SVIBOR - Projekt broj: 6-01-200

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-01-200


DOPRINOS MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA EUROPSKOJ DUHOVNOJ MISLI


Glavni istraživač: ZOVKO, JURE (176590)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.96.

Ukupno radova na projektu: 8
Naziv ustanove: Institut za filozofiju, Zagreb (191)
Komunikacija
Telefon: jure.zovko@znanost.hr
Telefon: 385 (0) 1 611 19 84

Sažetak: Značenje Matije Vlačića za razvoj europske duhovne znanosti bit će tek u potpunosti vrednovano kad se provede sustavno i fundirano izučavanje njegovih spisa. Za ostvarenje ovog cilja treba se posebno razmotriti njegov doprinos razvoju protestantske teološke znanosti i svetopisamske egzegeze, te njegovo shvaćanje nekih ključnih teoloških problema (pitanje istočnog grijeha, opravdanja po vjeri, itd.). Poseban se naglasak treba staviti na Vlačićev udio u konstituiranju filozofske hermeneutike (danas jedne od najdominantnijih strujanja u suvremenoj kontinentalnoj Europi). Pritom se treba pojasniti u kojoj su mjeri u razradi hermeneutike kao metode razumijevanja od odlučnog značenja bili i Aristotelovi logički spisi. Budući da se u nekim od ovih navedenih tema radi o posve neistraženim problemima, provođenjem u djelo ovog projekta napravit će se novi korak u izučavanju jednog od najvećih hrvatskih umova.

Ključne riječi: Matija Vlačić Ilirik, hermeneutika, izlaganje, metodologija, spoznaja, duša, duhovne znanosti, tumačenje, dijelektika, milost spasenja, skop, dispozicija, hermeneutički krug

Ciljevi istraživanja: Sustavnim proučavanjem Vlačićevih spisa trebao bi se razmotriti njegov doprinos razvoju novovjekoga europskoga duha. Vlačić naime slovi kao uemeljitelj protestantske teološke znanosti i začetnik hermeneutike kao sveopće metode razumijevanja. Smatran je za jednog od najuvaženijih svetopisamskih egzegeta, a ujedno je i prvi protestantski crkveni povjesničar. Svaka od znanstvenih disciplina, odnosno istraživalačkih područja, trebala bi se razmotriti u sklopu cjelokupnoga Vlačićeva istraživalačkog opusa. Pri izučavanju posebna pozornost posvetit će se Vlačićevu odnosu prema antičkoj i humanističkoj tradiciji, a istodobno analizirati i prosudbeno vrednovati Vlačićev utjecaj na konstituiranje novovjeke duhovne znanosti. Konkretno, spektar istraživanja protegao bi se od Lutherova inovativnog shvaćanja razumijevanja i Svetog pisma (sui ipsus interpres) pa sve do prosvjetiteljske transformacije hermeneutike od Chladeniusa i G.F. Meiera te novog shvaćanja umjetničkog djela kod predstavnika romantičke hermeneutike. Posebno će se razmotriti razlozi zbog kojih je W. Dilthey ponovo svratio pozornost na Vlačićevu hermeneutiku te pojasniti u čemu je tajna afiniteta najvećeg živućeg filozofa H.G. Gadamera prama Matiji Vlačiću. Što se tiče odnosa Vlačića prema Aristotelu, posebna pozornost usmjerit će se na Vlačićev spis_Paralipomena Dialectices i njegov odnos spram Aristotelovih logičkih spisa. Unutar teološke problematike razmotrilo bi se Vlačićevo teološko opravdanje učenja o istočnom grijehu, razlikovanje njegovih stavova od Lutherovih, te njihova recepcija u protestantskoj teologiji. Također će se pokušati pojasniti u čemu je različitost shvaćanja katoličke Crkve u odnosu na shvaćanja koja je zastupao Vlačić. Istraživači će tijekom rada na projektu razmjenjivati stečena iskustva i spoznaje, te u tu svrhu po potrebi organizirati i znanstvene kolokvije.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Philosophische Fakultaet Mannheim
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
    Grad: Mannheim, Njemačka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 15.02.96
Informacije: svibor@znanost.hr