SVIBOR - Projekt broj: 6-01-013

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-01-013


TEORIJE SUBJEKTA I SUVREMENA FILOZOFIJA


Glavni istraživač: BURGER, HOTIMIR (6245)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.94. do 15.12.97.

Ukupno radova na projektu: 12
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Zavod za filozofiju
Adresa: Ivana Lučića 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 6120-175
teleFaks: 385 (0)1 513-834

Sažetak: Teorija subjekta artikulirana je u suvremenoj filozofiji u raznim aspektima: spoznajnoteorijskom, etičkom, antropologijskom, socijalnofilozofskom itd. U ovom istraživanju težište je na antropologijskom i socijalnofilozofijskom aaspektu. Sada je veća pažnja posvećena tradiciji i suvremenom stanju filozofskoantropologijskih istraživanja, modernom pojmu čovjeka, problemu institucija i antropologiji vremena. Istraživano je i shvaćanje čovjeka u zagrebačkoj filozofiji prakse. Metoda je analitička i hermeneutička, s kritičkom i sintetičkom intencijom.

Ključne riječi: teorija subjekta, filozofska antropologija, socijalna filozofija, moderni pojam čovjeka, institucije, antropologija vremena, filozofija prakse, pitanje o čovjeku, kritika, sinteza

Ciljevi istraživanja: Subjekt je vrlo apstraktna kategorija prisutna eksplicitno ili implicitno u cijeloj filozofskoj tradiciji ali je eksplicitno tematizirana tek zadnja dva stoljeća. Ona je temelj svake teorije moderne a otuda i postmoderne. Dosadašnje istraživanje ove teme pokazuje da se subjekt može razmatrati u raznim aspektima: spoznajnoteorijskom, etičkom, estetičkom, antropologijskom, socijalnofilozofijskom - da navedemo samo najvažnije. Vrlo važnim za razumjevanje ove tematike pokazuje se dakako i razumjevanje čovjeka, koje u suvremenom svijetu najbolje reprezentira široko shvaćena filozofska antropologija ili antropologijsko mišljenje. U ovom istraživanju mi ćemo posebnu pažnju posvetiti baš antropologijskom i soccijalnofilozofskom aspektu. Takvo istraživanje moralo bi odgovoriti na pitanje gdje taj fenomen valja fundirati, jer se subjekt može shvatiti i kao aktualnost i uobličenost bitnih ljudskih potencija, kao njihova svojevrsna sinteza. U tu svrhu valjati će istražiti i prikazati tradiciju filozofske antropologije, koja u tom obliku, tj. kao metodički i predmetno osviješteno istraživanje i refleksija čovjekova bitka nije tako duga. Primjerenim istraživanjima filozofske literature valjat će ustanoviti domašaje te tradicije, njene metodologijske odlike i njenu relaciju spram teorije subjekta. Očito je da u tu svrhu valja posebno temeljito istražiti ovu tematiku od Kanta nadalje i nadasve se iscrpno posvetiti suvremenim autorima kao što su Scheler, Plessner, Gehlen, Rotthacker, Landmann i orijentacijama kao što su francuski strukturalizam i kulturna antropologija. Konkurentne filozofske orijentacije, kao što su filozofija egzistencije, egzistencijalizam, marksistička filozofija itd. Tu će biti tek usputno dotaknute jer se - iako sadrže relevantne koncepcije čovjeka - ne mogu shvatiti kao genuino antropologijske. Socijalnofilozofski aspekt ove teme vrlo je aktualan i provokativan zbog zanimljive konkretizacije, prvenstveno u obliku tzv."subjekata velikog formata" (Habermas), koji duboko određuju suvremena društva. Klase, nacije, partije, organizacije mogu izaspekta teorije subjekta dobiti nove interpretacije i osvjetljenja - osobito obzirom na problem moći. U tu svrhu čini se osobito perspektivnim istraživanje određenih suvremenih socijalnofilozofskih orijentacija - funkcionalističke, kritičke teorije društva, određenih marksističkih koncepcija itd. Imamo u vidu intenzivan rad na slijedećim temama: Antropologija u filozofskoj tradicija i problem institucija, a u daljnjoj perspektivi antropologiju vremena i problem moći obzirom na teoriju subjekta. Ovim temama baviti će se Hotimir Burger, znanstveni savjetnik, matični broj 006245. Teme "Pitanje o čovjeku i zagrebačka filozofija prakse", te propblem slobode u suvremenoj hrvatskoj filozofiji i posebno u filozofiji prakse istraživat će Veselin Golubović, viši znanastveni suradnik, matični broj 129 540.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 19.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr