SVIBOR - Projekt broj: 6-02-018

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-02-018


NASELJA I KULTURE PRETHISTORIJSKOG I ANTIČKOG RAZDOBLJA NA JADRANU


Glavni istraživač: MIGOTTI, BRANKA (118095)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 30.04.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 26
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb (101)
Odjel/Zavod: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za povijesne i društvene znanosti Odsjek za arheologiju
Adresa: Ante Kovačića 5
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)1-44-93-78
Telefon: 385 (0)1-44-90-93

Sažetak: Projekt predviđa istraživanje u trajanju od 3 godine. To je temeljno znanstveno istraživanje koje se sastoji od terenskog rekognosciranja i istraživanja te laboratorijsko-teoretskog proučavanja arheoloških i antropoloških nalaza.Interdisciplinarno se istražuje kronološki kontinuitet populacija, kultura, naselja i nekropola od prethistorije do srednjeg vijeka na istočnojadranskoj obali, kao i povezanost i međusobni odnosi toga područja s njegovim širim zaleđem(kontinentalna Hrvatska, Bosna i Hercegovina, srednja Europa i Sredozemlje). Tematsko-kronološki, mogu se izdvojiti 4 uže znanstveno-istraživačke cjeline: a) otkrivanje i definiranje prethistorijskih kultura najadranskom području, ustanovljavanje njihovih razvojnih faza istupnjeva te odnosa i prožimanja s istodobnim kulturama u ostalommediteranskom svijetu i kontinentalnom zaleđu, b) istraživanje geografskih, etnografskih, povijesnih i drugih podataka o Ilirima u doba grčke kolonizacije i rimskog osvajanja, c) proučavanje materijalnih i duhovnih vidova ranokršćanske civilizacije na istočnojadranskoj obali u kontekstu cjelokupnog fenomena ranog kršćanstva rimske ekumene, d) antropološke analize arheoloških populacija na istočnoj obali Jadrana i u kontinentalnoj Hrvatskoj s posebnim naglaskom na proučavanju načina i uvjeta života tih populacija te mikroevolucijskih procesa koji su utjecali na uobličavanje morfoloških osobina tih populacija.

Ključne riječi: arheologija, antropologija, interdisciplinarnost, Hrvatska, kronološki kontinuitet, prethistorija, antika, rano kršćanstvo, mikroevolucija

Ciljevi istraživanja: Dosadašnja istraživanja na istočnojadranskoj obali pokazala su svu složenost arheološke i antropološke problematike prethistorije, antike i ranog kršćanstva toga područja i njihova značenja za šire područje Sredozemlja i Europe. Rezultati tih istraživanja nisu dosad bili adekvatno sistematizirani i valorizirani. Stoga će se uz pomoć kataloški i dokumentacijski sistematično obrađenih podataka pokušati rekonstruirati kronološko-kulturni slijed na istočnoj obali Jadrana od prethistorije do ranoga srednjeg vijeka. Cilj istraživanja prethistorijskih naselja i kultura je definiranje razvojnih faza tih kultura te određivanje veza s drugim istovremenim europskim kulturama. Cilj istraživanja antičkog razdoblja je uz pomoć analize arheološke građe te literarnih i epigrafičkih izvora rekonstruirati prilike u Iliriku od prvih dodira starosjedilaca s antičkim svijetom, do kraja ranocarskog doba. Revaloriziraju se poznati ili pretpostavljeni i utvrđuju dosad nepoznati ranokršćanski lokaliteti na području Dalmacije u svrhu izrade sveobuhvatnog kataloga ranokršćanskih nalaza. Na temelju tako prikupljenih i sistematiziranih podataka rasvijetlit će se različiti materijalni i duhovni vidovi ranog kršćanstva u rimskoj Dalmaciji, s konačnim ciljem da se odredi mjesto te provincije u općem okviru ranokršćanske civilizacije. Cilj antropoloških istraživanja arheoloških populacija je rekonstrukcija načina i uvjeta života tih populacija te određivanje utjecaja ekološkog i kulturnog sustava, kao i promjene tih sustava, na formiranje bioloških osobina proučavanih populacija.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Smithsonian Institution
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Washington,D.C., USA

 2. Naziv ustanove: Slovenska akademija znanosti in umetnosti
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

 3. Naziv ustanove: Arheološki muzej u Zagrebu
  Tip ustanove: Other
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Arheološki muzej u Zadru
  Tip ustanove: Other
  Grad: 23000 - Zadar, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Arheološki muzej Split
  Tip ustanove: Other
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Muzej Slavonije Osijek
  Tip ustanove: Other
  Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska

 7. Naziv ustanove: Gradski muzej Bjelovar
  Tip ustanove: Other
  Grad: 43000 - Bjelovar, Hrvatska

 8. Naziv ustanove: Muzej Brača
  Tip ustanove: Other
  Grad: 58400 - Škrip, Hrvatska

 9. Naziv ustanove: Zavičajni muzej Vela Luka
  Tip ustanove: Other
  Grad: 50270 - Vela Luka, Hrvatska

 10. Naziv ustanove: Institut za antropologiju
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 11. Naziv ustanove: Institut za arheologiju u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 12. Naziv ustanove: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 13. Naziv ustanove: Općina Supetar
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Grad: 58400 - Supetar, Hrvatska

 14. Naziv ustanove: Općina Vela Luka
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Grad: 50270 - Vela Luka, Hrvatska

 15. Naziv ustanove: Oddelek za arheologijo (Filozofska fakulteta)
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 04.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr