SVIBOR - Projekt broj: 6-01-332

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-01-332


PREOBRAZBA SLIKE SVIJETA U DJELIMA HRVATSKIH RENESANSNIH FILOZOFA


Glavni istraživač: BANIĆ-PAJNIĆ, ERNA (79500)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.05.95.

Ukupno radova na projektu: 10
Naziv ustanove: Institut za filozofiju, Zagreb (191)
Odjel/Zavod: Institut za filozofiju
Adresa: Ulica grada Vukovara 54/IV
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 61 11 984
Telefon: 385 (0)1 61 11 511 841
teleFaks: 385 (0)1 511 841


Ključne riječi: Preobrazba, slika svijeta, novovjekovna znanost, renesansna koncepcija beskonačnosti

Ciljevi istraživanja: Primaran cilja rada na ovom projektu bio je da se identificiraju i potom istraže bitni elementi procesa transformacije slike svijeta kako se oni očituju u djelima nekolicine najznačajnijih hrvatskih renesansnih filozofa (Frane Petrića, Andrije Dudića, Jurja Dubrovčanina i Federika Grisogona) s tim da se ustanove specifičnosti tih elemenata u svakog pojedinog filozofa, da bi se potom na temelju poredbene analize dobio uvid u opće značajke transformacije tradicionalne slike svijeta utemeljene na aristotelovskoj filozofiji u hrvatskoj renesansnoj filozofiji. Ta analiza trebala bi konačno omogućiti uvid u stvarni odnos i značenje elemenata te transformacije spram novog pristupa svijetu i odnosa spram svijeta što će biti uspostavljen sredinom 17. stoljeća, a odredben je za novovjekovlje. Sekundaran cilj rada na projektu bilo je stjecanje uvida u stvaran doprinos (i značenje toga doprinosa) hrvatskih renesansnih filozofa procesu "rastvaranja" stare i uspostavljanja nove slike svijeta i novog pristupa svijetu. Tako definirani ciljevi rada na projektu opravdani su činjenicom da u okviru istraživanja povijesti hrvatske filozofije dosad zapravo nije bilo sustavno istraženo pitanje doprinosa naših filozofa promjeni slike svijeta (niti su bili identificirani aspekti transformacije što su neosporno prisutni u njihovim djelima, niti je bila provedena komparativna analiza njihovih djela s djelima suvremenika, napose znanstvenika poput Kopernika, Keplera, Galileja, što je neophodan preduvjet za valorizaciju njihova doprinosa na tom planu).


OSTALA POSTIGNUĆA


  1. Naziv: Magnum miraculum - homo. Veliko čudo čovjek
    Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
    Autor(i): Erna Banić-Pajnić, Mihaela Girardi Karšulin, Marko Josipović

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 04.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr