SVIBOR - Projekt broj: 6-01-334

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-01-334


TEMELJNI FILOZOFSKI PROBLEMI U DJELU PAVLA SKALIĆA


Glavni istraživač: GIRARDI-KARŠULIN, MIHAELA (20353)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.07.94.

Ukupno radova na projektu: 8
Naziv ustanove: Institut za filozofiju, Zagreb (191)
Odjel/Zavod: Institut za filozofiju
Adresa: Ulica Grada Vukovara 54/IV
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 511 841
Telefon: 385 (0)1 273 754
teleFaks: 385 (0)1 511 841

Sažetak: Na projektu se istražuju filozofske ideje Pavla Skalića (Paulus Scalichius 1534-1575), hrvatskog renesansnog filozofa i teologa. Njegovo djelo svojstveni je i karakteristični izraz renesansnog filozofskog sinkretizma. Taj renesansni sinkretizam najčešće se negativno vrednuje ili relativno pozitivno, ukoliko se u njemu mogu odrediti neke anticipacije ideje novovjekovne znanosti i filozofije. Te anticipacije su problematične iz više razloga, npr.: 1. nespecifične su i nategnute, 2. u elaboraciji renesansnih anticipacija novovjekovlja filozofske struje i datacija neprestano se pomiču, 3. u interpretaciji renesansnih tekstova u smislu anticipacija gubi se iz vida svojstvenost i posebnost tih tekstova i u odnosu na srednji i u odnosu na novi vijek. U projektu se renesansni filozofski sinkretizam i filozofska misao Pavla Skalića sagledava u smislu krize tradiranog antičkog i srednjovjekovnog pojma znanosti. To ne predstavlja negativnu valorizaciju, nego je nasojanje da se uoče i odrede svojstvenost i značenje renesansnog filozofiranja. U djelu Pavla Skalića otkriva se također i svijest o krizi tradiranog pojma znanosti izražena kao misao o paradoksnosti znanosti koja obuhvaća i ono što je dostupno ljudskom djelovanju i ono što mu se uskraćuje. Taj stav u Skalića rezultira idejom enciklopedijskog ili principijelno kumulativnog znanja.

Ključne riječi: Pavao Skalić, filozofija renesanse, platonizam, aristotelizam, novoplatonizam, teologija, sinkretizam, antički, srednjovjekovni i renesansni pojam znanosti, enciklopedija

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja filozofske misli Pavla Skalića kao i cilj istraživanja hrvatske filozofske baštine uopće je vraćanje iz zaborava i bolje upoznavanje jednog segmenta hrvatske kulturne baštine. Osim tog općeg kulturnog značenja istraživanje hrvatske renesansne misli ima prije svega povijesnofilozofsku dimenziju. U smislu povijesnofilozofskog istraživanja neka filozofska djela i neki autori iz kompleksa hrvatske renesansne filozofske misli pokazuju određenu prednost pred već mnogo istraženijim europskim djelima i autorima. I to upravo svojom neistraženošću - jer time otvaraju puteve i mogućnosti suvremenijeg filozofskog tumačenja. U interpretaciji treba svakako imati u vidu renesansni duhovni europski kontekst, jer se neki svojstveni doprinosi, osobito u smislu izvora i utjecaja, mogu samo komparativno odrediti. Istraživanje (i hrvatskih) renesansnih filozofskih tekstova pridonosi razumijevanju nastanka i izvora novovjekovne filozofije i znanosti.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 29.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr