u preobrazbi industrije. Drugo, naš je cilj ispitati gledište po kojemu su ti čimbenici slojevito poredani i smješteni na različitim razinama općenitosti i u raznolikim poljima djelovanja. Posebice, mi pretpostavljamo da postoje individualni kognitivni procesi u menadžera koji zatim postoje referencijalni okvir za djelovanje organizacije. Treće, mi želimo ispitati razlike u kriterijima, i to posebice čimbenike po kojima se razlikuju vrhunski rukovoditelji u različitim granama industrije, glede promjena u industrijskoj okolini. Od dobivenog nalaza očekuje se u prvom redu uvid u subjektivna stajališta menadžera glede strukture i dinamike poslovne okoline hrvatskoga gospodarstva, odnosno nas zanima što menadžeri apostrofiraju kao najvažnije, te kolike su među njima sličnosti i razlike.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 15.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr