SVIBOR - Projekt broj: 6-01-220

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-01-220


DJELO RUĐERA BOŠKOVIĆA U OBZORJU EUROPSKOGA MIŠLJENJA


Glavni istraživač: MARTINOVIĆ, IVICA (157212)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 67
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 14
Naziv ustanove: Institut za filozofiju, Zagreb (191)
Odjel/Zavod: Institut za filozofiju
Adresa: Avenija Vukovar 54/IV
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)611 996
teleFaks: 385 (0)511 841

Sažetak: Djelo Ruđera Boškovića ne izučava se sustavno ni u nas ni u svijetu. Na međunarodnoj razini proučavanje 18. stoljeća odvija se u svim njegovim aspektima, ali Bošković nema svoje mjesto u okviru tih izučavanja. U proučavanju povijesti kulture, filozofije i znanosti postoji jedno pravilo: svaki je filozof i znanstvenik onoliko nazočan u kulturnoj tradiciji koliko suvremenici proučavaju njegovo djelo. Temeljno znanstveno istraživanje "Djelo Ruđera Boškovića u obzorju europskoga mišljenja" pokreće se s tri osnovne svrhe: (1) da započne sustavno, neprekinuto i multidisciplinarno istraživanje Boškovićeva djela u Hrvatskoj; (2) da se u Hrvatskoj razvije glavni dokumentacijski centar za proučavanje i izdavanje Boškovićevih djela u svijetu; (3) da se u Hrvatskoj razvije glavni istraživački centar za proučavanje djela Ruđera Boškovića. Glavni rezultat projekta očitovao bi se u tomu što bi krajem 20. stoljeća Boškovićevo djelo dobilo svoje potpuno obrazloženo mjesto: (1) u svjetskoj povijesti filozofije i znanosti; (2) u hrvatskoj povijesti filozofije i znanosti.

Ključne riječi: filozofija prirode, filozofija znanosti, matematika, fizika, astronomija, latinsko pjesništvo, geodezija, hidrotehnika, graditeljstvo (statika), diplomacija, Ruđer Bošković, Europa, filozofija matematike, povijest znanosti, povijest tehnologije

Ciljevi istraživanja: Ciljevi: (1) prikupljanje Boškovićevih djela na mikrofilmovima i fotokopijama u svrhu pripreme za oblikovanje arhivsko-dokumentacijskog centra za Boškovićeve studije; (2) filološka obrada ranih Boškovićevih rasprava; (3) ocjena recepcije Boškovićevih ideja u njegovo doba i kasnije; (4) prevođenje odabranih važnijih rasprava na hrvatski jezik; (5) ocjena Boškovićeva odnosa spram duhovnoga naslijeđa (Aristotel, Euklid, Cusanus, Newton, Leibniz, itd.); (6) istraživanje Boškovićeva odnosa prema domovini. Očekivani rezultati: (1) prosudba Boškovićeve uloge u 18. stoljeću; (2) objavljivanje prijevoda odabranih Boškovićevih spisa; (3) obrazloženi položaj Ruđera Boškovića u razvoju europske misli na temelju multidisciplinarnoga pristupa.


SURADNJA - PROJEKTI
SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Muzejsko-galerijski centar
  Tip ustanove: Other
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Historijski arhiv
  Tip ustanove: Other
  Grad: 20000 - Dubrovnik, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Zavod za povijesne znanosti HAZU
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 20000 - Dubrovnik, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Bogišićeva zbirka
  Tip ustanove: Other
  Grad: 50000 - Cavtat, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Arhiv Biskupskog sjemeništa u Dubrovniku
  Tip ustanove: Other
  Grad: 20000 - Dubrovnik, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Archivio di Stato
  Tip ustanove: Other
  Grad: Milano, Italia

 7. Naziv ustanove: Biblioteca Apostolica Vaticana
  Tip ustanove: Other
  Grad: Vatikan, Vatikan

 8. Naziv ustanove: Dubrovački muzeji
  Tip ustanove: Other
  Grad: 20000 - Dubrovnik, Hrvatska

 9. Naziv ustanove: Hrvatski povijesni muzej
  Tip ustanove: Other
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 10. Naziv ustanove: Knjižnica Male braće
  Tip ustanove: Other
  Grad: 20000 - Dubrovnik, Hrvatska

 11. Naziv ustanove: Muzej dubrovačkoga pomorstva
  Tip ustanove: Other
  Grad: 20000 - Dubrovnik, Hrvatska

 12. Naziv ustanove: Nacionalna i sveučilišna biblioteka
  Tip ustanove: Other
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 13. Naziv ustanove: Rezidencija Družbe Isusove
  Tip ustanove: Other
  Grad: 20000 - Dubrovnik, Hrvatska

 14. Naziv ustanove: Znanstvena knjižnica
  Tip ustanove: Other
  Grad: 20000 - Dubrovnik, Hrvatska

 15. Naziv ustanove: Zavod za povijest i filozofiju znanosti HAZU
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 16. Naziv ustanove: Samostan Sigurata
  Tip ustanove: Other
  Grad: 20000 - Dubrovnik, Hrvatska

 17. Naziv ustanove: Hrvatski radio
  Tip ustanove: Other
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Izložba "Isusovačka baština u Hrvata", dionica "RuđerBošković", Muzejski prostor u Zgarebu, 28. prosinca 1992.-28. travnja 1993.
  Tip proizvoda: Katalozi, adresari, popisi
  Autor(i): Ivica Martinović

 2. Naziv: Samostalna izložba "Ruđer Bošković", u dvorani "Santus Blasius" palače Sponza, 20. travnja 1993.- 17. lipnja 1993.
  Autor(i): Ivica Martinović

 3. Naziv: Večer poezije Ruđera Boškovića "Inter Martem et Venerem", održana u dvorani Družbe "Braća hrvatskoga zmaja", 12. veljače 1993.
  Autor(i): Ivica Martinović i Dragan Milivojević

 4. Naziv: Radio-emisija "Četvrt tisućljeća nepoznati pjesnik Bošković", u emisiji "Forum III programa: Iz riznice hrvatske kulture", premijerno emitirana 12. svibnja 1993.
  Autor(i): Ivica Martinović (tekstualna tumačenja), Dragan Milivojević (recitiranje Boškovićevih stihova), Branka Bolkovac-Kereškenji (urednica)

 5. Naziv: Predavanje "Filozofska i prirodoznanstvena istraživanja hrvatskih isusovaca", 18. ožujka 1993. u predavaonici Muzejskog centra u sklopu popratnog programa uz izložbu
  Autor(i): Ivica Martinović

 6. Naziv: "Quantitas inassignabilis: jezik i mišljenje u Boškovićevu razumijevanju beskonačnih veličina", izlaganje na znanstvenom skupu "Jezik i mišljenje, književnost i filozofija", Cres, 15. srpnja. 1993.
  Autor(i): Ivica Martinović

 7. Naziv: "Bošković's Unobservables", referat na simpoziju "Philosophy of Science", Dubrovnik, travanj 1993.
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Zvonimir Čuljak

 8. Naziv: "Pojam prostora u Boškovićevoj hipotezi o silama (De viribus vivis, 1745)", referat na simpoziju "Hrvatska filozofija u europskom i svjetskom kontekstu", Zagreb, 10-11. prosinca 1992.
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Zvonimir Čuljak

 9. Naziv: "Pojava i postojanje u Boškovića", referat na simpoziju "Filozofija postojanja u matematici", Ljubljana 18-19. prosinca 1992.
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Zvonimir Čuljak

 10. Naziv: Predavanje "Logik und Metaphysik des Theophrastus", Sveučilište u Augsburgu, srpanj 1993.
  Autor(i): Josip Talanga

 11. Naziv: Predavanje "The Metaphysical Question in Aristotle and Theophrastus", Sveučilište Rutgers, studeni 1993.
  Autor(i): Josip Talanga

 12. Naziv: Referat na simpoziju "Two approaches to the problem-solving in geometry: Lakatos and Bošković"
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Zvonimir Čuljak

 13. Naziv: Referat na simpoziju "Some aspects of explanation in Bošković"
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Zvonimir Čuljak

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 30.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr