SVIBOR - Projekt broj: 6-01-290

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-01-290


FILOZOFIJA PRAVA ANTE STARČEVIĆA


Glavni istraživač: BARIŠIĆ, PAVO (9735)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.04.92. do 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 30
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Institut za filozofiju, Zagreb (191)
Odjel/Zavod: Institut za filozofiju
Adresa: Ulica grada Vukovara 54/IV
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 611 19 84
teleFaks: 385 (0)1 51 18 41

Sažetak: Starčevićeva filozofija prava, unatoč činjenici što je predstavljala veoma značajnu teoriju u kontekstu političke filozofije devetnaestog stoljeća, nije gotovo uopće recipirana. Polazeći od teze da Starčevićeva razmišljanja i utemeljenje prava i države te napose izlaganje ideje hrvatske državnosti predstavljaju iznimni poticaj i za suvremena traganja o smislu i svrsi ljudske političke zajednice, u ovom su projektu posebice obrađene Starčevićeve postavke u kontekstu aktualnoga ostvarenja hrvatske državnosti.

Ključne riječi: Filozofija, pravo, država, nacija, običajnost, činorednost, ćudorednost, hrvatska državnost, politička retorika, etika, znanost života

Ciljevi istraživanja: Cilj je ovog projekta rekonstrukcija i valoriziranje ključnih pojmovnih sklopova na kojima počiva osebujna Starčevićeva koncepcija filozofije prava i države. Fenomeni običajnosti, prava i države, njihova zasnivanja, održanja, povijesnog razvoja i ustrojstva predstavljaju trajnu preokupaciju Starčevićeva mišljenja. Pri analizi orginalne Starčevićeve političke filozofije usporedit ćemo klasično aristotelovsko i rimsko shvaćanje države s novovjekovnim teorijama polazeći od teze da je tu Starčević u devetnaestom stoljeću postavio iznimne poticaje i za suvremena traganja o smislu i svrsi ljudske političke zajednice. Također je cilj istraživanja priprema objavljivanja Djela Ante Starčevića.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr