SVIBOR - Projekt broj: 6-01-193

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-01-193


POETIKA F. PETRIĆA I HRVATSKA ESTETIČKA MISAO 16. ST.


Glavni istraživač: SCHIFFLER-PREMEC, LJERKA (42515)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.05.91. do 30.06.94.

Ukupno radova na projektu: 39
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 7
Naziv ustanove: Institut za filozofiju, Zagreb (191)
Odjel/Zavod: Institut za filozofiju, Zagreb
Adresa: Avenija Vukovar 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 61 11 984, 511-841
teleFaks: 385 (041) 511-841

Sažetak: Projekt ukazuje na sadržaj, mjesto i značenje estetičkih i poetikoloških pogleda Frane Petrića, renesansnog filozofa - antiaristotelovca, polihistora, erudita, grecista i latinista. Analizira se njegova filozofija umjetnosti u okviru poetika 16. st, obzirom na umjetničko stvaranje, njegove izvore i zadaću, a u okviru temeljne dileme renesansnog svjetonazora slobode i autoriteta, svaranja i pravila (oponašanja), spram platoničko-aristotelijanske idejne opcije pjesničke tradicije. Pokazuje se Petrićev udio u razvoju renesansne književne kritike i tekstualne hermeneutike. Obrađuje se formalni i sadržajni aspekt renesansne znanosti o pjesništvu, naravi i biti pjesništva, filozofija jezika kroz analizu Petrićevih platoničko-neoplatoničkih komentara i dijaloga. Temeljne kategorije renesansne estetike oprimjeruju se pjesničkom praksom starijih hrvatskih pisaca u kojima su sadržani svi temeljni teorijski problemi Petrićeve poetike (čovjekovo stvaralaštvo, odnos prema lijepom, prirodnom i umjetničkom, metaforika, fikcionalno, istinito) i izvanestetski sadržaji (ljubav); analizira se epohalnost Petrićevih poetičkih rasudbi te njihov spekulativni (filozofski, estetički i etički) i sadržajni novum.

Ključne riječi: humanizam, renesansa, barok, filozofija, retorika, poetika, petrarkizam, povijest, stvaranje, oponašanje (mimezis), umjetnička ljepota, prirodna ljepota, ljubav, mit, alegorija, metafora, opće, pojedinačno

Ciljevi istraživanja: Cilj je projekta cjelovita obrada Petrićevog estetičko-poetikološkog sustava koja se obavlja po tematskim cjelinama kroz niz radova: 1) Istraživanje izvora Petrićevih estetskih sudova, motiva i rezultata njegove komparativne analizepjesničkih razdoblja, žanrova, djela i autora; 2) analizatematsko-idejnih i stilskih značajki njegove književne poetike i njene pripadnosti zapadnoeuropskim strujama estetičke misli 16.st, te kompleksa hrvatske književnosti istoga razdoblja pisane nahrvatskom, latinskom i talijanskom jeziku; 3) analiza Petrićevih ideja filozofije umjetnosti; 4) vrednovanje, utvrđivanjedoprinosa, mjesta i značenja njegove teorije u okviru općeg Petrićevog filozofskog usmjerenja, platoničko-aristotelijanske i stare hermetičke pjesničke tradicije. Nastavljanjem dosadašnjih istraživanja estetičke misli u Hrvata 16. st, predloženim bi se projektom istražili pojedini aspekti bogate i višeslojne misli jednog od najvećih predstavnika hrvatske i europske filozofije. Time bi se doprinijelo i boljem razumijevanju temeljnih misaonih pretpostavki ugrađenih u Petrićev sustav filozofije i estetike koji nadilazi svoje vrijeme i ulazi u kulturno-povijesnu riznicu ideja kasnijih razdoblja. Rezultat bi trebao biti prilog sintetičkom zadatku proučavanja bogate hrvatske filozofske ikulturne baštine koja još očekuje svoje vrednovanje. Težište istraživanja pružanje je stvarne slike značenja i novuma Petrićeve književne poetike.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr