SVIBOR - Radovi - projekt broj: 6-01-290

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 6-01-290


Broj radova citiranih u CC: 1
Broj ostalih radova: 29
Ukupno objavljenih radova: 30


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Pogovor

  Autori:
  Barišić, Pavo (9735)
  Izdavač: Hrvatska sveučilišna naklada
  ISBN: 930802012
  Godina: 1993
  Stranice: od 163 do 190
  Broj referenci: 17
  Jezik: hrvatski

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: O izdanju Djela

  Autori:
  Barišić, Pavo (9735)
  Urednici
  Barišić, Pavo (9735)
  Izdavač: Hrvatska sveučilišna naklada
  ISBN: 953-169-100-2
  Godina: 1995
  Stranice: od 449 do 469
  Jezik: hrvatski

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: O ovoj knjizi

  Autori:
  Barišić, Pavo (9735)
  Urednici
  Barišić, Pavo (9735)
  Izdavač: Hrvatska sveučilišna naklada
  ISBN: 953-169-100-2
  Godina: 1995
  Stranice: od 470 do 491
  Jezik: hrvatski

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Država i nacija u Ante Starčevića

  Autori:
  Barišić, Pavo (9735)
  Časopis: Filozofska istraživanja
  Broj: 50
  ISSN: 0351-4706
  Volumen: 13
  Godina: 1993
  Stranice: od 505 do 522
  Broj referenci: 42
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovoj raspravi razmatraju se pojmovi države i nacije - prijesvega ideja hrvatske nacionalne države u svjetlu najnovijihpovijesnih zbivanja u Južnoj i Istočnoj Europi - u hrvatskogfilozofa i državnog teoretičara, 'Otca Domovine' (pater patriae)Ante Starčevića (1823-1896). Stajalište s kojega se ovdjepristupa ponovo aktualnom fenomenu države i nacije temelji se narazvitku europske nacionalne države u posljednja dva stoljeća iznatno se razlikuje od redukcije nacionalnih pokreta nanegativističko određenje 'nacionalističkoga fundamentalizma',kako neki lijevi intelektualci kao Habsbawn ili Glotzpokušavaju protumačiti postkomunističke procese u IstočnojEuropi.
  Ključne riječi: država, nacija, Starčević, državljanstvo, nacionalni identitet, Hegel, politički narod, hrvatska državnost, prava naroda, integracija Europe.

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Filozofija povijesti Julija Makanca

  Autori:
  Barišić, Pavo (9735)
  Časopis: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine
  Broj: 35
  ISSN: 0350-2791
  Volumen: 18
  Godina: 1992
  Stranice: od 183 do 198
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U razdoblju svoje predavačke djelatnosti kao profesor filozofijepovijesti i sociologije na Mudroslovnom fakultetu Hrvatskogasveučilišta u Zagrebu od travnja do listopada 1943. godine JulijeMakanac držao je predavanja iz filozofije povijesti. Sadržaj togašto je predavao i istodobno pripremao za tisak ostao je dugovremena daleko od očiju javnosti. Tekst nosi naslov "Uvod ufilosofiju poviesti. 13 predavanja". Rukopis ima ukupno 256stranica. U ovome radu autor izlaže osnovne teze Makančevefilozofije povijesti prema rukopisu predavanja. Po stilu i načinumišljenja i izlaganja posve je jasno da Makanec govori iz duhahegelovske filozofije koju je elaborirao i u drugim svojimfilozofijskopravnim spisima. Koncepcija je Makančeve filozofijepovijesti u bitnome određena Hegelovim konceptom svjetskepovijesti, ali je on u razmatranju pojedinih pitanja naslonjen natada dominantne neokantovske rasprave i kategorije, s jednestrane, te diltheyevsku i fenomenološku ideju povijesti, nadrugoj strani.
  Ključne riječi: Filozofija povijesti, Makanec, država, Hegel, Kant, koncept svjetske povijesti, neokantovska ideja povijesti, Dilthey, politička povijest, osobnost političkih velikana.

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Etika kao znanost života. Filozofski ogledi Ante Starčevića

  Autori:
  Barišić, Pavo (9735)
  Časopis: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine
  Broj: 37
  ISSN: 0350-2791
  Volumen: 19
  Godina: 1993
  Stranice: od 169 do 192
  Broj referenci: 38
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Starčević je u svojim ranim filozofskim ogledima "Djetinjstvo,muževnost, mladost i starost" i "Starost" raspravljao o etici kaoizvornoj znanosti života. Iako nije "filozofski naučenjak" kojisvoju filozofiju izlaže u nekom sustavu, ipak njegov stil pisanjanije posve bez filozofskih uzora. Već je, primjerice, Horvat usvojoj monografiji ukazivao na znakovitu sličnost Starčevićevafilozofskoga pisanja kao i njegovih društvenih i povijesnihnazora znamenitom francuskom filozofu Michelu Montaigneu. Ufilozofskim spisima objavljenim pod naslovom "Poslanica pobratimuD. M. u B." Starčević raspravlja o filozofskim pitanjima u užemsmislu, o pitanjima koja imaju "utočje u životu". Prema uzoru naSokrata, koje se u ovom kontekstu često spominje kao referentnafigura, Starčevića manje zanimaju "kozmološke"
  Ključne riječi: Etika, znanost, Starčević, 'utočje u životu', čovjek, 'krjepost', društvena norma i nazor, ćudoređe.

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Filozofija države Ante Starčevića

  Autori:
  Barišić, Pavo (9735)
  Časopis: Filozofska istraživanja
  Broj: 45
  ISSN: 0351-4706
  Volumen: 12
  Godina: 1992
  Stranice: od 367 do 382
  Broj referenci: 38
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U svojemu nauku o državi polazi hrvatski filozof i teoretičardržave Ante Starčević (1823-1896) u bitnome od načela moderneeuropske države, koje se prije svega svode na teorije misliteljapoput Lockea, Montesquieua, Rousseaua, Kanta i dr. Na drugojstrani, pak, Starčevićeva ideja države sa svojim običajnosnimfundiranjem i svojom klasičnom političkom supstancijalnošću stojirazliku od pravno-političkih teorija Jellineka, Iheringa ikasnije Kelsena, koji su dali osnovni ton tadašnjoj filozofijiprava i države, Starčević je svoj pojam države razvio u sferiobičajnosti kao drugoj ljudskoj prirodi. S ovim povezivanjem unovovjekovnoj prirodnoj znanosti razdvojenih sfera prava imorala, politike i običajnosti, došao je Starčević do jednogpojma države, koji se u 19. stoljeću može usporediti sa Hegelovimkonceptom božanskoga duha na Zemlji. Sa svojimpovijesnofilozofijskim utemeljenjem države Starčević je pitaoupravo o 'metafizičkim' korijenima ovog božanskog i ljudskogdjela. U ovom članku auktor razmatra prije svega Starčevićevspis, koji je pod sasvim aristotelovskim naslovom 'Politika'objavljen 1860., i još neke teorijske rasprave, u kojima suizložene njegove teze o filozofiji države: 'Diplomacija','Zajednica', 'O ustrojstvu sudstva'.
  Ključne riječi: Filozofija, država, Aristotel, novovjekovna državna misao, instumentalistički pojam države, državno tužiteljstvo, sreća, državni život.

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Hrvatska filozofija - tradicija i suvremenost. 'Uz temu'

  Autori:
  Barišić, Pavo (9735)
  Časopis: Filozofska istraživanja
  Broj: 45
  ISSN: 0351-4706
  Volumen: 12
  Godina: 1992
  Stranice: od 285 do 286
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: Hrvatska filozofska baština, Bazala, Marković, osviješteni kulturni duh, filozofija i povijesno vrijeme.

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Starčevićeva politička retorika

  Autori:
  Barišić, Pavo (9735)
  Časopis: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine
  Broj: 39
  ISSN: 0350-2791
  Volumen: 20
  Godina: 1994
  Stranice: od 217 do 242
  Jezik: hrvatski

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Editorial. Croatian Philosophy

  Autori:
  Barišić, Pavo (9735)
  Časopis: Synthesis Philosophica
  Broj: 15
  ISSN: 0352-7875
  Volumen: 8
  Godina: 1993
  Stranice: od 3 do 6
  Jezik: engleski

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Philosophy of State in Ante Starčević

  Autori:
  Barišić, Pavo (9735)
  Časopis: Synthesis Philosophica
  Broj: 16
  ISSN: 0352-7875
  Volumen: 8
  Godina: 1993
  Stranice: od 353 do 369
  Jezik: hrvatski

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Nationalstaat in Mitteleuropa

  Autori:
  Barišić, Pavo (9735)
  Časopis: Synthesis Philosophica
  Broj: 18
  ISSN: 0352-7875
  Volumen: 9
  Godina: 1994
  Stranice: od 303 do 317
  Jezik: njemački

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Nacionalna država u Srednjoj Europi

  Autori:
  Barišić, Pavo (9735)
  Časopis: Filozofska istraživanja
  Broj: 55
  ISSN: 0351-4706
  Volumen: 14
  Godina: 1994
  Stranice: od 687 do 699
  Jezik: hrvatski

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Europa ponovno pred "istočnim pitanjem". O Starčevićevu presijecanju bosanskohercegovačkog čvora

  Autori:
  Barišić, Pavo (9735)
  Urednici
  Karamatić, Marko
  Naslov zbornika: Rat u Bosni i Hercegovini. Uzroci, posljedice, perspektive
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Samobor, Hrvatska
  Godina: 1994
  Stranice: od 27 do 36
  Skup: Rat u Bosni i Hercegovini: Uzroci, posljedice, perspekitve
  Održan: od 27.04.93 do 28.04.93

 15. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Filozofijski program duhovne obnove Hrvatske

  Autori:
  Barišić, Pavo (9735)
  Urednici
  Baković, Ante
  Naslov zbornika: Duhovna obnova Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 23 do 29
  Skup: Duhovna obnova Hrvatske
  Održan: od 11.06.92 do 12.06.92

 16. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Filozofija države

  Autori:
  Barišić, Pavo (9735)
  Radio postaja: Hrvatski radio, III. program
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 17. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Zum europaischen Frieden
  Ustanova: Das Philosophische Seminar und das Studium generale - Universitat Mainz, Philosophicum, 27. 6. 1995
  Godina: 1995


 18. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Udio Ante Starčevića u stvaranju samostalne hrvatske države
  Ustanova: Filozofski fakultet /Matica Hrvatska Zadar, 15. travnja 1994.
  Godina: 1994


 19. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Starčevićeva politička retorika
  Ustanova: Institut za filozofiju Simpozij "Stanje istraživanja povijesti hrvatske filozofije", 13 - 15. listopada 1994.
  Godina: 1994


 20. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Transformacija Europe i nacionalna država
  Ustanova: Hrvatsko filozofsko društvo. Simpozij "Promjene u suvremenoj Europi kao izazov za filozofiju",14. 12. 1994.
  Godina: 1994


 21. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Etika kao znanost života
  Ustanova: Hrvatsko filozofsko društvo. Simpozij "Etika i sloboda", 16-17. prosinca 1994.
  Godina: 1993


 22. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Država i nacija u Ante Starčevića
  Ustanova: IPDI, Tribina "Znanstveni četvrtak", 8. travnja 1993.
  Godina: 1993


 23. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Država i nacija u Ante Starčevića
  Ustanova: Hrvatsko filozofsko društvo - Dani Frane Petriša, 17 - 21. srpnja 1994. (predavanje održano 20. srpnja 1994)
  Godina: 1994


 24. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Aporija 'rat - mir' u Platona i Starčevića
  Ustanova: Hrvatsko filozofsko društvo - Dani Frane Petriša, 17 - 21. srpnja 1994. (predavanje održano 20. srpnja 1994)
  Godina: 1994


 25. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Filozofija povijesti Julija Makanca
  Ustanova: Hrvatsko filozofsko društvo - Simpozij "Hrvatska filozofska bašćina u europskom i svjetskom kontekstu, 10 - 11. prosinca 1992.
  Godina: 1992


 26. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Filozofija prava Ante Starčevića

  Autori:
  Barišić, Pavo (9735)
  Vrsta rada: Prilog u novinama: Večernji list, 10. svibnja 1992, str. 18.
  Jezik: hrvatski

 27. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Država i nacija u Ante Starčevića (1.)

  Autori:
  Barišić, Pavo (9735)
  Vrsta rada: Tekst u tjedniku "Hrvatski obzor", 31. srpnja 1995.
  Jezik: hrvatski

 28. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Država i nacija u Ante Starčevića (2.)

  Autori:
  Barišić, Pavo (9735)
  Vrsta rada: Tekst u tjedniku "Hrvatski obzor", od 7. kolovoza 1995.
  Jezik: hrvatski

 29. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Otkriće Starčevićeva blaga

  Autori:
  Barišić, Pavo (9735)
  Vrsta rada: Razgovor u tjedniku "Hrvatski obzor",u povodu izdanja 1. knjige"Govori"2.10.1995
  Jezik: hrvatski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr