SVIBOR - Radovi - projekt broj: 6-01-200

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 6-01-200


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 8
Ukupno objavljenih radova: 8


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: O NAČINU RAZUMIJEVANJA SVETOGA PISMA

  Autori:
  Zovko, Jure (176590)
  Urednici
  Zovko, Jure (176590)
  Izdavač: Hrvatska sveučilišna naklada
  Godina: 1993
  Broj stranica: 168
  Broj referenci: 87
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Knjiga sadržava prvi dio prvoga traktata drugoga sveska Vlačićeva znamenitoga spisa" Clavis..." (1567) u kojemu se razmatra metodologija, odnosno teorija razumijevanja Sv.pisma. Riječ je o jednom od najčitanijih teoloških spisa 17. i 18. st. koji je bio značajan za razvoj biblijske egzegeze i hermeneutike kao teorije razumijevanja. Latinski tekst je nanovo ediran i preveden na hrvatski. U uvodu je razmotrena osnovna intencija Vlačićeve hermeneutike (autonomnost i egzaktnost izlaganja i razumijevanja), te pojašnjena povijest recepcije Vlačićevih ideja. U komentaru je uz najosnovnija objašnjenja teksta analiziran utjecaj tradicionalne retorike i dijalektike na konstituiranje Vlačićeve hermeneutike.
  Ključne riječi: razumijevanje, hermeneutika, metodologija, Sveto pismo, egzegeza, skop

 2. Tip rada: Knjiga

  Naslov: HERMENEUTIKA MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA

  Autori:
  Kordić, Ivan (182820)
  Urednici
  Barišić, Pavo
  Izdavač: Hrvatsko filozofsko društvo
  ISBN: 953-164-000-6
  Godina: 1992
  Broj stranica: 173
  Broj referenci: 82
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Nakon kratkih naznaka o životu Lutherovog sljedbenika Matije Vlačića Ilirika, te o njegovim važnijim djelima, koja su uvjetovala i nemalo zanimanje u literaturi, autor nastoji razjasniti bitne postavke njegovog razumijevanja odnosa između filozofije i teologije. Ovaj odnos u svojoj bitnoj dimenziji određuje i Vlačićevo vrednovanje hermeneutičkih elemenata mišljenja, jezika i razumijevanja pri interpretaciji teksta.
  Ključne riječi: teologija, mišljenje, jezik, razumijevanje

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Zur Rezeption von M. Flacius in der philosophischen Hermeneutik

  Autori:
  Zovko, Jure (176590)
  Urednici
  Matešić, Josip
  Izdavač: Sdosteuropa- Gesellschaft
  ISBN: 3-925450-41-6
  Godina: 93
  Stranice: od 177 do 197
  Broj referenci: 35
  Jezik: njemački
  Sažetak: U članku je izložena recepcija najosnovnijih Vlačićevih filozofema u romantičnoj hermeneutici kod Schlegela i Schleiermachera, kao i njihova transformacija u filozofsijskoj hermeneutici kod Diltheya i Gadamera.
  Ključne riječi: slovo, duh, interpretacija, razumijevanje, metoda

 4. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Systematische und geschichtliche Bedeutung des Organismusbegriffs fuer das Verstehen und der Text als lebendiger Koerper bei Flacius

  Autori:
  Kordić, Ivan (182820)
  Urednici
  Matešić, Josip
  Izdavač: Sdosteuropa- Gesellschaft
  ISBN: 3-925450-41-6
  Godina: 1993
  Stranice: od 65 do 94
  Broj referenci: 32
  Jezik: njemački
  Sažetak: Autor obrazlaže važnost ideje organizma, preuzete iz antičke retorike, za razumijevanje teksta. Naime, shvaćanje, koje je vladalo u antičkoj retorici, da je svaki govor organska cjelina, Vlačić prenosi i na biblijski tekst te u tom kontekstu piše pravila razumijevanja teksta.
  Ključne riječi: organizam, retorika, razumijevanje, pravila

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Zur Aktualit„t der Schlegelschen Hermeneutik

  Autori:
  Zovko, Jure (176590)
  Časopis: Studia hermeneutica
  Broj: 1
  ISSN: 1330-4801
  Volumen: 1
  Godina: 1995
  Stranice: od 69 do 91
  Broj referenci: 33
  Jezik: njemački
  Sažetak: U članku je razmotrena relevantnost Schlegelovih hermeneutičkih termina i posebice njegova analiza individualnosti. Istaknuta je linija povezanosti u negiranju diskurzivnog mišljenja, počevši od Schlegela i Schleiermachera pa sve do Diltheya i Heideggera. Schlegelova ideja individualnosti kuluminira u Heideggerovu shvaćanju sebstva (Jemeinigkeit).
  Ključne riječi: individuum, svijet, diskurzivno mišljenje, hermeneutika činjeničnosti

 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Filozofska istraživanja br.43 (1991)

  Autori:
  Zovko, Jure (176590)
  Kordić, Ivan (182820)
  Bilokapić, Ante (182831)
  Urednici
  Zovko, Jure (176590)
  Naslov zbornika: Život i djelo Matije Vlačića
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Sažetak: Časopis "Filozofska istraživanja", 43, 1991, posvećen je M.Vlačiću. Zbornik u kojem su sadržani prilozi najpoznatijiheksperata za Vlačića uredili su J. Matešić i J. Zovko. Njemačkoizdanje bit će objavljeno kao zbornik radova Sued-Osteuropa- Geselschaft. Od suradnika na projektu objavili su članke I.Kordić( "Sustavno i povijesno značenje pojma organizam...")iA.Bilokapić ( "Istočni grijeh u nauku M. V."). U svom članku razmotrio sam recepciju osnovnih ideja i pojmova("duh", "slovo", "smisao") M.V. u protestantskoj egzegezi ifilozofijskoj hermeneutici (Dilthey i Gadamer).
  Ključne riječi: Duh, slovo, smisao, razumijevanje, interpretacija, hermeneutika

 7. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Gadamerova aplikacja
  Ustanova: Universitaet Mainz - Philosophische Fakultaet
  Godina: 1994


 8. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Geisteswissenschaften heute?
  Ustanova: Universitaet Mainz - Philosophische Fakultaet
  Godina: 1995MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr