SVIBOR - Projekt broj: 6-01-303

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-01-303


POVIJESNI SKLOP I POVIJESNI SLOM KOMUNIZMA -PROBLEM NASLIJEĐA I USPOSTAVA DEMOKRATSKOG DRUŠTVA


Glavni istraživač: ČOVIĆ, ANTE (8416)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.08.92. do 01.08.97.

Ukupno radova na projektu: 88
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Institut za primijenjena društvena istraživanja, Zagreb (194)
Odjel/Zavod: Institut za primijenjena društvena istraživanja
Adresa: Marulićev trg 19/1,
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 445-068, 611-984
teleFaks: 385 (0)41 448-566, 511-841

Sažetak: Komunizam kao povijesna pojava prošao je razvojni put od konceptualne pripreme u političkim, društvenim i filozofskim teorijama, preko historijske realizacije do konačnog sloma. Budući da je komunizam kao konstitutivni, odnosno svjetotvorni princip prožeo sva područja materijalnog i duhovnog života, to je razumljivo da će kao teorijski problem, odnosno kao predmet istraživanja iskazati krajnju kompleksnost i obuhvatnost. Kompleksnost i obuhvatnost problema zahtijeva i odgovarajuću istraživačku strategiju. Istraživanje je segmentirano prema posebnim područjima materijalnog i duhovnog života, razgraničeno trema kronologijskim slojevima geneze, sloma i posljedica, ali istodobno integrirano kroz multidisciplinarnu raspravu koja će se u institucionaliziranim formama odvijati u okviru projekta.

Ključne riječi: komunizam, ideologija, svjetonazor, marksizam, Frankfurtska škola, Praxis, otuđenje, religija, nacija, nacionalna manipulacija, nacionalizam, hegemonija, jugoslavenstvo, građansko društvo, modernizacija, znanost, gospodarstvo, tranzicija, neokolonijalizam, novi svjetski poredak

Ciljevi istraživanja: Istraživanje ima epistemologijski cilj da multidisciplinarnim pristupom postigne integriranu i cjelovitu spoznaju o genezi, slomu i posljedicama komunizma. Stvaranjem znanstveno fundirane koncepcije najdjelotvornije će se preduhitriti politička i ideologijska instrumentalizacija toga akutnog globalnog problema. U prvoj istraživačkoj godini prišlo se ustrojavanju dokumentacijskog centra, te je uspostavljena interdisciplinarna komunikacija u okviru projekta u vidu savjetovanja i razgovora. Neke su studije objavljene u časopisima, a predviđeno je organiziranje simpozija, objavljivanje zbornika radova na projektu, a uskoro se očekuku obrane najmanje dvije kvalifikacijske radnje (magisterij i doktorat).


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Management of the Social Transformation
  Naziv ustanove: UNESCO
  Grad: Paris, Francuska

 2. Naziv projekta: "Political analysis of post-communism"
  Naziv ustanove: Politična Dumka (Political Thought)
  Grad: Kijev, Ukrajina


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Evangelische Zentralstelle fr Weltanschauungsfragen
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 70193 - Stuttgart, Deutschland

 2. Naziv ustanove: Politična Dumka (Political Thought)
  Tip ustanove: Neprofitna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Kijev, Ukrajina

 3. Naziv ustanove: UNESCO (MOST)
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Paris, Francuska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 24.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr