SVIBOR - Projekt broj: 6-01-202

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-01-202


FILOZOFIJSKA TERMINOLOGIJA I NJENO ZASNIVANJE U HRVATSKOM JEZIKU


Glavni istraživač: BARBARIĆ, DAMIR (95081)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 30.04.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 19
Naziv ustanove: Institut za filozofiju, Zagreb (191)
Odjel/Zavod: Sveučilišta u Zagrebu
Adresa: Vukovarska avenija 54, 41000 Zagreb, Hrvatska
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 511 841
teleFaks: 385 (0)41 511 841

Sažetak: Prvi dio istraživanja odnosi se na postanak filozofijske terminologije u ranoj i klasičnoj grčkoj filozofiji, uz semantičku, morfologijsku i etimologijsku analizu Ciceronova fragmenta prijevoda Platonova "Timeja". Slijedi analiza i diskusija latinskog prevođenja ključnih grčkih filozofijskih izraza u rimskoj filozofiji, zatim procesa nastanka njemačke filozofijske terminologije, osobito na primjeru Notkera Labea i Meistera Ekharta, te na koncu nastanka starocrkvenoslavenske terminologije, uz analizu prijevoda djela "Ekthesis akribes tes orthodoksou pisteos" Ivana Damaščanina, spravljenog u 11. st. od strane Ivana Egzarha. Na toj širokoj komparativnoj osnovi drugi dio istraživanja usmjeren je na probleme izgradnje znanstvene i osobito filozofijske terminologije u hrvatskom jeziku. Referiraju se i interpretiraju teorijske rasprave o potrebi, mogućnosti i granici kovanja internacionalne znanstvene terminologije u narodnome jeziku. Zatim se analiziraju prvi konkretni pokušaji ustanovljenja filozofijskog nazivlja u hrvatskom jeziku, putem izlučenja, popisa i uporedne diskusije osnovnih termina iz djela V. Švelca, F. Račkog, V. Pacela, F. Markovića, Gj. Arnolda, A. Bauera, A. Bazale i S. Zimmermanna. Tomu slijedi izdvajanje, popis te poredbena kritička analiza nazivaka od značenja za filozofiju u nekim od najvažnijih hrvatskih rječnika (Vrančić, Belostenec, Divković, Mažuranić-Užarević, Šulek). Zaključno se provodi podrobna valorizirajuća analiza Marulićeva prijevoda djela Tome Kempenca "De imitatione Christi" sa stajališta teologijsko-filozofijske terminologije. Završno razmatranje sabire rezultate cjelokupnog istraživanja.

Ključne riječi: filozofija, terminologija, prijevod, leksikografija, pojam, lingvistika, povijest

Ciljevi istraživanja: Prvi cilj istaživanja je izlučiti, popisati te poredbeno kritički diskutirati osnovne filozofijske termine u hrvatskoj filozofiji od početka njena objavljivanja na materinskom jeziku dodvadesetih godina našega stoljeća. Uporedo s time referirati te kritički interpretirati teorijsko-filozofijske rasprave o značenju vlastite narodne terminologije za prisvajanje sadržaja znanosti i filozofije. Drugi i općenitiji cilj je, na osnovi usporedbe s povijesno najznačajnijim jezicima filozofiranja, grčkim, latinskim i njemačkim, ustanoviti mjeru u kojoj zasnivanje i izgradnja vlastite terminologije u hrvatskom jeziku počiva na reflektiranom ispitivanju svojstvenih izražajnih mogućnosti upravo tog jezika te stupanj do kojega je u vlastitoj hrvatskoj terminologiji vjerno očuvana misao-pojam iskazana u povijesno prethodećim jezicima filozofiranja. Konačni rezultat istraživanja u okviru projekta trebala bi biti cjelovita monografija priređena za objavljivanje.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 06.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr