SVIBOR - Projekt broj: 6-01-028

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-01-028


FILOZOFSKI ASPEKTI ZNANOSTI


Glavni istraživač: SUPEK, IVAN (47695)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb (101)
Odjel/Zavod: Zavod za povijest i filozofiju znanosti Odsjek za filozofiju znanosti
Adresa: Ante Kovačića 5
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 449-093
Telefon: 385 (0)41 449-374
Telefon: 385 (0)41 440-124
teleFaks: 385 (0)41 449-378

Sažetak: Uključujući se u post-pozitivističke trendove filozofije znanosti i oslanjajući se na vlastiti uvid u značenje ljudskog čina raditi će se na produbljivanju filozofije humanizma, razvijanju genealoškog modela razvoja znanosti, uloge metafore u svakodnevnom govoru i znanstvenom jeziku, te posljedicama na pojam racionalnosti. Istraživanje Aristotelovog poimanja odnosa teoretske i praktične filozofije i u tom sklopu nekih aspekata Boškovićeve filozofije zaokružit će se studijom teorije značenja kod Aristotela i modernih semiotičara.

Ključne riječi: istraživanje znanosti i tehnologije, filozofija humanizma, genealoški model, rodoslovlje, metaforičko značenje, doslovno značenje, racionalnost, subjektivitet, teoretska filozofija, praktična filozofija

Ciljevi istraživanja: Počeci znanosti bili su tijesno vezani s filozofijom i nije moguće valjano istraživati povijest znanosti ne uvažavajući utjecaj filozofije. No isto je tako razvoj znanosti djelovao na karakter filozofije. Za razliku od neopozitivističkih škola u nedavnoj prošlosti, u današnjoj filozofiji znanosti preteže uvjerenje da utemeljenje teorije znanosti zahtijeva neprekidno oslanjanje na uvid u razvoj znanosti. Postpozitivističko doba filozofije znanosti upravo ubire plodove tog "povijesnog obrata". U području filozofije povijesti znanosti, tj. objašnjenja znanstvenog razvitka, uočena je nedostatnost svih ponuđenihmodela, kako socio-psiholoških tako i evoluciono-bioloških. Na području filozofije jezika, posebno jezika znanosti, rasvjetljuje se njegova metaforičnost. Šire gledano, istražuje se uloga i značaj izvanlogičkog mišljenja (vizualnog,metaforičkog) u procesu znanstvenog istraživanja. U svijetlu opisanog "povijesnog obrata" u filozofijiznanosti bjelodana je potreba utemeljenja nove teorije znanstvenespoznaje, koja se kao interdisciplinarni pothvat nužno oslanja narezultate znanosti i njezinu povijest. Znanosti kao pojavipristupa se iz više različitih područja, a dobiveni se rezultatiobjedinjuju i sintetiziraju. Cilj je istraživanja unaprijediti razumijevanje znanosti,mehanizma njezinog razvoja te međusobnog utjecaja i odnošaja znanosti i šireg duhovnog i povijesnog konteksta. Prvenstveni je doprinos istraživanja širenje filozofske spoznaje i moguća primjena u znanstvenoj praksi. Također,svestrano i temeljito razumijevanje znanosti nužno je za ispravno vođenje znanstvene politike te za definiranje mjesta i ulogeznanosti u izobrazbi, kulturnoj politici i društvu uopće.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Zentrum Philosophie und Wissenschaftstheorie Universitat Konstanz
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Konstanz, Njemačka

 2. Naziv ustanove: Center for the Study of Science in Society Virginia Polytechnic Institute and State University
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 7 - Blacksburg, SAD

 3. Naziv ustanove: .

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr