SVIBOR - Projekt broj: 5-99-280

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-99-280


TEHNOLOŠKA POLITIKA U STRUKTURNOM PRILAGOĐAVANJU HRVATSKE


Glavni istraživač: RADOŠEVIĆ, SLAVO (142983)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.92. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 24
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Ekonomski institut, Zagreb (2)
Odjel/Zavod: Odjel za istraživanje ljudskih potencijala
Adresa: Trg J.Kennedy-a 7
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)235-700
teleFaks: 385 (0)235-165
E-mail: mira.lenardic@ekist.eizg.hr

Sažetak: Polazeći od nedovoljnosti samo makroekonomske politike za strukturno prilagodjavanje ovaj projekt analizira ulogu tehnološke politike u ovome procesu i primjenjuje najnovija saznanja na razvojnu politiku i tehnološke probleme Hrvatske. Projekt se zasniva na istraživanju na tri nivoa. Na teorijskom nivou istražuje se odnos tehnologije i ekonomije u uvjetima strukturne transformacije tehno - ekonomskog sistema. Ovaj aspekt obuhvaća posebno transformaciju iz Fordistickog u tzv. post - Fordistički način proizvodnje i organizacije te posljedice informacijskog intenziviranja suvremenih ekonomija i njihove transformacije u na znanju zasnovane ekonomije. Na nivou primjenjene analize istražuju se implikacije novog tehno-ekonomskog sistema za konkurentnost i strukturno prilagodjavanje Hrvatske. U ovom dijelu istražuju se slijedeći problemi: interaktivni karakter tehnološkog razvoja i njegove implikacije za politiku, difuzija tehnologije, ljudski resursi u tehnološkom razvoju Hrvatske i obrazovanje zaposlenih, nove forme organizacije poduzeća i jačanje tehnološki zasnovane strategije poduzeća te tehno - globalizam i njegove posljedice na pristup Hrvatske I&R i informacijskim mrežama. Posljednja faza istraživanja na osnovu prethodnih nalaza iznosi implikacije istraživanja za razvojnu politiku.

Ključne riječi: Tehnološka politika, strukturno prilagođavanje, konkurentnost Hrvatska

Ciljevi istraživanja: Polazeći od iznesenog stupnja spoznaja ovaj projekt će u slučaju prihvaćanja funkcionirati u Republici Hrvatskoj na dva nivoa. Prvi je teorijsko - empirijski, a drugi je konceptualno praktični. Prvi označava cilj projekta da na osnovu najnovijih teorijskih saznanja i empirijskog rada zasnovanog na istraživanju razvojnih problema Hrvatske doprinese unapređenju domaće ekonomske znanosti i stvaranju domaće ekonomike tehnoloških promjena. Time bi se smanjio, ako ne i ukinuo vremenski lag na koji je prethodno ukazano. Output istraživanja na ovom nivou će biti u obliku standardnih znanstvenih outputa u društvenim znanostima (članci u medjunarodnim casopisima, referati na medjunarodnim konferencijama i učešće na medjunarodnim workshopovima). Drugi je cilj projekta da neposredno doprinese unapredjenju tehnološke politike Republike Hrvatske. Ovaj cilj proizlazi iz karaktera istraživanja (primjenjeno) i iz karaktera samog područja (tehnološka politika). Na ovom nivou cilj je projekta da funkcionira kao izvor saznanja i generator suvremenijeg razumijevanja problema tehnološkog razvoja i tehnološke politike. Projekt bi trebao neposredno doprinijeti unapredjenju praktičnog procesa formuliranja i donošenja politika u kojima je prisutna tehnološka komponenta. Kao takav on se u svojoj komunikaciji ne bi smio ograničiti na neposredne nosioce politike već funkcionirati kao faktor uticaja na širem nivou (tribine, javne rasprave, novinske i TV diskusije).


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Innovation potential embodied in changing academy - industry relations in Eastern Europe
  Naziv ustanove: Central European University
  Grad: Praha, Czecha

 2. Naziv projekta: "The Role of S&T Policy in Industrial Regeneration of Eastern Europe"
  Naziv ustanove: Sussex University, UK

 3. Naziv projekta: "Konkurentnost Hrvatske: Osnove za politiku gospodarskog restrukturiranja"
  Naziv ustanove: Agencija Republike Hrvatske za resrtukturiranje i razvoj

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr